Prof.Dr.Elif TÜMAY ÖZER

0 (224) 294 28 66          etumay@uludag.edu.tr          AVESİS

 

AKADEMİK GEÇMİŞ

Öğrenim Dönemi                      Derece                          Üniversite                         Öğrenim Alanı

         2014                                  Doçent                      U.Ü.Fen-Ed.Fak.                   Analitik Kimya

  2003-2010                               Doktora                    U.Ü.Fen Bilimleri Ens.              Analitik Kimya

  2000-2003                         Yüksek Lisans              U.Ü.Fen Bilimleri Ens.              Analitik Kimya

  1996-2000                                Lisans                     U.Ü.Fen-Ed.Fak.                       Kimya

YÖNETİM GÖREVLERİ

 Akademik Görevleri

Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Araştırma Görevlisi ( 2000 )

Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Araştırma Görevlisi Doktor ( 2010)

Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Doçent Doktor ( 2014)

ÖDÜLLER

1. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölüm İkincisi, 2000.

2. Poster Birinciliği Ödülü: Ayşe SÖZEN, Müge ÇÖLDÜR, Sevilay ÖZEN, Elif Tümay ÖZER, Şeref GÜÇER, Zeytin Yağı Karakterizasyonu İçin Toplam Fenol Düzeylerinin UV/Görünür Spektrometresi İle Belirlenmesi, I.Ulusal Zeytin Öğrenci Kongresi, kongre kitabı s:136-140, 17-18 Mayıs 2008, Edremit-Balıkesir.

3. Poster Birinciliği Ödülü: Elif Tümay ÖZER, Şeref GÜÇER, Gas Chromatographic Analysis of Phthalate Esters In Plastic Materials After Solvent Treatment, 5th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, 23-26 September 2009,Book of Abstracts p: 198, Fatsa-Ordu.

4. Poster Birinciliği Ödülü: Gökhan Arik, Ramadan Şen,  Esra Kaçak, Zeynep Bayram, Elif Tümay Özer, Şeref Güçer, Zeytin Karasuyunun Kimyasal Madde Kaynağı Olarak Değerlendirilmesi, 2.ULUSAL ÖĞRENCİ ZEYTİN KONGRESİ, 20-22 Mayıs 2010, Gemlik Bursa.

5. Poster İkinciliği Ödülü: Tuğba Arpakcı, Fatih Hacımustafaoğlu, Ersin Turan, Elif Tümay Özer, Şeref Güçer, Zeytin Ürünlerinde Antioksidan Aktivite Tayin Yöntemleri ve Analitik Sorunlar, 2.ULUSAL ÖĞRENCİ ZEYTİN KONGRESİ, 20-22 Mayıs 2010, Gemlik Bursa.

6. Poster İkinciliği Ödülü: Elif Tümay ÖZER, Şeref GÜÇER, Oyuncaklardan Gelen Tehlike; Fitalat Esterleri ve Uçucu Organik Bileşenleri analizi, 15.11.2012 Uludağ Üniversitesi II.Bilgilendirme ve AR-GE günleri.

ARAŞTIRMA ALANLARI

Atomik Absorpsiyon Spektrometresi, Enerji Dağılımlı X-Işını Flüoresans Spektrometresi, Gaz Kromatografi, metal ve fitalat analizleri, plastikler, migrasyon, metot geliştirme

YAYINLAR

1.Mihriban KORUKLUOĞLU, Yasemin ŞAHAN, Aycan YİĞİT, Elif TÜMAY ÖZER, Şeref GÜÇER, Antibacterial Activity And Chemical Constitutions Of Olea Europaea L. Leaf Extracts,  Journal of Food Processing and Preservation 34 (2010) 383–396. 

2.Elif TÜMAY ÖZER, Şeref GÜÇER, Determination of Some Phthalate Acid Esters in Artificial Saliva by Gas Chromatography Mass Spectrometry After Activated Carbon Enrichment, Talanta,  84:2 (2011)  362-367.

