Doç.Dr.Ali KARA (Bölüm Başkan Yardımcısı)

 

0 (224) 294 17 33          akara@uludag.edu.tr          AVESİS

 

AKADEMİK GEÇMİŞ

Lisans               : Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Bursa, 1989-1992

Yüksek lisans : Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Entitüsü, Organik Kimya, Bursa, 1992-1995

Doktora            : Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizikokimya, Bursa, 2000-2004

Yrd.Doçent      Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizikokimya, Bursa, 2007-2012

Doçent              : Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizikokimya, Bursa, 2012-...)

YÖNETİM GÖREVLERİ

Akademik Görevleri

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat  Fakültesi Kimya Bölümü (Fizikokimya Yrd.Doçent - 2007-2012)

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü (Fizikokimya Doçent - 2012)

ÖDÜLLER

1.     Uludağ Üniversitesinin Gurur Töreni, 2006 Yılı Yayın Ödülleri, En çok yayına göre 2006 Yılı Yayınları İkincilik Ödülü, Uludağ Üniversitesi, 2007.

2.    1991-1992 Öğretim Yılı, Bölüm Birinciliği Ödülü, Uludağ Üniversitesi, 1992.

3.    2012 Yılı Fen Bilimleri Alanında Yıllık Yayın Performans Ödülü

4.    2012 Yılı Fen Bilimleri AlanındaPatent Ödülü

Patentler:

1.     2011/341719 tescil tarih ve 154/309357tescil numaralı patent.

ARAŞTIRMA ALANLARI

Adsorpsiyon,

İzotermal, Kinetik ve Termodinamik Çalışmalar,

Yeni Polimerlerin Sentezi,

Karakterizasyonu ve Teknolojik Kullanımı, Su ve Atık Sular,

Karbon Nanotüplerin Polimer ile Fonksiyonlaştırılması ve Uygulamaları,

Kil-Polimer Kompozitleri ve uygulamaları     

YAYINLAR

1.       B. Osman, A. Kara, N. Beşirli, “Immobilization of glucoamylase onto Lewis metal ion chelated magnetic affinity sorbent: Kinetic, isotherm and thermodynamic studies”, Journal of Macromolecular Science, Part A Pure and Applied Chemistry, 48, 387-399(2011).DOI: 10.1080/10601325.2011.562734

2.        B. Erdem, A. Kara, “Sulfonic acid functionalized poly (ethylene glycol dimethacrylate-1-vinyl-1,2,4-triazole) as an efficient catalyst for the synthesis of methyl propionate”, Reactive and Functional Polymers, 71, 219–224 (2011).                        DOI:10.1016/j.reactfunctpolym.2010.12.003

3.       Z. Tümsavaş, A. Kara, ”The effect of polyacrylamide (PAM) applications on infiltration, runoff and soil losses under simulated rainfall conditions” African Journal of Biotechnology10(15), 2894-2903 (2011). ISSN:1684–5315

4.        S. Kök, B. Osman, A. Kara, N. Beşirli, ”Vinyl Triazole Carrying Metal Chelated Beads for Reversible Immobilization of Glucoamylase”, Journal of Applied Polymer Science, 120, 2563-2570 (2011). DOI: 10.1002/app.3332

5.        M. Abbas, G. Çakmak, N. Tekin, A. Kara, H.Y. Guney, E. Arici, N.S. Sariciftci, “Water soluble poly(1-vinyl-1,2,4-triazole) as novel dielectric layer for organic field effect transistors”,Organic Electronics, 12, 497–503 (2011) DOI:10.1016/j.orgel.2010.12.023

6.        S.K. Beyaz, N. Tekin, A. Kara, E. Şimşek, G. Çakmak, H.Y. Güney, F.D. Lamari, “In situ polymerization synthesis and characterization of single wall nanotubes/poly(vinyl)triazole nanocomposites”, Journal of Composite Materials0, 1–9 (2011).  DOI:10.1177/0021998310383731

7.       A. Kara, ”Adsorption of Cr(VI) ions onto poly(ethylene glycol dimethacrylate-1-vinil-1,2,4-triazol)”, Journal of Applied Polymer Science, 114, 948-955 (2009). DOI: 10.1002/app.29169

8.       L. Uzun, A. Kara, B. Osman, E. Yılmaz, N. Beşirli, A. Denizli, ”Removal of Heavy-Metal Ions by Magnetic Beads Containing Triazole Chelating Groups”, Journal of Applied Polymer Science, 114, 2246-2253 (2009). DOI: 10.1002/app.30511

9.        S. Şenel, L. Uzun, A. Kara, A. Denizli, “Heavy Metal Removal Synthetic Solutions with Magnetic Beads Under Magnetic Field”, Journal of Macromolecular Science, Part A Pure and Applied Chemistry 45, 635-642 (2008). DOI:10.1080/10601320802168801

