Dr. Öğr. Üyesi Meliha ÇETİN KORUKÇU

 

0 (224) 294 28 67          melihacetin @uludag.edu.tr           AVESİS

 

AKADEMİK GEÇMİŞ

Lise: Bursa Erkek Lisesi, Bursa 1994-1998

Lisans: Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Bursa 1998-2002

Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa 2002-2005

Doktora: Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa 2005-2010

Yüksek Lisans Tez Konusu: "Bazı Kinazolin Türevlerinin Sentezleri ve Özelliklerinin Araştırılması" (Tez Danışmanı: Prof.Dr. Necdet COŞKUN)

Doktora Tez Konusu:"Yeni İmidazolyum Türü N-Heterosiklik Karbenlerin Sentezleri ve Heck Reaksiyonu ile Bazı Heterohalkalı Bileşiklerin Türevlendirilmelerindeki Uygulamaları" (Tez Danışmanı: Prof.Dr. Necdet COŞKUN)

YÖNETİM GÖREVLERİ

Akademik Görevleri

Uludağ Üniversitesi Fen-Ed.Fakültesi Kimya Bölümü Araştırma Görevlisi(Organik Kimya 2002)

Uludağ Üniversitesi Fen-Ed.Fakültesi Kimya Bölümü Araştırma Görevlisi-Doktor(Organik Kimya 2010)

ARAŞTIRMA ALANLARI

Organik reaksiyonların mekanizmaları

Heterohalkalı bileşiklerin sentezleri

Termal ve fotokimyasal çevrilmeler

Endüstriel kullanımı olan kenetlenme reaksiyonlarında kullanılan yeni katalizörler

ÖDÜLLER

TUBİTAK-BİDEP Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu. The University of Manchester, School of Chemistry. Manchester, UK. 2013-2014 (12 ay).

YAYINLAR

1. Coskun, N.; Cetin, M. Thermal rearrangements of tetrahydroimidazo[1,5-b]isoxazole-2,3-dicarboxylates. Synthesis of 3H-imidazol-1-ium ylides and their silver derivatives.. Tetrahedron 66 (11), 2010, 2053-2060.

2. Coskun, N.; Cetin, M. Rearrangements of tetrahydroimidazo[1,5-b]isoxazole-2,3-dicarboxylates to pyrrolo[1,2-e]imidazol-6-ols, precursors of 2,5-dihydro-1H-pyrrole derivatives. Tetrahedron 65 (3), 2009, 648-658.

3. Coskun, N.; Cetin, M.  A new regioselective synthesis and ambient light photochemistry of quinazolin-1-oxides. Tetrahedron 63 (14), 2007, 2966-2972.

4.   Coskun, N.; Cetin, M.   Synthesis of 2-aryl-1,2,3,4-tetrahydroquinazolin-1-ols and their conversion to 7-aryl-9H-6-oxa-5,8-diaza-benzocycloheptenes. Tetrahedron Letters  45 (49), 2004, 8973-8975.

5. Garcia-Lopez, JA.; Cetin, M, Greaney, M. F. Double Heteroatom Functionalization of Arenes Using Benzyne Three-Component Coupling. Angewandte Chemie-International Edition 54 (7), 2015, 2156-2159.

6. Coskun, N.; Cetin, M.; Gronert, S.; Ma, JX; Erden, I. Pyrrolidine catalyzed reactions of cyclopentadiene with alpha,beta-unsaturated carbonyl compounds.: 1,2-versus 1,4-additions. Tetrahedron 71 (18) 2015, 2636-2642.

7. Garcia-Lopez, JA.; Cetin, M, Greaney, M. F. Synthesis of Hindered Biaryls via Aryne Addition and in Situ Dimerization. Organic Letters 17 (11), 2015, 2649-2651.  

KONGRELER

1.  Palladium N-heterocyclic carbene enolate complexes as new class of efficient Heck reaction catalysts. Meliha Çetin and Necdet Coşkun, 3rd Crystallographic Meeting, 7-9 June 2012, 9 Eylul University, Izmir, Turkey. Abstract book p. 126.

2.    Synthesis and catalytic efficiency of novel palladium N-heterocyclic carbene enolate complexes in coupling reactions. Meliha Çetin and Necdet Coşkun, 3rd PAK-TURK Conference on Chemical Sciences. 13-15 September 2012, Uludag University, Bursa, Turkey. Abstract book p.174.

3. Synthesis, thermal analysis and catalytic activities of 1-alkoxycarbonyl-and 1-carbamoylmethyl-5-phenyl-3-aryl-3H-imidazol-1-yliden-Pd(II) complexes. Meliha Çetin and Necdet Coşkun. Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry TRAMECH VIII 11-15 November 2015, Antalya, Turkey. Abstract book p. 226.

PROJELER

1) Tetrahidroimidazo[1,5-b]izoksazollerin çevrilmeleri: İki dişli N-heterosiklik karben (NHC) öncüleri olan kararlı 3H-imidazol-1-ium ylidlerin sentezleri. TUBİTAK, Proje No: 107T840 (2008-2010).

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [4.616]