3Elif TÜMAY ÖZER, M. Akif Çimenoğlu, Şeref GÜÇER,Determination of Cadmium, Chromium, Lead and Mercury in Polyethylene and Polypropylene, after Xylene treatment, by Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometry,Instrumentation Science & Technology, 39 ( 2011) 357–367.

4.Elif TÜMAY ÖZER, Şeref GÜÇER, Central Composite Design to the Optimization of Cd and Pb Determination in PVC Materials by Atomic Absorption Spectrometry after Kjeldahl Digestion, Polymer Testing, 30:7 (2011) 773-778.

5.Elif TÜMAY ÖZER, Şeref GÜÇER, Determination of Di(2-ethylhexyl) Phthalate Migration from Toys into Artificial Sweat by Gas Chromatography Mass Spectrometry After Activated Carbon Enrichment, Polymer Testing 31:3 (2012) 474–480.

6. Bilgen Osman, Elif TÜMAY ÖZER, Ali Kara, Şeref Güçer, Necati Beşirli, “Assesment of dimethyl phthalate removal from aqueous phase using barium hexaferrite containing magnetic beads”Journal of Colloid And Interface Science, 378:1(2012) 167-174.

7. Elif TÜMAY ÖZER, Bilgen Osman, Ali Kara, Necati Beşirli, Şeref Güçer,Hüseyin Sözeri, “Removal of Diethyl Phthalate from Aqueous Phase Using Magnetic Poly (EGDMA-VP) Beads” Journal of Hazardous Materials,229– 230 (2012) 20– 28.

KONGRELER

I) Sözlü Sunumlar :

1. E. Tümay, Ş.Güçer,  “Zeytin Kara Suyunun Foto-oksidasyon ile Arıtımında Eser Element Düzeylerinin Önemi”  II. Uluslar arası Altınoluk “Antrandos” Zeytincilik Sempozyumu, Sempozyum kitabı, S:117-126, 17-19 Ekim 2001, Altınoluk-BALIKESİR

2. E. Tümay, Ş.Güçer, “Zeytin Kara suyunun Fotokimyasal Yolla Oksidasyonu ve Tarımsal Amaçlı Uygulamaları” Zeytin Yağı Üretiminde Çevre Sorunları ve Çözümleri Çalıştayı, Bildiri kitabı, S: 97-107, 07-09 Haziran 2002, Akçay-EDREMİT

3.Elif T. Özer, Ş. Güçer, “ Bazı Toplam Parametreler ile Zeytin Kara Suyunun Karakterizasyonu ve Fotokimyasal Ön işlemden Sonra Biyolojik Arıtılmasındaki Değişimler “ II. ULUSAL ANALİTİK KİMYA KONGRESİ, 2-4 Eylül 2004 İnönü Üniversitesi MALATYA.

4. Elif Tümay ÖZER, Şeref GÜÇER, “Kara Suyun Fotokimyasal Yolla Parçalanma Ürünlerinin Spektroskopik Tekniklerle İncelenmesi” ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI SEMPOZYUM VE SERGİSİ, 10-12 Kasım 2005, İzmir.

5. Elif Tümay ÖZER, Şeref GÜÇER, “ Plastiklerde Metal Analizleri” , I.POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU VE SERGİSİ, s:249-259, 17-19 Kasım 2006, İzmir.

6.Elif Tümay ÖZER, Şeref GÜÇER, Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ile Plastik Örneklerinde Civa, Kadmiyum, Krom ve Kurşun Analizleri, XXI. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, kongre CD: ANL016S, 23-27 Ağustos 2007 MALATYA.

7.Elif Tümay ÖZER, M. Akif ÇİMENOĞLU, Şeref GÜÇER, Plastik Ambalajlarda X-Işını Flüoresans Spektrometresi İle Ağır Metal Analizi, V. ULUSLARARASI AMBALAJ KONGRESİ VE SERGİSİ, kongre bildiri kitabı s:383-396, 22-24 Kasım 2007, İzmir.

