Doç.Dr. Beyhan ERDEM

0 (224) 294 28 64          gbeyhan@uludag.edu.tr          AVESİS

 

AKADEMİK GEÇMİŞ

    1997-2011 :  U. Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Araştırma Görevlisi

    2011- 2015 : U. Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Yardımcı Doçent

    2015-            : U. Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Doçent

YÖNETİM GÖREVLERİ

Akademik Görevleri

Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü (Fizikokimya - Doçent-2015)

ARAŞTIRMA ALANLARI

Heterojen Kataliz, Esterleşme Kinetiği, Mezogözenekli Materyaller

YAYINLAR

1- Beyhan ERDEM, Mustafa CEBE“Volumetric, chromatographic, refractometric studies on the esterification of methanol with acetic acid in the presence of cation-exchange resins”

Zeitschrift für Physikalische Chemie-International Journal of Research in Physical Chemistry & Chemical Physics, Vol: 220(6), 735-738. (2006)

2- Beyhan ERDEM, Mustafa CEBE “Kinetics of esterification of propionic acid with n-amyl alcohol in the presence of cation exchange resins”

Korean Journal of Chemical Engineering, Vol: 23(6), 896-901. (2006)

3- Beyhan ERDEM, Alime İZCİ“Heterogeneous Catalysed Esterification of Propionic Acid with n-Amyl Alcohol over a Microporous Cation-exchange Resin Dowex 50Wx4”

Z. Phys. Chem., 224, 781-793. (2010)

4-Beyhan ERDEM, Mustafa CEBE“Determination of Steric Effect on the Esterification of Different Alcohols with Propanoic Acid over Cation-exchange Resin Catalyst Dowex 50Wx4”

Z. Phys. Chem., 225, 125-136. (2011)

5- Beyhan ERDEM, Ali Kara“Sulfonic acid functionalized poly (ethylene glycol dimethacrylate-1-vinyl-1,2,4-triazole) as an efficient catalyst for the synthesis of methyl propionate”

Reactive & Functional Polymers, 71, 219-224. (2011)

6- Ali Kara, Beyhan Erdem“Synthesis, characterization and catalytic properties of sulfonic acid functionalized magnetic-poly(divinylbenzene-4-vinylpyridine) for esterification of propionic acid with methanol”

Journal of Molecular Catalysis A:Chemical, 349, 42-47. (2011)

7- Beyhan Erdem, Ali Kara“Sulfonic acid functionalized poly(ethylene glycol dimethacrylate-1-vinyl-1,2,4-triazole) as a high-performance solid acid catalyst for the esterification of lactic acid with methanol"

Journal of Colloid and Interface Science,367, 394-397. (2012)

8- Alime Çıtak, Beyhan Erdem, Sezer Erdem, Mustafa Ramis Öksüzoğlu“Synthesis, characterization and catalytic behavior of functionalized mesoporous SBA-15 with various organo-silanes”Journal of Colloid and Interface Science, 369, 160-163. (2012)

9- Sezer Erdem, Beyhan Erdem, Ramis Mustafa Öksüzoğlu, Alime Çıtak “Bifunctional Fe-SBA-15-SO3H mesoporous catalysts with different Si/Fe molar ratios: Synthesis, characterization and catalytic activity”  Bull. Korean Chem. Soc., 34, 1481-1486, (2013)

10- Beyhan Erdem, Sezer Erdem, Ramis Mustafa Öksüzoğlu, Alime Çıtak “High-surface-area SBA-15-SO3H with enhanced catalytic activity by the addition of poly(ethyleneglycol)”        J. Porous Mater., 20, 1041-1049, (2013)

11- Sezer Erdem, Beyhan Erdem, Ramis Mustafa Öksüzoğlu, Alime Çıtak “Effect of calcination temperature on the structural and magnetic properties of Ni/SBA-15 nanocomposite”            J. Porous Mater., 22, 689-698, (2015)

KONGRELER

1- Beyhan ERDEM, Mustafa CEBE“Değişik Ortamlardaki Ester Hidrolizlerinde Etkin Kinetik ve Termodinamik Parametrelerin Farklı Fizikokimyasal Yöntemlerle Belirlenmesi ve İstatistiksel Açıdan İrdelenmesi”XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul Üniversitesi, 8-11 Eylül 2003, İstanbul.

2- Beyhan ERDEM, Mustafa CEBE“Polimerik Yüzeylerin Kromatografik Özelliklerinin Kinetik Parametrelerle Belirlenmesi”1. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 22-24 Haziran2005, Ankara.

3- Beyhan ERDEM, Mustafa CEBE“İyon Değiştirici Reçine Beraberinde Propiyonik Asit Amil Alkol Esterleşme Kinetiği”XX. Ulusal Kimya Kongresi, Erciyes Üniversitesi, 4-8 Eylül 2006, Kayseri.

4- Mustafa CEBE, Beyhan ERDEM“Propiyonik Asit Esterleşme Reaksiyonlarında Volumetrik, Refraktometrik ve Kromatografik Yöntelerle Taft Eşitliğinin Korelasyonu”

XX. Ulusal Kimya Kongresi, Erciyes Üniversitesi, 4-8 Eylül 2006, Kayseri.

5- B. ERDEM, A. İZCİ‘‘Dowex 50Wx4 İle Katalizlenen Pentilpropiyonat Esterleşmesinde Adsorpsiyon ve Kinetik Parametrelerin Belirlenmesi’’

XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, Kara Elmas Üniversitesi, 29 Haziran-2 Eylül 2010, Zonguldak.

6- B. ERDEM, A. ÇITAK“Sulfonic Acid Functionalized Mesoporous SBA-15 as an Efficient and Recyclable Catalyst fort he Synthesis of Methyl Lactate”

EuropacatX, 2011, İngiltere.

PROJELER

1- F-2003/66, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığı, 2003-2007, tamamlandı.                                       

Proje Adı: Değişik Fizikokimyasal Ortamlardaki Esterleşme Reaksiyonlarında Geçerli Termodinamik ve Kinetik Parametrelerin Belirlenmesi ve Değişik İzleme Yöntemleriyle İrdelenmesi

2- UAP-F-2011/69, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığı, 2011- (3 yıllık), devam etmekte.                                        

Proje Adı: Çeşitli organo silanlarla sülfonik asit fonksiyonelleştirilmiş mezo gözenekli materyallerin sentezi, karakterizasyonu ve katalitik davranışının incelenmesi”

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [4.660]