10.      L. Uzun, A. Kara, N. Tüzmen, A. Karabakan, N. Beşirli, A. Denizli, “Synthesis and characterization of poly(ethylene glycol dimethacrylate-1-vinyl-1,2,4-triazole) copolymer beads for environmental application”, Journal of Applied Polymer Science, 102, 4276-4283 (2006). DOI: 10.1002/app.24830

11.      S. Şenel,A. Kara, G. Alsancak, A. Denizli, “Removal of phenol and chlorophenols from water with reasuble dye-affinity hollow fibers”,Journal of Hazardous  Materials,138-B, 317-324 (2006). DOI: 10.1016/j.jhazmat.2006.05.121

12.      N. Tekin, E. Kadıncı, Ö. Demirbaş,M. Alkan, A.Kara, M. Doğan, “Surface properties of poly(vinylimidazole)-adsorbed expanded perlite”, Microporous and Mesoporous Materials, 93, 125-133 (2006).DOI: 10.1016/j.micromeso.2006.02.009

13.      N. Tekin, E. Kadıncı, Ö. Demirbaş,M. Alkan, A. Kara, “Adsorption of polyviniylimidazole onto kaolinite”, Journal of Colloid and Interface Science, 296, 472-479 (2006).DOI: 10.1016/j.jcis.2005.09.049

14.      S. Şenel, A. Kara, A. Karabakan, A. Denizli, “Alanine Containing Porous Beads for Mercury Removal from Artifical Solutions”,Journal of Applied Polymer Science, 100, 1222-1228 (2006).DOI: 10.1002/app.23473

15.      S. Akgöl, E. Kuşvuran, A. Kara, S. Şenel, A. Denizli, “Porous Dye Affinity Beads for Nickel Adsorption from Aqueous Solutions: A Kınetic Study”, Journal of Applied Polymer Science, 100, 5056-5065 (2006).DOI: 10.1002/app.23856

16.      A. Kara, B.Acemioğlu, H. Alma, M. Cebe, “Adsorption of Cr(III), Ni(II), Zn(II), Co(II) Ions onto Phenolated Wood Resin”,Journal of Applied Polymer Science, 101, 2838-2846 (2006).DOI: 10.1002/app.23055

17.      A. Kara, B. Osman, H. Yavuz, N. Beşirli, A. Denizli, “Immobilization of          a-amylase on Cu2+  chelated Poly (ethylene glycol dimethacrylate-n-vinyl imidazole) matrix via adsorption”, Reactive and Functional Polymers, 62, 61-68 (2005).                      DOI: 10.1016/j.reactfunctpolym.2004.08.008

18.      B. Osman, A. Kara, L. Uzun, N. Beşirli, A. Denizli, “Vinyl imidazole carrying metal-chelated beads for reversible use in yeast invertase adsorption”, Journal of Molecular Catalysis B:Enzymatic, 37, 88-94 (2005)DOI:10.1016/j.molcatb.2005.09.007

19.      A. Kara, L. Uzun, N. Beşirli, A. Denizli, “Poly(ethylene glycol dimethacrylate-n-vinyl imidazole) beads  for heavy metal removal”, Journal of Hazardous  Materials,           106-B, 93-99 (2004).DOI:10.1016/j.jhazmat.2003.08.016

20.     A. Kara, A. Tuncel, ”Kinetics, isotherms and thermodynamics of lead (II) ionsadsorption onto monosized porous microspherescarrying imidazole functional groups”, Adsorption Science and Technology, 29, 259-275 (2011). DOI:10.1260/0263-6174.29.3.259

21.     A. Kara, B. Erdem, “Synthesis,  characterization  and  catalytic  properties  of  sulfonic acid functionalized magnetic-poly(divinylbenzene-4-vinylpyridine) for  esterification of  propionic  acid  with  methanol”, Journal  of  Molecular  Catalysis  A:  Chemical, 349, 42–47 (2011). DOI:10.1016/j.molcata.2011.08.016

22.     B. Erdem, A. Kara, “Sulfonic acid functionalized poly(ethylene glycol dimethacrylate-1-vinyl-1,2,4-triazole) as a high-performance solid acid catalyst for the esterification of lactic acid with methanol”, Journal of Colloid and Interface Science,367, 394–397 (2012). DOI:10.1016/j.jcis.2011.10.039

23.      A. Kara, E. Demirbel, “Physicochemical Parameters of Cu (II) Ions Adsorption From Aqueous Solution by Magnetic-Poly(Divinylbenzene-N-vinylimidazole) Microbeads”, Separation Science and Technology, xxx, xxx–xxx (2011). DOI: 10.1080/01496395.2011.626011(in press)            