8.Sinem GÜNER, Merve ÖZGEN, Dilek GÜLBAHAR, Duygu MENÇ, Elif Tümay ÖZER, Şeref GÜÇER, Zeytin ve Zeytin Yağlardaki Fenolik Bileşenlerin Gaz Kromatografisi ile Tayininde Kullanılan Örnek Hazırlama Metotları, I.Ulusal Zeytin Öğrenci Kongresi, kongre kitabı s:37-41, 17-18 Mayıs 2008, Edremit-Balıkesir.

9. A.KAYA, E.Tumay OZER, S.GUCER, Investigation Studies On Automotive Plastics In Different Environments, ICAMS 2008- 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED MATERIALS AND SYSTEMS, proceeding book p:57-61, 23-24 October 2008, Bucharest, ROMANIA.

10.Elif Tümay ÖZER, Fatma Filiz YILDIRIM, Şeref GÜÇER, Otomotiv Tekstil Yanma Ürünlerinden Poliaromatik Hidrokarbonların (PAH) Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi (GC-MS) ile Karakterizasyonu, ULUSLARARASI KATILIMLI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUM-SERGİ VE ÇALIŞTAYLARI, kongre bildiri kitabı s:187-190, 28-30 Kasım 2008, İzmir.

11.Elif Tümay ÖZER, M. Akif ÇİMENOĞLU,  Şeref GÜÇER, Enerji Dağılımlı X-ışınları Flüoresans Spektrometresi ile Plastik Örneklerinde Bazı Metal Analizlerinde Spektral Girişimler, XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, kongre kitabı s: 27, 23- 26 Haziran 2009, Ankara.

12Elif Tümay Özer,Güler Çelik, Şeref Güçer, Plastik Ambalajlarda Kalite ve Analitik Problemler, Ambalaj 2009 Sempozyumu, kongre kitabı s: 41-51, 13 Kasım 2009, İzmir.

13. Elif Tümay Özer,Şeref Güçer, Oyuncaklardaki Fitalat Esterlerinin Yapay Tükürük Çözeltisine Geçişlerinin Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi ile Belirlenmesinde Kullanılan Adsorpsiyon Teknikleri, 5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, kongre kitabı s: 39, 21-25 Haziran 2010 Erzurum.

14. Şeref GÜÇER, Elif TÜMAY ÖZER, Ümran SEVEN ERDEMİR, Belgin İZGİ,Determination Of Butylated Hydroxytoluene And Phthalate Esters In Plastics By Gas And Liquid Chromatographic Techniques, 7th Aegean Analytical Chemistry Days, Book of Abstract, p: 67, 29 September-3 October 2010, Lesvos-GREECE.

15. Özlem Yılmazcan, Elif TÜMAY ÖZER, Belgin İzgi, Headspace-Gaz Kromatografi Tekniği ile Değişik Matrikslerdeki Uçucu Organik Bileşen Analizlerinde Analitik Yaklaşımlar, II.Ulusal Kimya Öğrenci Kongresi, kongre kitabı s: 2, 14-17 Haziran 2011, Bolu.

16. Şeref GÜÇER,Elif Tümay ÖZER, “Gaz Kromatografisi İle Uçucu Eser Organik Bileşen Analizleri ve Önemi” Kromatografi  2012,  06-09 Haziran 2012, Tokat. s: 7

17. Elif TÜMAY ÖZER, Bilgen OSMAN, Emel DEMİRBEL, Ali KARA, Necati BEŞİRLİ, Şeref GÜÇER, “Dietil Fitalatın Poli(EGDMA MATrp ) Mikroküreler Üzerine Adsorpsiyonu Ve Uzaklaştırılması”6. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 03-07 Eylül 2012 Hatay, s: 16

II) Poster  Sunumları :

  1.E. Tümay, Ş.Güçer, “Determination Trace Elements in Olive Mill Waste Water By Flame Atomic Absorption Spectrometry” 1st Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry” Book of Abstract, p:74,11-15 September 2001, Odessa-UKRAYNA

2.E. Tümay, B. İzgi,  Ş.Güçer, “ Determination of mercury in olive mill waste water by trapping and graphite furnace atomic absorption spectrometry “ 5 th European Furnace Symposum and 10 th International Solid Sampling Colloquim with Atomic Spectroscopy, Book of Abstract, p:100, 1-4 September 2002, Blgoevgrad, BULGARIA.

