Prof.Dr.Şeref GÜÇER
 
                               
 

AKADEMİK GEÇMİŞ

Ege Üniversitesi Kimya Bölümü, İzmir, Kimya-Fizik Lisansı (Lisans-ÇiftAnadal) (B.S.),1963-1967

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, İzmir, Analitik Kimya Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi 1967-1969

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, İzmir, Fizikokimya Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi 1969-1976
Ege Üniversitesi Kimya Bölümü Fizikokimya Kürsüsü Yüksek Lisansı, İzmir, (M.Sc.), 1968-1970
Ege Üniversitesi Kimya Bölümü Fizikokimya Dalında Doktora, İzmir, (PhD.), 1971
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Fizikokimya Dalında Doçent, İzmir, (Assoc. Prof. Dr.), 1976-1982

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kimyasal Teknolojiler Anabılım Dalında Doçent, İzmir, (Assoc. Prof. Dr.), 1982-1983
İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalında Profesör, Malatya, (Prof. Dr.),  1983–1995

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalında Profesör, Bursa, (Prof. Dr.), 1995–2013

Diğer Faaliyetleri ve Sorumlulukları (Editör, Danışman, vb.): 
Spektroskopi Derneği Başkanı, (1991-1995)
Turkish Journal of Chemistry Danışmanı (1996- )
Ekoloji Cevre Dergisi Danışmanı (1991- )

IUPAC Ulusal Temsilcisi (1987-1993)

Europe & Metrology in Turkey (EMIT)-IPA TR 080209 Danışma Kurulu Üyesi (2010-2012)

Uluslararası Dergilerde Hakemlikler

Ulusal Spektroskopi Kongresi, Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Ulusal Jeokimya Kongresi, Ulusal Tekstil Yardımcı Kimyasalları Kongresi gibi pek çok ulusal etkinlikte Düzenleme Komitesi üyesi, koordinatörü ve sürdürülebilirlik komitelerinde aktif görevler

Uluslarası Aegean Analytical Chemistry Days, Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry,  PAK-TURK Conference On Chemical Sciences gibi pek çok uluslarası kongre ve konferanslarda koordinatörlük, Düzenleme Komitesi üyesi ve sürdürülebilirlik komitelerinde aktif görevler

Colloquium Spectroscopicum Internationale uluslarası kongresinde genel sekreterlik (1999)

YÖNETİM GÖREVLERİ

1983-1986 / 1988-1992       : İnönü Üniversitesi, Kimya Bölüm Başkanlığı, Malatya
1984-1986 / 1988-1992       : İnönü Üniversitesi, Rektör Yardımcılığı, Malatya
1998-2001                         :Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölüm Başkanlığı, Bursa

2001-2012                         :Tübitak-Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğü, Bursa

ÖDÜLLER

2003 Türkiye Kimya Derneği Şeref Ödülü

1972-1974 ISAS Dortmund-Almanya (DAAD bursu) (Grafit Fırın AAS alanında araştırıcı)

1978-1979 IS Karlsruhe Engler Bunte Institute-Almanya (Su kimyası alanında arastırıcı ve seminarist)

1980-1981 ISAS-Almanya (NATO projesi, araştırıcı, platin tel AAS, üç ay)

1986 Karlsruhe TU, Engler-Bunte-Almanya (DAAD bursu, Araştırıcı, İyon kromatografisi, üç ay)

1987-1988 Antwerp University  (Belçika bilim vakfı bursu, Mikro teknikler, altı ay,)

1989-1991 Antwerp University  (NATO bursu, Mikro teknikler, dört ay,)

1990 Karlsruhe TU   (DAAD bursu, su kimyası, üç ay,)

1992-1993 Antwerp University  (Antwerp Üniversitesi bursu, İyon kromatografisi, bes ay)

1996 Dortmund University  (DAAD bursu, Plasma mikrodalga atomik emisyon, iki ay)

2000 Karlsruhe TU  (DAAD bursu, su kimyası, iki ay)

2012 Yılı Fen-Bilimleri Alanında Bilim Ödülü

ARAŞTIRMA ALANLARI

Fizikokimya
Analitik Kimya (Anorganik ve Organik Analizler)
Çevre Analitik Kimyası

Biyoanalitik Kimya

Gıda Analitik Kimyası

Eser Organik ve Element Analizleri

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

1.  Okan, A., Soğuk Buhar Atomik Absorbsiyon Yöntemiyle Çayda Civa   Tayini,  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, 1977