24.     A. Kara, E. Demirbel, “Kinetic, Isotherm and Thermodynamic Analysis on Adsorption of Cr(VI) Ions from Aqueous Solutions by Synthesis and Characterization of Magnetic-Poly(divinylbenzene-vinylimidazole) Microbeads”, Water, Air, & Soil Pollution,xxx, xxx–xxx (2011). DOI:10.1007/s11270-011-1032-1(in press)

25.     M. Ahmetoglu (Afrailov), A. Kara, N. Tekin, S. Beyaz, H. Köçkar, “Electrical properties of Poly(ethylene glycol dimethacrylate-n-vinyl imidazole)/Single Walled Carbon Nanotubes/n-Si Schottky diodes formed by surface polymerization of Single Walled Carbon Nanotubes”, Thin Solid Films, xxx, xxx–xxx (2011). DOI:10.1016/j.tsf.2011.08.066(in press)

26.    A. Kara, M. Cebe, N. Beşirli, G.Ö.Alsancak, M.Y.Arıca, A.Denizli, Kromatografik Yöntemler ve Uygulamaları (Poli(etilenglikol dimetakrilat-N-vinil imidazol) [P(EGDM-N-VİM)] kopolimerlerinin değişik iyonik çözelti ortamlarındaki kromatografik seçimlilik parametrelerinin analizi), 298-309 pp., Isparta, Temmuz, 2003.

27.    O. Gurbuz, Y. Sahan, A. Kara, B. Osman, “In-Vitro Characterization of Antimicrobial Effect of Polyvinylimidazole”,Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 37, 353-357 (2009).ISSN: 1303-5002

28.      B. Osman, A. Kara, N. Beşirli, “Tyrosinase Immobilization on Cu+2 Chelated Poly(ethylene glycol dimethacrylate-N-Vinyl İmidazole) Beads”, Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 35, 233-241 (2007). ISSN: 1303-5002

29.      N. Beşirli, Y. Erdoğan, İ. Kula, A. Kara, “Bazı Amidoksimlerin Susuz  Ortamda Titrasyonları”, Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, Fen Bilimleri Serisi, 3, 88-94 (1998).ISSN: 1301-2428

30.     H. Gürses, N. Beşirli, A. Kara, B. Hazer, “Makromonomerik Azobaşlatıcılar  ve Makroçaprazbağlayıcılar Kullanarak Sentezlenen Çaprazbağlı Polimerlerin Şişme  ve  İyon Tutma Özelliklerinin İncelenmesi”, Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, Fen Bilimleri Serisi, 3, 54-63 (1998). ISSN: 1301-2428

31.      A. Kara, N. Beşirli, H. Gürses, B. Hazer, “Modifiye Edilmiş Kongo Kırmızısı Takılmış Poli(EGDMA-HEMA) Reçinelerinin İyon Tutma  Özelliklerinin İncelenmesi”, Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, Fen Bilimleri Serisi, 3, 49-53 (1998). ISSN: 1301-2428

32.      B. Dülger, F. Gücin, A. Kara, A. Aslan, “Antimicrobial Activity of the Lichen   Usnea florida (L.) Wigg”, Turkish Journal of Biology, 21, 103-108 (1997).ISSN:1300–0152

KONGRELER

1.        H. Ünal, A. Kara, “Energy, Mass Flow and Temperature Computations in Agricultural Biomass Residues”, 11thInternational Compustions Symposium, Sarajevo/Bosnia and Herzegovina, P-11, June 24-27,2010.

2.  O. Gürbüz, Y. Şahan, A. Kara, B. Osman, “In-Vitro Characterization Of The Antimicrobial Effect Of Water Soluble Polymers”, 14th  International Biomedical Science and Technology Semposıum (BIOMED), MuglaUniversity, Muğla/TURKEY, P-69, May 3-7, 2008.

3.        B. Osman, A. Kara, N. Beşirli, “Vinyl İmidazole Carrying Metal-  Chelated Beads For Reversible Use İn Yeast İnvertase Adsorption”, XII.  International Biomedical Science and Technology Semposıum (BIOMED), Ege University, İzmir/TURKEY, P-53, September 20-23, 2005.

4.        N. Beşirli, A. Kara, “Makromonomerik Azobaşlatıcılar  ve Makro Çapraz Bağlayıcılar Kullanılarak Çözelti Polimerizasyonu Yöntemiyle Çapraz Bağlı PMMA-PEG ve PHEMA-PEG Polimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu”, II. Kızılırmak Uluslararası Fen Bilimleri Kongresi, Kırıkkale, 294-301, 20-22 Mayıs 1998.