3.E. Tümay, Ş.Güçer, “Fractionation and Speciation of iron and copper in in olive mill waste water by trapping and graphite furnace atomic absorption spectrometry” 3 rd Aegean Analytical Chemistry Days, Proceedings, p:130,  29 September-3 October 2002, Polihnitos, Lesvos-GREECE.

4.E. Tümay, B. İzgi,  Ş.Güçer, “Zeytin Kara Suyunda Atomik Absorpsiyon ile Cu Tayininde Karşılaşılan Analitik Sorunlar, Kongre bildiri kitabı S:46, “ 30 Ekim-01 Kasım 2002,VIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, BUTAL- TÜBİTAK, BURSA.

5.Tümay E, Gucer Ş, “Characterization of Some UV Photo-oxidation Product of Olive Mill Wastewater by GC-MS” , 2 nd Black Sea Conference on Analytical Chemistry,   Book of Abstract p: 69. 14-17 September 2003, İstanbul – TURKEY

6.E. Tümay ÖZER, Y. ŞAHAN, Ş. GÜÇER, “Zeytinde Atomik AbsorbsiyonSpektrometresiİle Demir Fraksiyonlaması “, TÜRKİYE 8. GIDA KONGRESİ,26 – 28 MAYIS 2004 BURSA kongre kitabı P.43.

7.Neva ALASAĞ, Elif Tümay ÖZER, Şeref GÜÇER,” Investigation and Optimization of Some Parameters for BOD (biological oxygen demand) Measurements in Textile Waste Water” 4 th Aegean Analytical Chemistry Days, 29 September- 3 October 2004, Kuşadası-Aydın / TURKEY. Proceeding Book P:545-547.

8.Mihriban KORUKLUOĞLU, Yasemin ŞAHAN, Aycan YİĞİT, Elif Tümay ÖZER, Şeref GÜÇER, “In-vitro Antibacterial Activity of Olive Leaf  (olea europea l.) Extracts and Their Chemical Characterization”  4 th  Aegean Analytical Chemistry Days, 9 September- 3 October 2004, Kuşadası-Aydın / TURKEY. Proceeding Book  P:569-571.

9. Yasemin ŞAHAN, Elif Tümay ÖZER, Şeref GÜÇER, “Nar Suyunda Demir Fraksiyonlama ve Türlendirme Çalışmaları” “, TÜRKİYE 9. GIDA KONGRESİ,24 – 26 MAYIS 2006, BOLU kongre kitabı P.385.

10. Elif Tümay ÖZER, Şeref GÜÇER, “Zeytin Yaprak Ekstraktlarındaki Polifenol İçeriğinin Karakterizasyonu ve Tayininde GC-MS Uygulamaları”III. ULUSAL ANALİTİK KİMYA KONGRESİ, 05-07 Temmuz 2006, Çanakkale. Kongre bildiri kitabı S:58.

11.Elif Tümay ÖZER, Güler ÇELİK, Şeref GÜÇER, Gıda Ambalajlarında Kullanılan Plastik Malzemelerde Antimon, Civa, Kadmiyum, Krom ve Kurşun Taşınımlarının İndüktif Eşleşmiş Plazma (ICP) Teknikleri İle İncelenmesi, kongre CD:ANL085P, XXI. ULUSAL KIMYA KONGRESI, 23-27 Ağustos 2007 MALATYA.