2.  Yaramaz, Ö., Izmir Körfezinde Kurşun ve Kadmiyum Kirlenmesinin  Araştırılması,      Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, B.Oseanogrofi Bölümü ve  Hidrobiyoloji Enstitüsü,1981

3.  Aydemir, T., Çevre Örneklerinde Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi ile   Kurşun Tayini,    Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 1983

4.  Büyükışık, H.B.,  Izmir Körfezinde Nutrientler ve Dağılımlarının  incelenmesi,Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Araştırma ve  Uygulama Merkezi, 1983

5.  Demircanlı,Ü.,  Melez Çayı Kirlilik Denetiminde Kimyasal Parametrelerin   Araştırılması, 

    Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 1983

6.  Güzey, N.,  Çamaltı Tuzlasının Çevre Sorunlarının incelenmesi, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 1983

7.  Esen, T., Malatya ilinde Yetişen Kayısılarda Bazı Element   (Ca, Mg, Na, K, Zn, Fe, Cu, Co, Ni) düzeylerinin  Araştırılması,  Inönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Malatya, 1987

8.Karakaplan, M.,  Kükürtleme ve Kurutma Sırasında  Kayısının Organik    içerikindeki Değişimlerinin Araştırılması,Inönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim  Dalı, Malatya, 1988

9.Önal, Y.,   Malatya ili Killerinin Fizikokimyasal Özelliklerinin Araştırılması ve Analitik Amaçlı Uygulamaları,   Inönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim  Dalı, Malatya, 1988

10.Özdemir, Y.,  Fenilalanin, Triptofan ve Tirozin Aminoasitlerinin UV/VIS Türev Spektrometresi i le Bazı Biyokimyasal Örneklerde  incelenmeleri, Inönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim  Dalı, Malatya, 1988

11.Özdemir, N.,   Atık Su Örneklerinde Bazı Elementlerin Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi ile Tayini, Inönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim  Dalı, Malatya, 1989

12.Küçükbay, F.Z.,  Su Örneklerinde Bazı Anyon Düzeylerinin iyon Seçici  Elektrotlar ve iyon Kromatografisi ile Tayinleri,  Inönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim   Dalı, 1990

13.Bilmez, S.,    Bazı Meyve Sularında Organik Asitlerin iyon Kromatografisi ile Analizleri, 

   Inönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalì, 1992.

14.Kovar A.,Süt örneklerinde bazı eser elementlerin alev atomik absorpsiyon spektrometresi ile tayininde zenginleştirme tekniklerinin optimizasyonu,Uludag Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü,Kimya Anabilim Dalı,1996

15.Neslihan Altun, Tekstil atık sularında bazı organik boyar maddelerinin foto-oksidasyonlarının incelenmesi, Uludag Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı,2001

16.Hicran Karaaslan, Alçı taşı karakterizasyonunda esere element düzeylerinin kullanılmasının araştırılmasıUludag Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı,2002Uludag Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı,2002

17. Elif Tümay Özer, Zeytin Karasuyunun Arıtımında Analitik Teknikler ve Optimizasyonu Uludag Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı,2003

18.Songül Karaaslan Aksu, Tekstil atıksularında foto-oksidasyon sonucu oluşan organik bileşiklerinin incelenmesi ve metal komplekslerinin atomik absorpsiyon Spektrometresi ile fraksiyonlama şemasının geliştirilmesi Uludag Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı,2003

19.Emine Soylu, Tekstil atık sularında foto-oksidasyon sonucu oluşan bileşiklerin kapiler elektroforez ile belirlenmesi, Uludag Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı,2004

20. Neva Alasağ, Tekstil atık sularında BOİ ölçümlerine etki eden bazı parametrelerin incelenmesi, Uludag Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü,Kimya Anabilim Dalı,2004.

21.Ümran Seven, Gıda Örneklerinde Aromatik Aminlerin Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi ( GC-MS )  İle Tayinlerinde Katı Faz Ekstraksiyonu UygulamalarıUludağ Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, 2006.

DOKTORA TEZLERİ

1.  Kurdoğlu, C.,  Ege Bölgesindeki Nerium Oleander L. yapraklarının Kardioaktif Glikozitler içerikinin KimyasalYönden Araştırılması,  Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, TemelEczacılık Bilimleri Bölümü, Analitik Kimya Anabilim Dalı, Izmir,1986

2.  Demir, M.,  Toprak Örneklerinde Bazı Eser Elementlerin (Bi, Cd, Co, Cu,  Fe, Mn, Ni, Pb, Zn) Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi ile Tayininde Halka Tekniğinin Yeri,    Inönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim  Dalı, Malatya, 1986

3.Yaman, M.,  Biyolojik Örneklerdeki Vanadyumun Atomik Absorpsiyon  Spektrometresi ile Tayini,  Inönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalì, 1990

4.  Karakaplan, M., Adsorbtif Sıyırma Voltametrisi ve Diferansiyel Puls Polarografisi ile Molibdenin Çevre  Örneklerinde  Tayini,  Inönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,  Kimya Anabilim Dalì, 1992.