5.        B. Osman, A. Kara, S. Kök, N. Beşirli, ”Polimer Mikroküreler Yüzeyine Enzim Adsorpsiyonunun Fizikokimyasal Yönden İncelenmesi”, 6. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Aksaray Ü., 26-29 Mayıs, P6, Aksaray, 2010.

6.        B. Osman, A. Kara, S. Kök, N. Beşirli, A. Denizli, ”Polimerik Film Yüzeyine Enzim Bağlanmasının İzotermal Analizi”, 6. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Aksaray Ü., 26-29 Mayıs, P7, Aksaray, 2010.

7.        B. Osman, A. Kara, S. Kök, N. Beşirli, ”Ni(II) Bağlı Polimer Mikrokürelerle Üreaz Enziminin Adsorpsiyonu: Kinetik, İzotermal ve Termodinamik Çalışmalar”, 6. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Aksaray Ü., 26-29 Mayıs, P8, Aksaray, 2010.

8.        E. Demirbel, A. Kara, ”Manyetik Çapraz Bağlı Kopolimerlerle Cu(II)-Cd(II) Yarışmalı Adsorpsiyon Çalışmaları”, 6. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Aksaray Ü., 26-29 Mayıs, P16, Aksaray, 2010.E5.         A. Kara, A. Tuncel, ”Eş Boyutlu Çapraz Bağlı Kopolimer Mikrokürelerle Sulu Çözeltilerden Hg(II) İyonları Adsorpsiyon Çalışmaları”, Kromatografi 2010, Atatürk Ü., 16-19 Haziran, P1, Erzurum, 2010.

9.        E. Demirbel, A. Kara, ”Çapraz Bağlı Kopolimer Mikrokürelerle Sulu Çözeltilerden Cu(II), Pb(II) ve Cd(II) İyonlarının Yarışmalı Adsorpsiyonu”, Kromatografi 2010, Atatürk Ü., 16-19 Haziran, P2, Erzurum, 2010.

10.      A. Kara, G.E. Üstün, S.K.A. Solmaz, N. Beşirli, ”Sürekli Sistemde Endüstriyel Atık Sulardan Ağır Metal İyonlarının Giderimine Yönelik Arıtılabilirlik Çalışmaları”, 24. Ulusal Kimya Kongresi, Karaelmas Ü., 29 Haziran-2Temmuz, FP114, Zonguldak, 2010.

11.      B. Osman, S. Kök, N. Beşirli, A. Kara, ”Yüzey katı fazlı çapraz bağlı kopolimer sistemlerin immobilizasyon afiniteleri”,V. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Balıkesir Ü., 20-24 Mayıs, P01,Ayvalık-Balıkesir, 2009.

12.      A. Kara, O. Gürbüz, Y. Şahan, B. Osman, N. Beşirli, ”Antimikrobiyal afinineteye sahip polimerlerin sentezi ve gıda teknolojisi açısından antimikrobiyal etkilerin incekenmesi”,V. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Balıkesir Ü., 20-24 Mayıs, P20, Ayvalık-Balıkesir, 2009.

13.      A. Kara, İ. Küçük, N. Beşirli, ”Yüzey adsorpsiyon işlemlerinde izoterm uygulamaları”,Kromatografi2009 Kongresi,Karadeniz Teknik Ü., 26-29 Eylül, P2, Trabzon, 2009.

14.      B. Osman, A. Kara, L. Uzun, S. Kök, N. Beşirli, A. Denizli, ”Yüzey plazmon  rezonans sistemi kullanılarak miyoglobin adsorpsiyon kinetiğinin incelenmesi”, Kromatografi2009 Kongresi, Karadeniz Teknik Ü., 26-29 Eylül, P8, Trabzon, 2009.

15.      A. Kara, S. Aksoy, B. Osman, N. Beşirli, ”Seçici destek malzemesi kullanılarak Cr(VI) iyonunun adsorpsiyon parametrelerinin belirlenmesi”, Kromatografi2009 Kongresi, Karadeniz Teknik Ü., 26-29 Eylül, P51, Trabzon, 2009.

16.      A. Kara, G.E. Üstün, S.K.A. Solmaz, N. Beşirli, ”Sabit yataklı kolonlarda endüstriyel atık sulardan ağır metal giderimi”,Kromatografi2009 Kongresi, Karadeniz Teknik Ü., 26-29 Eylül, P53, Trabzon, 2009.

17.      S.K. Beyaz, N. Tekin, G. Ozan, F.D. Lamari, A. Kara, E. Şimşek, ”Preparation of nanomaterials for various applications as hydrogen storage combing structural and analytical investigations”,II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Fırat Ü., 16-19 Mayıs, S13, Elazığ, 2009.

