Prof.Dr.Ullviye ÖZER

                           

AKADEMİK GEÇMİŞ

Lisans + Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Yüksek Mühendisliği, 1961
Doktora : Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Boston College (USA) Inorganik Kimya, 1968
2. AKADEMİK ÜNVANLAR
Yrd. Doçent : Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü, 1967
Doçent : Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü, 1976
Profesör : Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 1982

YÖNETİM GÖREVLERİ

İdari Görevler

1978-1987 Akademi Başkan Vek. Kayseri Devlet Müh.-Mim. Akademisi
1982-1984 Dekan Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
1982-1984 Rektör Yardımcısı Erciyes Üniversitesi
1984-1992 Dekan Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi
1991-1992 Rektör Yardımcısı Uludağ Üniversitesi
1992-2000 Dekan Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

YAYINLAR

Uluslar Arası (SCI- Expanded’ da Yer Alan) 41 adet yayın.

Çevre Kimyası Alanında 18 adet Yurtdışı Yayın

Ulusal Hakemli dergilerde 19 adet Yayın

KİTAPLAR

1- Yazar Adı ve Soyadı: Ulviye ÖZER
Kitap Adı, Yayınlanan Şehir: İnorganik Kimya (I), BURSA
Yayınlanan Matbaa, Yayın Tarihi, Sayfa Kaydı (kaç sayfa): Uludağ Üniversitesi Basımevi, 1990, 242.
Kurum Yayın Numarası: ISBN 965-7657-35-2
Yayınlanan Kurum: Uludağ Üniversitesi

2- Yazar Adı ve Soyadı: Ulviye ÖZER
Kitap Adı, Yayınlanan Şehir: Çevre Bilimlerine Giriş, BURSA
Yayınlanan Matbaa, Yayın Tarihi, Sayfa Kaydı (kaç sayfa): Uludağ Üniversitesi Basımevi, 1995, 141.
Kurum Yayın Numarası: ISBN 975-7657-90-5
Yayınlanan Kurum: Uludağ Üniversitesi

KONGRELER

Yurt Dışı Bildiri toplam 16 Adet

Yurt İçi Bildiri toplam 32 Adet

PROJELER

1 Çevre Kimyası İle İlgili Projeler
TÜBİTAK-ÇAĞ 64 projesi: Kayseri Atmosferinde Kükürt Dioksit ve Duman Konsantrasyonu İle Meteorolojik Parametreler Arasındaki İstatistiksel İlişkiler (983-1984) (Ek-10.12.b). 
Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. U. ÖZER
Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu 85/8 no’lu Projesi: Bursa Atmosferinde Eser Element Konsantrasyonları Dağılımı İle Meteorolojik Parametreler Arasındaki İstatistiksel İlişkiler (1985-1993) (Ek-10.6c).
Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. U.ÖZER
TÜBİTAK –ÇAĞ 118 projesi: Bursa Atmosferinde Kükürt Dioksit ve Duman Konsantrasyonu İle Meteorolojik Parametreler Arasındaki İstatistiksel İlişkiler (1986-1987) (Ek-10.16b).
Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. U. ÖZER
TÜBİTAK- KTÇAĞ- 34 (EUROTRAÇ Projesi): Uludağ Milli Parkında Ozon, Azot Oksitler, Kükürt Dioksit ve Tanecik Konsantrasyonlarının ve Kuru Çökelme Akılarının Belirlenmesi (1991-1996). 
TÜBİTAK- Uludağ Üniversitesi – Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Orman Bakanlığı Tarafından Destekleniyor (Ek-10.18).
Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. U. ÖZER
Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu 91/23 no’lu projesi: Güney Marmara Bölgesinde, Nilüfer, M. Kemal Paşa ve Kocasu Derelerinde Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesi (1991-1995) (Ek-10.8b).
Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. U. ÖZER
Uludağ Üniversitesi. Araştırma Fonu 97/21 no’lu projesi: Bursa İlinde Tarihi Yapıtlarda Hava Kirliliğinin Etkisi İle Meydana Gelen Değişikliklerin Araştırılması (1997-1999) (Ek-10.11b).

Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. U. ÖZER
98K – 123080 DPT- Teknoloji projesi: Uludağ Milli Parkında Gözlenen Ozon İle İlgili Kirleticilerin Oluşumu, Değişimi ve Kaynakları (1998-2002 ) (Ek-11.3). 
Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. U. ÖZER
B.U. 97-1 Bursa Hava Kirliliği Ölçüm Ağı projesi: Bursa Büyük Şehir Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ULUÇAM)’ın Desteklediği Proje (1997-1999) (Ek-12.8).
Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. U. ÖZER ve Prof. Dr. G TUNCEL 
Elmasbahçeler Hava Kalitesi iyileştirme projesi : Bursa Büyük Şehir Belediyesi ve Dünya Yerel Yönetimler Birliği ICLEI'nin koordinatörlüğünde Soros Vakfının desteklediği proje(2000-).
Proje Yürütücüsü : Prof.Dr. U.ÖZER
B.U. 97-1 Bursa Hava Kirliliği Ölçüm Ağı projesi : Bursa Büyük Şehir Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ULUÇAM)'ın Desteklediği Proje (1997- ).
Proje Yürütücüsü : Prof.Dr. U.ÖZER ve Prof.Dr. G. TUNCEL

2. Avrupa Birliği Ülkeleri ile Yapılan Ortak Projeler
   2.1 Projenin Adı: NOx, O3, SO2 ve Toplam Taneciklerin Uludağ Milli Parkında Derişimlerinin Belirlenmesi ve Meteorolojik değişkenler ile ilişkilerinin saptanması.
. Proje Kodu: KTÇAG-34
. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ulviye ÖZER 
. Projeyi Destekleyen Kurum: TÜBİTAK Yer-Deniz-Atmosfer Bilimleri ve Çevre Araştırma Gurubu’nun desteği ile başlayan bu proje daha sonra DPT nin desteği ile teknolojik yatırım projesi olarak devam etmiştir.
. Projenin Ait Olduğu Avrupa Araştırma Birliği: EUREKA Projeleri EUROTRAC gurubu içinde BIATEX alt gurubu Projesidir. 
. Projenin Süresi: Haziran 1991- Mart 1995
. Projenin Amacı: BIATEX (Biosphere Atmosphere Exchange of pollutants) gurubu projelerde atmosfer ile biosfer arasında azot oksitler, kükürt oksitler, ozon, tanecik gibi kirleticilerin dağılımının metorolojik değişkenler ile ilişkilerini saptamaktır. Türkiye’nin batıdaki en yüksek dağı olan Uludağ’a, Avrupa’dan kirlilik taşınımı olabileceği gibi, Bursa kaynaklı kirleticilerin de Uludağ’da izlenmesi gerektiği için bu araştırma gerçekleştirildi.

2.2 Projenin Adı: Uludağ Milli Parkında Gözlenen Ozon ve İlgili Kirleticilerin Oluşumu ve Değişimi
. Proje Kodu: 98 K-123080
. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ulviye ÖZER 
. Projeyi Destekleyen Kurum: Devlet Planlama Teşkilatı ve Uludağ Üniversitesi araştırma Fonu
. Projenin Ait Olduğu Avrupa Araştırma Birliği: EUREKA Projeleri EUROTRAC gurubu içinde TOR-2 alt gurubundandır. 
. Projenin Süresi: Ocak 1997 – Aralık 2003
. Projenin Amacı: Bu Projenin ait olduğu TOR (tropospheric ozone research) alt gurubunda, troposferde oluşan ozon çok önemli fotokimyasal tepkimelere ve bilhassa yükseltgenmelere neden olan bir bileşiktir. Bu projede ozonun (O3) azot oksitler, (NOx) aerosoller ve uçucu organik bileşikler (VOC)/ ile ilişkileri incelenmiştir. 

   2.3 Projenin Adı: Bursa İlin’de Tarihi Yapıtlarda Hava Kirliliğinin Etkisi ile Meydana gelen Değişikliklerin Araştırılması
. Proje Kodu: 97/21 Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu 
. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ulviye ÖZER 
. Projeyi Destekleyen Kurum: Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu
. Proje Ortağı Avrupa Ülkesi : Uludağ Üniversitesi’nin Bilimsel İş Birliği Protokolü imzaladığı Siegen (Almanya) Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Kimyası Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. D. Knöfel ile birlikte yürütülmüştür.
. Projenin Süresi: 23.01.1997 de başlandı 26.01.1999 da tamamlandı.
. Projenin Amacı: Bursa’nın üçü büyük camisinin (Ulucami, Yeşil ve Muradiye) duvar taşları ile cami restorasyonunda kullanılan taş örneklerinin yapısal değişikliklerinin iklimlendirme odası çalışmaları ile belirlenmesi.
 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [5.037]