5.  Özdemir, Y., Türk Çaylarının Kimyasal Bileşiminin incelenmesinde  Kromatografik ve Spektrofotometrik  Yöntemlerin Yeri, InönüÜniversitesi,  Fen Bilimleri Enstitüsü,  Kimya Anabilim Dalì, 1992.

6.  Özdemir, N., Mermerlerinin Karakterizasyonunda Eser Element ve Diğer Parametrelerden Yararlanìlmasì Inönü Üniversitesi,  Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalì, 1993.

7.Erdemoğlu, S., Cayda Aluminiyum Spesiasyonu Inönü Üniversitesi,  Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalì, 1998

8.Belgin İzgi, Biyolojik ve Gıda Öneklerinde Selenyum Tayini ve Fraksiyonlama (Türlendirme Çalışmaları)Uludag Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı,2001

9.Sema Bağdat Yaşar, Zeytin ve Zeytinyağında magnezyumun fraksiyonlama çalışmalarıBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı,2001

10.Neslihan Altun,Katı-faz ekstraksiyon ve gaz kromatografik metotlarla gıda örneklerinde pestisit analizleri,  Uludag Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, 2007.

11.Songül Karaaslan Aksu, Azo Boyar Maddelerinin Foto Katalizinin İncelenmesi ve Analitik Yöntemler, Uludag Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, 2008

12.Elif Tümay Özer, Plastiklerde Metal Analizleri ve Organik Matrisinin Karakterizasyonu, Uludag Universitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, 2010

13. Ümran Seven, Gıda ve Çevre Örneklerinde Mangan ve Bakır Fraksiyonlası/Türlendirmesinde Birleşik Analitik Teknikler,  Uludag Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı 

YAYINLAR

Science Citation Index Kapsamında Taranan Uluslarası toplam 70 adet yayın.

Diğer Uluslarası toplam 13 adet yayın.

Ulusal toplam 26 adet yayın.

 