18.      B. Osman, A. Kara, S. Kök, N. Beşirli, “Aspergillus Niger Glukoamilaz Enziminin Poli(EGDMA-VTAZ) Mikroküreler Üzerine İmmobilizasyonu”, IV. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Muğla  Ü., 04-07 Mayıs, S12, Muğla, 2008.

19.      A. Kara, S.A. Tuncel, “Monosize Polimerik Mikrokürelerin Sentezi ve Pb(II) Adsorpsiyonu: Kinetik, İzoterm ve Termodinamik Çalışmalar”, Kromatografi 2008, Süleyman Demirel Ü., 9-11 Haziran, S9, Isparta, 2008.

20.      A. Kara, B. Osman, Y.S. İş, E. Demirbel, C. Ulutürk, E. Dal, N. Beşirli, “Çapraz Bağlı Mikroküre Formunda Kopolimerlerin Cr(VI) Adsorpsiyon Parametrelerinin İncelenmesi”, IV. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Muğla  Ü., 04-07 Mayıs, P2, Muğla, 2008.

21.      A. Kara, “1-Vinil-1,2,4-Triazol Bağlı Polimerik Mikrokürelerin Cr(VI) Adsorpsiyonunun Denge ve Kinetiği”, IV. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Muğla  Ü., 04-07 Mayıs, P34, Muğla, 2008.

22.      S. Kök, S. Savaşkan, B. Osman, A. Kara, N. Beşirli, “Süper Adsorbent Diazosiklodekan Taç Eter Kopolimerleinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Üreaz Adsorpsiyon Kapasitesinin İncelenmesi”, Kromatografi2008, Süleyman Demirel Ü., 9-11 Haziran, P30, Isparta, 2008.

23.      B. Osman, A. Kara, İ. Küçük, N. Beşirli, “Tirozinaz Enziminin Cu+2 ile Şelatlandırılmış Poli(EGDMA-VIM) Üzerine Adsorpsiyonu: İzoterm Uygulamaları”, Kromatografi2008, Süleyman Demirel Ü., 9-11 Haziran, P35, Isparta, 2008.

24.      A. Kara, B. Acemioğlu, A. Tuncel, M.H. Alma, “Cd(II) Adsorpsiyonu İçin Monosize Poly(ethylene glycol dimethacrylate-n-vinyl imidazole) Mikrokürelerinin Kullanımı”,XXII. Ulusal Kimya Kongresi, Mağusa-K.K.T.C., 6-10 Ekim, FKP 222, K.K.T.C., 2008.

25.     S.K.A. Solmaz, A. Kara, G.E. Üstün, B. Osman, N. Beşirli, “Bir Otomotiv Endüstrisi Atıksuları Üzerinde Ni Giderimine Yönelik Arıtılabilirlik Çalışmaları” VII. Ulusal  Kromatografi Kongresi, Kırıkkale Ü., 13-15 Haziran, S17, Kırıkkale, 2007.

26.      S. Şenel, L. Uzun, A. Kara, A. Denizli, “Akışkan Yatak Sisteminde Sentetik Çözeltilerden Ağır Metal İyonlarının Uzaklaştırılması İçin Manyetik Polimerler”, VII. Ulusal Kromatografi Kongresi, Kırıkkale Ü., 13-15 Haziran, P47, Kırıkkale, 2007.

27.      A. Kara, B. Osman, N. Beşirli, “Cu+2 ile Şelatlandırılmış Poli(EGDMA-VTAZ) Mikrokürelerin -Amilaz Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi”, VII. Ulusal Kromatografi Kongresi, Kırıkkale Ü., 13-15 Haziran, P48, Kırıkkale, 2007.

28.      A. Kara, S.K.A. Solmaz, G.E. Üstün, N. Beşirli, “Bursa Organize Sanayi Atık Suları Üzerinde Ağır Metal Giderimine Yönelik Arıtılabilirlik Çalışmaları” 3. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Uludağ  Ü., 12-14 Eylül, P18, Bursa, 2007.

29.      O. Gürbüz, Y. Şahan, A. Kara, B. Osman, “Polivinil İmidazol (PVI)’un Antimikrobiyal Etkisinin in-vitro Karakterizasyonu”, 3. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Uludağ  Ü., 12-14 Eylül, P19, Bursa, 2007.

30.      S. Beyaz, N. Tekin, A. Kara, N. Beşirli, “Tek Katmanlı Karbon Nanotüplerin Üretimi ve Tek Katmanlı Karbon Nanotüp/Polimer Nanokompozitlerinin Tasarlanması”,   3. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Uludağ  Ü., 12-14 Eylül, P20, Bursa, 2007.

