Prof.Dr.Naciye TÜRKEL
 
                                  
0 224 294 17 30

AKADEMİK GEÇMİŞ

Lisans (B.Sc)                        : Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi,   Kimya Mühendisliği Bölümü (1982)

Yüksek Lisans (M.Sc)          : Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,   Kimya Bölümü(1986).

Doktora (Ph.D.) 1997           : Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,     Kimya Bölümü(1997).

Yardımcı Doçent                  :   Uludağ Üniversitesi , Fen Edebiyat Fakültesi (1999-2010)

Doçent                                 :    Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi. (2010-2016)

Profesör                              :    Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi. (2016)

YÖNETİM GÖREVLERİ

İdari Görevleri 

Bölüm Başkan Yrd. Uludağ Üniversitesi, Kimya Bölümü, 2001- 2004.

Akademik Görevleri

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü(Anorganik Kimya Doçent-2010)

ÖDÜLLER

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü

Birinci isim olarak en çok yayın yapan öğretim üyesi dalında 2006 yılında 4 SCI yayın ile Uludağ Üniversitesi ikincilik ödülü.

ARAŞTIRMA ALANLARI

Koordinasyon kimyası, sulu çözeltide metal iyonlarının hidroliz sabitlerinin ve kompleks kararlılık sabitlerinin potansiyometrik ve spektroskopik yöntemle tayini.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

1. Çiğdem, Ş.;“Bakır(II) İyonunun, Azot ve Oksijenin Verici Olduğu Ligandlarla Oluşturduğu Karışık Kompleks Sistemlerinin İncelenmesi”, Uludağ Üniversitesi,2009

2. Tabak, E., “Aluminyum(III) İyonunun Bazı Oksijen Verici Ligandlar ile Oluşturduğu Komplekslerin Kararlılıklarının Değişik İyonik Ortamlarda İncelenmesi”, Uludağ Üniversitesi, 2005.

3. Güçlü, S. B., “Aluminyum(III) iyonunun bazı Salisilik Asit Türevleri ile Oluşturduğu Komplekslerin İncelenmesi", Uludağ Üniversitesi, 2003.

4. Berker, M., Aluminyum(III) iyonunun Bazı Oksijen Verici Ligandlar ile Oluşturduğu Komplekslerin ve Aluminyumoksidin Çimento Özelliklerine Etkilerinin İncelenmesi”, Uludağ Üniversitesi, 2003.

YAYINLAR

 Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Türkel, N., “Stability constants of mixed ligand complexes of Nickel(II) with adenine and some amino acids”, Bioinorganic Chemistry and Applications,  Volume 2015, Article ID 374782, 9 pages, (2015).

2.Türkel, N. “Equilibrium study of the mixed complexes of Copper(II) with adenine and amino acids in aqueous solution”, Journal of Solution Chemistry, 44, 6, 1267-1280 (2015)

3. Complex formation of nickel(II) and copper(II) with barbituric acid, Hindawi Publishing Corporation, ISRN Analytical Chemistry, volume 2014, Article ID 243175, 5 pages (2014)

4. Türkel, N, “Complex Formation Reactions of Scandium(III), Yttrium(III) and Lanthanum(III) Complexes with 8-Hydroxyquinoline” Science Journal of Chemistry 1(2), 21-25 (2013).

5. Türkel, N, “ Study of Metal-1,10-Phenanthroline Complex Equilibria byPotentiometricMeasurements”, International Scholarly Research Network, ISRN Analytical Chemistry, Vol.  2012, Article ID 345684, 5 pages

6. Türkel, N, “Stability of Metal Chelates of Some Hydroxamic Acid Ligands”, J. Chem.   Eng.   Data, 56, 2337-2342 (2011).

7. Türkel, N. ve Ç. Şahin,”Stability of binary end ternary copper (II) complexes with 1,10-     phenanthroline, 2,2-bipyridyl and some a-amino acids in aqueous medium.,”Chem      

Pharm. Bull”, 57,7,694-699 (2009).