KONGRELER

Ulusal ve Uluslar arası katılımlı toplam 330 bildiri

PROJELER

 1. Burhan Pekin-Şeref Güçer “Cıva analiz kitinin teknik yardım çerçevesinde temini” Central Treaty Organization (CENTO) 1975. (2802 USD)
 2. Şeref Güçer –A.Ersin Karagözler”Malatya yöresinde çeşitli besin ve çevre örneklerinde pestisit kalıntılarının araştırılması İUAF.86/01 (4.650.000 TL)
 3. Şeref Güçer – Sema Bilmez “Erik ekşisi gibi yöresel doğal örneklerde iyon kromatografisi ile bazı organik asitlerin tayini” İUAF.90/05 (8.000.000 TL)
 4.  Şeref Güçer – Yüksel Özdemir “Türk çaylarında eser organik ve anorganik bileşen düzeylerinin taranmasında kromatografik ve spektrofotometrik yöntemlerin yeri” İUAF.91/14 (2.500.000 TL)
 5. Şeref Güçer – Yüksel Özdemir “ Çayda aluminyum,çinko ve kromun speciation’u(kimyasal formlarının saptanması) İUAF.92/01 (35.000.000 TL)
 6. Şeref Güçer –Mustafa Demir: Internationales Seminar-Universitaet Karlsruhe-GTZ teknik yardım ”İyon kromatografisi ve aksesuarları”(56.346 DM) 1988
 7. Şeref Güçer-Sema Bilmez”Çay ekstraklearında Aluminyumun spesiasyon çalışmaları ve HPLC-AAS kombinasyonu ile ölçüm” İUAF.94/19 (60.000.000 TL)
 8. Şeref Güçer-Özdemir, N., Mermerlerinin Karakterizasyonunda Eser Element ve Diğer Parametrelerden Yararlanìlmasì “İUAF.92/06(13.000.000 TL)
 9.  FP6.RAPIT SOFCs Marie Curie Projesi : “Reducing Air Pollution in Turkey using Solid Oxide Fuel Cells”(Kati Yakıt Pilleri kullanımı ile Türkiye’de Hava Kirliliğinin Azaltılması) FP6F MTKI-CT-2005 – 029594,(2006-2008) (210.000 Euro)
 10. “Removal of Azodyes from textile wastewater by Membrane Filtaration” Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)- ICA/ICB/61879/02; 2002-2004 (36.500 Euro)
 11. Treatability study of azo dyes and ıts additives in textile wastewater by photocatalytic oxidation for subsequent biological treatment process TÜBİTAK ÇAYDAG JULICH 46.6.F2A.6.B ICTAG-Ç039102I012 2003-2006 (5.000 TL)
 12. Geothermal energy potential assessment of Bursa-Turkey TÜBİTAK ÇAYDAG 102Y156, 2008
 13. “Biyolojik ve Gıda Örneklerinde Selenyum Tayini ve (türlendirme)”, DOKTORA TEZ PROJESİU.Ü.BAPK,  F-2000/32. (3000 TL)
 14. “Tekstil Atık Sularında Bazı Organik Boyar Maddelerin Foto-Oksidasyonlarının İncelenmesi.” YÜKSEK LİSANS TEZ PROJESİU.Ü.BAPK,  F-2000/33. (2250 TL)
 15. “Alçı Taşı Karakterizasyonunda Eser Element Düzeylerinin Kullanılmasının Araştırılması.” YÜKSEK LİSANS TEZ PROJESİU.Ü.BAPK,  F-2001/51. (5275 TL)
 16. Tekstil Atık Sularında Fotooksidasyon Sonucu Oluşan Organik Bileşikler ve Metal Komplekslerinin Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ile Fraksiyonlama Şemasının Geliştirilmesi.” YÜKSEK LİSANS TEZ PROJESİU.Ü.BAPK,  F-2002/53. (7000 TL)
 17. “Zeytin Kara Suyunun Arıtımında Analitik Teknikler ve Optimizasyonu” YÜKSEK LİSANS TEZ PROJESİU.Ü.BAPK,  F-2003/7. (15300 TL)
 18. “Bursa Büyükşehir Sınırları İçinde Kalan Derelerde Ağır Metal Kirliliğinin Bitkilerle İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Üzerinde Araştırmalar” YÜKSEK LİSANS TEZ PROJESİU.Ü.BAPK, F-2003/4.
 19. "Bursa İlinde Sanayi Atık Sularındaki Ağır Metallerin İyon Değiştiricilerle Arıtılması" YÜKSEK LİSANS TEZ PROJESİU.Ü.BAPK, F-98/33. (1793 TL)
 20. "Uludağ Wolfram Maden İşletmesi Çevresindeki Alpin ve Subalpin Bitkilerin Eser Element İçerikleri” U.Ü.BAPK, F-97/33. (1449,950 TL)
 21. "Bursa Atmosferindeki Bazı Organik Bileşiklerin Derişimlerinin Belirlenmesi ve Kaynaklarının  Araştırılması” U.Ü.BAPK, 2000/16. (5440 TL)
 22. “Tekstil Terbiye Atıksularındaki Boyar Madde Kirliliğinin İncelenmesi, Metal Kirliliği İlişkilerinin Araştırılması ve Atıksulardaki Renk ve Metal Kirliği Arıtma Teknolojilerinin Geliştirilmesi”  DPT, 97/32, (143.559,00 YTL) (2005)
 23. “Speciation of Fe, Cu and Zn in Wine Samples” TÜBİTAK, NATO-PC B (Bulgaria) (2950 USD) (2001)
 24.  “Open-Type Electrothermal Atomizers” TÜBİTAK NATO-PC B (Ukraine) (2950 USD) 2001
 25.  “Flotation Preconcentration and Seperation of Heavy Metals from Waters” TÜBİTAK NATO-PC B (Macedonia), 2950 USD (2000)
 26. “Microanalysis by Optical Atomic Spectrometry for Envbironmental Applications” TÜBİTAK NATO-PC B (Hungary), (3250 USD) (1998)
 27. “Determination of Cd in Urine by Electrothermal Atomic Spectrometry After Separation and Preconcentration Using DETATA Sorbent, TÜBİTAK NATO PC-A2 (Russia),  (1450 USD) (2001)
 28. “Two-Step Atomizer and Its Application”, TÜBİTAK, NATO-CP- B (Russia) (2650 USD), 1998
 29. “Gıda ve Çevre Örneklerinde Mangan Fraksiyonlaması ve Türlendirmesi” U.Ü.BAPK,  F-2008/25.  (467.890,00)
 30. “Plastiklerde Metal Analizleri ve Organik Matrisinin Karakterizasyonu” U.Ü.BAPK,  F-2008/57. (450.000,00 TL) (2011)

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [6.419]