31.      B. Osman, A. Kara, N. Beşirli, “Üreaz Enziminin Ni(II) İle Şelatlaştırılmış Poli(EGDMA-VTAZ) Mikroküreler Üzerine İmmobilizasyonu”, 3. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Uludağ  Ü., 12-14 Eylül, P36, Bursa, 2007.

32.      M. Cebe, A. Kara, “Polimerik  Sistemlerde  İyonik Adsorpsiyon Özelliklerinin Parametrik Koşullara Göre Değişimi”, II. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Karaelmas  Ü., 7-10  Haziran, S21, Zonguldak, 2006.

33.      A. Kara, N. Beşirli, M. Cebe, “Değişik Oranlı çapraz Bağ İçeren Kopolimerlerin İyon Adsorpsiyon Özellikleri”, VI. Ulusal Kromatografi Kongresi, Dokuz Eylül Ü., 28-30 Haziran, S12, İzmir, 2006.

34.      L. Uzun, A. Kara, N. Tüzmen, N. Beşirli, A. Denizli, “Poli(etilenglikol dimetakrilat-viniltriazol) Partiküllerinin Metal İyonları ile Afinite Etkileşimleri”, II. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Karaelmas Ü., 7-10 Haziran, P25, Zonguldak, 2006.

35.      S. Özkara, A. Kara, N. Beşirli, A. Denizli, “Fibronektin Saflaştırılması için Metal Kopleksleştirici Cu(II) Takılı Poli(EGDMA-VIM) Partiküllerinin Hazırlanması”, II. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Karaelmas Ü., 7-10 Haziran, P29, Zonguldak, 2006.

36.      B. Osman, A. Kara, N. Beşirli, “Tirozinaz Enziminin Cu(II) ile Şelatlandırılmış Poli(EGDMA-VIM) Üzerine Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi”, II. Ulusal Afinite  Teknikleri  Kongresi, Karaelmas  Ü., 7-10  Haziran, P35, Zonguldak, 2006.

37.      A. Kara, B. Osman, N. Beşirli, A. Denizli, “Poli(Divinilbenzen-N-vinilimidazol) [Poli(DVB-VIM)] Kopimerlerinin Eldesi, Karakterizasyonu ve b-Galaktozidaz Enziminin Adsorpsiyonunun İncelenmesi”, VI. Ulusal Kromatografi Kongresi, Dokuz Eylül Ü.,         28-30 Haziran, P45, İzmir, 2006.

38.      S. Özkara, L. Uzun, A. Kara, N. Bereli, N. Beşirli, A. Denizli, “IgG Saflaştırılması için Metal Kompleksleştirici Cu(II) Takılı Poli(DVB-VIM)] Partiküllerinin Hazırlanması”, VI. Ulusal Kromatografi Kongresi, Dokuz Eylül Ü., 28-30 Haziran, P46, İzmir, 2006.

39.      A. Kara, M. Cebe, B. Acemioğlu, M.H. Alma, “Polimerik Yüzeylerde Gözlenen  Adsorpsiyon Özellikleri ve Bu Özellikleri Belirleyici Etmenler”, I. Ulusal Afinite Teknikleri  Kongresi, Hacettepe  Ü., 22-24  Haziran, S27, Ankara, 2005.

40.      M. Cebe, A. Kara, N. Beşirli, “Polimerik  Sistemlerin Yüzey  Adsorpsiyon  Afiniteleri”, I. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Hacettepe Ü., 22-24 Haziran, S30, Ankara, 2005.

41.      A. Kara, B. Osman, N. Beşirli, “Cu+2 ile Şelatlandırılmış Polimerik  Mikrokürelerin İnvertaz ve Tirosinaz  Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi”, I. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Hacettepe Ü., 22-24 Haziran, S33, Ankara, 2005.

42.     A. Yenigün, A. Kara, M. Cebe, “Çözelti  Ortamlarındaki Çeşitli  Elektriksel  Yüklü Metal  İyonlarının  Adsorpsiyon  Düzeyleri  Üzerine  Sürekli  Faz  Bileşenlerinin  Nitel  ve  Nicel  Özelliklerinin  Etkilerinin  İncelenmesi”, V.  Ulusal  Kromatografi  Kongresi, Anadolu  Ü. Bitki  İlaç  ve  B. A. M., 30 Haziran-02 Temmuz, S62-63, Eskişehir, 2004.

43.     G. Güleç, A. Kara, M. Cebe, “Asit  Polar  Maddelerin Kolloidal  Katı  Yüzeylerdeki  Adsorpsiyon  Parametreleri”, V.  Ulusal  Kromatografi  Kongresi, Anadolu  Ü. Bitki  İlaç  ve  B. A. M.,, 30 Haziran-02 Temmuz, S64-65, Eskişehir, 2004.