8. Çam, T., N. Türkel ve U.Özer, “Studies on the Coordination of Catechol- 3,5-  disulphonate(Tiron) to Magnesium(II) and Calcium(II) in aqueous solution,”Main Group Metal Chemistry, 30, 4, 203-211 (2007).

9. Aydın, R., N. Türkel , “Investigations on Lanthanum(III) Complexes of Some Catecholates,” Reviews in Inorganic Chemistry, 27, 1, 1-12 (2007).

10. Türkel, N., E. Güney ve U. Özer, "On The Complex Forming Tendencies of Phenolic Hydroxyls with Scandium(III),” Reviews in Inorganic Chemistry, 26, 5, 493-506 (2006).

11. Türkel, N. ve E. Tabak, “Dependence on Ionic Strength of Formation Constants, Protonation and Complexation of 2,X-dihydroxybenzoic acids(X = 4, 5 or 6) with Aluminium (III),” Main Group Metal Chemistry, 29, 4, 175-188 (2006).

12. Türkel, N. “Stability Constants of Lanthanide(III) Chelates of 8-Quinolinol-5-Sulfonate,” Asian J. Chem, 18, No.3,1978-1986 (2006).

13. Türkel, N. ve U.Özer, “Complex formation between Aluminum(III) and Hydroxysalicylic Acid Derivatives in Aqueous Solution,” Asian J. Chem, 18, No.3, 1659-1667 (2006).

14. Aksoy, M.S. , R. Aydın, N. Türkel ve U.Özer, “Formation Constants of Chromium(III), Scandium(III) and Yttrium(III) Complexes of Some Hydroxy Naphthoic Acids,”Chem.Pharm.Bull, 53, 5, 471-475 (2005).

15. Türkel, N. ve U.Özer, “Potentiometric investigation of some catechol derivatives of scandium,”Russian Journal of Coordination Chemistry ,31, No.3, 213-217(2005).

16. Aydın, R., N. Türkel ve U.Özer, ”Stabilities of scandium(III)  and yttrium(III)-Tiron chelates and their hydrolytic behaviours,”Russian Journal of Coordination Chemistry, 31, No.1,58-64(2005).

17. Türkel, N., M. Berker ve U.Özer, “Potentiometric and spectroscopic studies on aluminium(III) complexes of some catechol derivatives,” Chem.Pharm.Bull, 52, 8, 929-934(2004).

18. Türkel, N., R. Aydın ve U.Özer, “Scandium(III) and yttrium(III) complexes of hydroxysalicylic acid ligands,” Asian Journal of Chemistry,16, 2,1044-1050 (2004).

19. Türkel, N. ve U.Özer, “Salicylic acid derivatives form stable complexes with scandium(III) ion in auqeous solution,” Chem.Pharm.Bull, 48, 6, 870-872 (2000).

20. Türkel, N., R. Aydın ve U.Özer, “Stabilities of complexes of scandium(III) and ytrium(III) with salicyclic acid,”Turkish Journal of Chemistry, 23, 3, 249-256(1999).

21. Türkel, N., R. Aydın ve U.Özer,” Stabilities of complexes of scandium(III) and ytrium(III) with catechol derivatives,” Turkish Journal of Chemistry, 23, 2, 139-152 (1999).

22. Aydın, R., U.Özer ve N. Türkel, “Potentiometric and spectroscopic determination of acid dissociation constants of some phenols and salicylic acids,”Turkish Journal of Chemistry, 21, 4, 428-436(1997).

KONGRELER

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

1. Türkel, N., R. Aydın ve U.Özer, “Potentiometric and spctroscopic studies on scandium(III) and yttrium(III) complexes of salicylic acid, catechol and some derivatives,” (Poster) 36thUIPAC Congress, August 17-22, Geneva, 502, 1997.