44.      Ö. Şahin, A. Kara, N. Beşirli, M. Cebe, “Koloidal Katı Yüzeylerinde Adsorpsiyon   Mekanizmalarının Sıcaklık ve Diğer Parametrelere Bağımlılığı”, XVIII.  Ulusal  Kimya  Kongresi, Kafkas  Ü., 5-9  Temmuz, S605, Kars, 2004.

45.      A. Yenigün, A. Kara, M. Cebe, “Katı-sıvı  Adsorpsiyon  Sistemlerine  Çözelti  Ortamını  Karekterize  Eden  Parametrelerin  Adsorpsiyon  Mekanizması  Üzerine  Etkisi”, XVIII. Ulusal  Kimya  Kongresi, Kafkas  Ü., 5-9  Temmuz, S606,  Kars, 2004.

46.      A. Kara, Ö. Akış, N. Beşirli, M. Cebe, “Kolloidal  Dispersiyon  Ortamlarında Kopolimer  Yüzeylerin Adsorpsiyon Özellikleri  Üzerine  pH  ve  Katyonik  Konsantrasyon  Etkisi”, IV. Ulusal Kromatografi Kongresi, Hacettepe Ü., 17-19 Eylül, P22, Ankara, 2003.

47.      A. Kara, Ö. Akış, Ö. Şahin, E. Biçer, M. Cebe, “Kopolimer  Sistemlerde  Kromatografik Özelliklerin Molekülsel Dissosiyasyon Üzerine Etkisi”, IV.Ulusal  Kromatografi  Kongresi, Hacettepe Ü., 17-19 Eylül, S23, Ankara, 2003.

48.      A. Kara, H. Bilir, A. Yenigün, Ö. Akış, M. Cebe, “Yüzey  Adsorpsiyon  İşlemlerinde Çözelti  Ortamı Asitliğinin  ve  İyonik  Özelliklerin  Etkisi”, XVII.Ulusal  Kimya  Kongresi, İstanbul  Ü., 8-11  Eylül, S12, İstanbul, 2003.

49.      A. Kara, Ö. Akış, N. Beşirli, M. Cebe, “Yüzey  Katı  Fazlı  Kopolimer  Sistemlerin Adsorpsiyon  Afiniteleri”, XVII.  Ulusal  Kimya  Kongresi, İstanbul  Ü., 8-11  Eylül, S27, İstanbul, 2003.

50.     B. Osman, A. Kara, N. Beşirli, S. Türkel, “a-Amilaz  Enziminin Pamuk ve N-vinil İmidazol  Üzerine  İmmobilizasyonu”,XVII.  Ulusal  Kimya  Kongresi, İstanbul  Ü., 8-11  Eylül, S14, İstanbul, 2003.

51.      A. Kara, M. Cebe, N. Beşirli, “Poli(Etilenglikol  dimetakrilat-N-vinil İmidazol) [(P(EGDM-N-VİM)] Kopolimerlerinin  Değişik  İyonik Çözelti Ortamlarındaki Seçimlilik Parametrelerinin Analizi”, 3. Ulusal Kromatografi Kongresi, Kırıkkale Ü., 19-21 Haziran, S40, Kırıkkale, 2002.

52.      A. Kara, N. Beşirli, M. Cebe, “Poli-N-Vinilimidazol-Polietilen glikol divinil benzil eter [Poli (N-VİM-MCR)] Kopolimerlerinin Adsorpsiyon  Parametrelerinin  İrdelenmesi”, XVI. Ulusal  Kimya  Kongresi, Selçuk Ü., 10-13  Eylül, S9, Konya, 2002.

53.      A. Kara, M. Cebe, N. Beşirli, “Poli-N-Vinilimidazol-Divinilbenzen [Poli(N-VİM-DVB)] Kopolimerlerinin  Eldesi, Karekterizasyonu  ve  İyon  Tutma  Özelliklerinin  İncelenmesi”, XVI.  Ulusal  Kimya  Kongresi, Selçuk Ü., 10-13  Eylül, S7, Konya, 2002.

54.      A. Kara, R. Say, N. Beşirli, A. Denizli, “Poli(etilenglikol dimetakrilat-N-vinil imidazol) Mikrokürelerinin  Üretimi, Karekterizasyonu  ve  Ağır  Metal  Uzaklaştırma  Kapasitelerinin  Tayini”,  XVI.  Ulusal  Kimya  Kongresi, Selçuk Ü., 10-13  Eylül, P26, Konya, 2002.

55.     A. Kara, N. Beşirli, “Makromonomerik Azobaşlatıcılar ve Makroçapraz  Bağlayıcılar Kullanarak Çaprazbağlı Reçinelerin Sentezi, Şişme ve İyon Tutma Özelliklerinin İncelenmesi”, 2. Ulusal  Kromatografi  Kongresi, Kırıkkale Ü., 6-8 Haziran, S84, Kırıkkale, 2001.

56.      A. Kara, N. Beşirli, “Makromonomerik Azobaşlatıcılar ve Makro Çapraz  Bağlayıcılar Kullanarak  Suspansiyon  Polimerizasyonuyla  Çapraz  Bağlı  Polimerlerin  Sentezi, Karakterizasyonu  ve  İyon  Tutma Özelliklerinin İncelenmesi”, XV. Ulusal Kimya Kongresi, Boğaziçi Ü., 4-7 Eylül, S20, İstanbul, 2001.

57.     D. Sümengen, N. Beşirli, A. Kara, “N,N’-Disübstitüe Amidoksimlerin Elde Edilmeleri, Yapılarının ve pKa  Değerlerinin  Belirlenmesi”, XI. Kimya Kongresi (Kimya-97), Yüzüncü Yıl Ü., 16-20 Haziran, S222, Van, 1997.

PROJELER

1.       Mikron-boyutlu manyetik polimer kürelerin hazırlanması, karakterizasyonu ve sulu çözeltilerden ağır metal iyonu uzaklaştırılmasında fizikokimyasal parametrelerin araştırılması, Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu İşletme Müdürlüğü,Yürütücü, Proje No: 2011/35, 2011.

2.       Bursa ilinde endüstriyel atık sulardaki ağır metallerin, metal şelat polimerleriyle kesikli ve sürekli sistemlerde gideriminin araştırılması, Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu İşletme Müdürlüğü, Yürütücü,   Proje No: 2010/26, 2010.

3.       Endüstriyel öneme sahip enzimlerin poli(etilenglikol dimetakrilat vinil triazol) [Poli(EDMA-VTAZ)] mikroküreleri üzerine immobilizasyonunun araştırılması, Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu İşletme Müdürlüğü, Araştırmacı,   Proje No: 2008/55, 2008.

4.       Farklı Kil Yüzeylerine Polielektrolitlerin Adsorpsiyonu-Adsorpsiyon ile Zeta Potansiyeli, Adsorpsiyon Entalpisi ve Dielektrik Relaksasyon Arasındaki ilişkiler,  Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi, Araştırmacı,   Proje No: 2007/071, 2007.

5.       Hidrojen Depolama ve Nanoteknolojik Uygulamalar İçin Tek ve Çok Duvarlı Karbon Nanotüplerin Eldesi ve Polimerler Kullanılarak Fonksiyonlaştırılmasıyla Reaktiflerinin Arttırılması, Tübitak-Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı,Araştırmacı,   Proje No:106T497, 2006.

6.       Poli(Etilendimetakrilat-VinilTriazol) [Poli(EDMA-VIM)] Mikrokürekleri ile Atık Sulardan Ağır Metal İyonlarının Uzaklaştırılması ve Dolgulu Kolon Sisteminin Geliştirilmesi,  Tübitak1001, Araştırmacı,   Proje No:106Y124, 2006.

7.       Biyobozunur Polimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu,  Uludağ Üniversitesi Araştırma  Fonu  İşletme  Müdürlüğü, Araştırmacı,   Proje  No: 2003/102, 2003.

8.       Değişik Fizikokimyasal Ortamlardaki Esterleşme Reaksiyonlarında Geçerli Termodinamik ve Kinetik Parametrelerin Belirlenmesi ve Değişik İzleme Yöntemleriyle İrdelenmesi, Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu İşletme Müdürlüğü,Araştırmacı,   Proje No: 2003/66, 2003.

9.       Polimer Sistemlerin Yüzey Aktivitelerinin Arttırılmasına Yönelik Fizikokimyasal İşlemler, Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu İşletme Müdürlüğü,Araştırmacı, Proje  No: 2003/62, 2003.

10.     a-amilaz, İnvertaz ve b-galaktozidaz Enzimlerinin İmmobilizasyonu, Kimyasal Modifikasyonlar ile Stabilizasyonu ve İmmobilizasyonun Polimerler Etkisinin İncelenmesi, Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu İşletme Müdürlüğü,Araştırmacı,Proje No: 2003/10, 2003.

11.     Bursa İlinde Sanayi Atık Sularındaki Ağır Metallerin İyon Değiştiricilerle Arıtılması, Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu İşletme Müdürlüğü,Araştırmacı, Proje No: 98/33, 1998.

12.     N-Sübstitüe-1,2,3,4-Tetrahidro-4-Fenilizokinolin Türevlerinin Sentezleri ve Antidepresan Olarak etkilerinin Denenmesi, Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu İşletme Müdürlüğü, Araştırmacı,  Proje No: 91/27, 1991.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [7.009]