2. Türkel, N., R. Aydın ve U.Özer, “The potentiometric and spectrophotometric determination of the dissociation constants of oxygen donor ligands: Salicylic acid, 2,3-dihydroxybenzoic acid, 3,4-dihydroxyphenyl acetic acid and 3-hydroxy-2-naphthoic acid,” (Poster)35thUIPAC Congress, August 14-19, İstanbul, Abstracts-1, Sections1-3, 362, 1995.

3. Aydın, R., N. Türkel ve U.Özer, “On the chelate forming tendency of hydroxyl and substitued benzoic, phenyl acetic and naphthoic acids with scandium(III) and yttrium(III) in aqueous solution, “(Tebliğ), 35thUIPAC Congress, August 14-19, İstanbul, Abstracts-II, Sections 1-3, 1221, 1995.

 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. N. Türkel,, “Aluminyum(III) iyonunun 1,10-Fenantrolin, 8-Hidroksikinolin ve 8-Hidroksikinolin 5-sülfonik asit ile oluşturduğu Koordinasyon Bileşikleri,”(Poster) IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 30 Mayıs-2 Haziran 2013, Tokat, s.249, 2013.

2. Berker, M., N. Türkel, R. Aydın, ve U.Özer, „Alüminyum(III) iyonunun bazı oksijen verici ligandlar ile oluşturduğu koordinasyon bileşiklerinin kararlılıkları,” (Poster). XVI. Ulusal Kimya Kongresi, 10-13 Eylül, Konya,Özet kitabı, 364, 2002.

3. Berker, M., G. Yurter, N. Türkel ve U.Özer, “Saf Alüminyum oksit ve Seydişehir Alüminyum tesislerinden alınan Alüminyum oksitçe zengin atıkların çimentolarda dayanım gelişimi üzerine etkisi,” ( Tebliğ), XVI. Ulusal Kimya Kongresi, 10-13 Eylül, Konya,Özet kitabı, 241, 2002.

4. Beğendi, T., B. Emirgil, R. Aydın, N. Türkel ve U.Özer, “Mg(II) ve Ca(II)’nin oksijen verici bazı ligandlarla oluşturduğu komplekslerin incelenmesi,” (Poster),XVI. Ulusal Kimya Kongresi, 10-13 Eylül, Konya, Özet kitabı, 272, 2002.

5. Güçlü, S. B.,N. Türkel, R. Aydın ve U.Özer, “Sulu çözeltide bazı salisilik asit türevlerinin alüminyum(III) iyonu ile oluşturduğu komplekslerin incelenmesi,“ (Poster) XVI. Ulusal Kimya Kongresi, 10-13 Eylül, Konya, Özet kitabı, 283, 2002.

6 Mutlu, H.,, R. Aydın, N. Türkel ve U.Özer,“Bakır(II) ve nikel(II) iyonlarının makrosiklik ligandlar ile oluşturduğu koordinasyon bileşiklerinin kararlılıkları ve termodinamik parametreler,“ (Poster)XVI. Ulusal Kimya Kongresi, 10-13 Eylül, Konya, Özet kitabı, 301, 2002.

7. Türkel, N. ve U.Özer,“2,3-dihidroksinaftalen–6-sülfonik asit sisteminde bazı termodinamik parametrelerin incelenmesi,“XIII. Ulusal Kimya Kongresi, 31 Ağustos-4 Eylül, Samsun (Poster), Özet kitabı, 146, 1999.

8. Türkel, N. ve U.Özer, “Çevre Eğitimi,“ (Tebliğ), XIII. Ulusal Kimya Kongresi, 31 Ağustos-4 Eylül, Samsun, Özet kitabı, 421, 1999.

9. Türkel, N., R. Aydın ve U.Özer, “Skandiyum(III) ve itriyum(III) iyonlarının hidrokso kompleksleri ile ilgili denge çalışmaları, “ (Poster), XII.Ulusal Kimya Kongresi, 7-11 Eylül, Edirne, Özet kitabı, 61, 1998.

10. Aydın, R., N. Türkel ve U.Özer, “Fenolik ligandların geçiş metal ve nadir toprak iyonlarına davranışı, “  (Tebliğ). II. Spil Fen Bilimlari Kongresi. Celal Bayar Üniversitesi. 23-25 Ekim, Manisa,1997.

11. Türkel, N., R. Aydın, S. Aksoy ve U. Özer, “Skandiyum(III), itriyum(III) ve krom(III) iyonlarının bazı salisilik asit türevleri ile oluşturduğu koordinasyon bileşikleri, “ (Tebliğ). XI. Kimya  Kongresi. yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü. 16-20 Haziran, Van, Özet kitabı,108, 1997.

12. Türkel, N ve U.Özer,“Sulu çözeltilerde 1,2-dihidroksibenzen, 3,5-disülfonik asit, 2,3-dihidroksinaftalen-6-sülfonik asit ve 3,5-disülfosalisilik asit ile skandiyum(III) komplekslerinin oluşumu“ (Poster).X. Ulusal Kimya Kongresi, 19-21 Eylül, Bursa, Özet kitabı, 124, 1994.

13. Türkel(Yavaş), N, M. Cebe, “Çimentonun sertleşmesinde kimyasal komponentlerin hidratasyon özelliklerinin etkisi“ (Tebliğ).Kimya-86, 17-20 Eylül, Ankara, Özet kitabı, 189, 1986.

PROJELER

1. Nikel(II), Kobalt(II), Çinko(II), Demir(II) ve Bakır(II) metallerinin bazı amino asitler, (glütamik asit, asparajin, aspartik asit, triptofan, lösin ve fenilalanin) ve adenin ile oluşturduğu üçlü(mixed(karışık)) komplekslerin incelenmesi.(No:113Z660, Tübitak Projesi, Proje Yöneticisi, 2014)

2.Karışık ligantlı Nikel(II)-Barbiturat komplekslerinin sentezi, karekterizasyonu, katı hal ve çözelti özellikleriUludağ Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, No:2011/70, Proje Yardımcı Araştırmacı, 2011.

3. Al(III) iyonunun bazı oksijen verici ligandlar ile oluşturduğu komplekslerin potansiyometrik ve spektroskopik yöntemlerle hesaplanan kararlılık sabitlerinin iyonik şiddete bağımlılığı, Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, No:2004/36, Proje Yöneticisi, 2004.

4. Sc(III), Y(III), La(III), Al(III), Cu(II), Ni(II), Cr(III) iyonlarının bazı azot ve oksijen verici ucu olan ligandlarla oluşturdukları komplekslerin kararlılıklarının karşılaştırılması, Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, No:2004/37, Proje Yöneticisi, 2004.

5. Sulu çözeltide Lantan(III) iyonunun oksijenin verici olduğu ligandlar ile oluşturduğu koordinasyon bileşiklerinin kararlılıklarının incelenmesi, Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, No:2003/99, Proje Yardımcı Araştırmacı, 2003.

6. Al(III)'ün bazı oksijen verici ligandlarla oluşturduğu komplekslerin kararlılıklarının Belirlenmesi, Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, No:2002/82, Proje Yöneticisi, 2002.

7. Mg(II) iyonunun bazı oksijen verici ligandlar ile oluşturduğu komplekslerin bileşimlerinin ve kararlılık sabitlerinin belirlenmesi, Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, No:2002/84, Proje Yardımcı Araştırmacı, 2002.

8. Ca(II) iyonunun bazı oksijen verici ligandlar ile oluşturduğu komplekslerin bileşimlerinin ve kararlılık sabitlerinin belirlenmesi, Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, No:2002/83, Proje Yardımcı Araştırmacı, 2002.

9. Sc(III)’ün makrosiklik tetraaza komplekslerinin kararlılıklarının belirlenmesi, Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, No:2000/18, Proje Yardımcı Araştırmacı, 2000.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [5.436]