12. Elif Tümay ÖZER, Şeref GÜÇER, Determination of Cadmium, Chromium, Lead and Mercury in Plastics Material by Atomic Absorption, 4th BLACK SEA BASIN CONFERENCE ON ANALYTICAL CHEMISTRY,Book of Abstracts p:92, 19-23 September, 2007, Sunny Beach, BULGARIA.

13.Ayşe SÖZEN, Müge ÇÖLDÜR, Sevilay ÖZEN, Elif Tümay ÖZER, Şeref GÜÇER, Zeytin Yağı Karakterizasyonu İçin Toplam Fenol Düzeylerinin UV/Görünür Spektrometresi İle Belirlenmesi, I.Ulusal Zeytin Öğrenci Kongresi, kongre kitabı s:136-140, 17-18 Mayıs 2008, Edremit-Balıkesir.

14.F.Filiz YILDIRIM, Elif Tümay ÖZER, Şeref GÜÇER,  Otomotiv Tekstilleri Yanma Ürünlerinin Gaz Kromatografisi (GC-MS) İle Karakterizasyonu, 4. OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ, OTEKON’08,01-04 Haziran 2008, Bursa.

15. Elif Tümay ÖZER, M. Akif ÇİMENOĞLU, and Şeref GÜÇER, Determination of Some Hazardous Elements In Plastic Materials By EDXRF Spectrometry,  6TH AEGEAN ANALYTICAL CHEMISTRY DAYS, Book of Abstracts p:250, 09-12 October 2008, Denizli TURKEY.

16. Elif Tümay ÖZER, Şeref GÜÇER, Gas Chromatographic Analysis of Phthalate Esters In Plastic Materials After Solvent Treatment, 5th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, 23-26 September 2009, Book of Abstracts p: 198, Fatsa-Ordu.

17.Elif TÜMAY ÖZER, Şeref GÜÇER,Determination of Some Phthalic Acid Esters in Saliva Simulant by Gas Chromatography Mass Spectrometry After Activated Carbon Enrichment, Carbon Materials for Today and Future Turkish-Japanese Joint Carbon Symposium, Book of Abstracts p:70, 18-19 March 2010 İstanbul.

18.Tuğba Arpakcı, Fatih Hacımustafaoğlu, Ersin Turan, Elif Tümay Özer, Şeref Güçer, Zeytin Ürünlerinde Antioksidan Aktivite Tayin Yöntemleri ve Analitik Sorunlar, 2.ULUSAL ÖĞRENCİ ZEYTİN KONGRESİ, kongre kitabı s:28, 20-22 Mayıs 2010, Gemlik Bursa.

19.Olgu Oruç, Muammer Temizgüney, Aytaç Çavuş, Habibe Şentürk, Elif Tümay Özer, Şeref Güçer, Zeytin Karasuyunun Arıtılmasında Kullanılan İleri Oksidasyon Teknikleri, 2.ULUSAL ÖĞRENCİ ZEYTİN KONGRESİ, kongre kitabı s:23, 20-22 Mayıs 2010, Gemlik Bursa.

20. Betül Şahinel, İsmigül Mutlu, Feriha Özkoç, Gamze Albayrak, Elif Tümay Özer, Şeref Güçer, Zeytin Ürünleri ve Kalite Parametreleri, 2.ULUSAL ÖĞRENCİ ZEYTİN KONGRESİ, kongre kitabı s:19, 20-22 Mayıs 2010, Gemlik Bursa.

21. Gökhan Arik, Ramadan Şen,  Esra Kaçak, Zeynep Bayram, Elif Tümay Özer, Şeref Güçer, Zeytin Karasuyunun Kimyasal Madde Kaynağı Olarak Değerlendirilmesi,2.ULUSAL ÖĞRENCİ ZEYTİN KONGRESİ, kongre kitabı s:21, 20-22 Mayıs 2010, Gemlik Bursa.

22. Elif TÜMAY ÖZER,Şeref GÜÇER,Central Composite Design to the Optimization of A Wet Acid Digestion Procedure For Cd And Pb Determination in PVC Materials by Atomic Absorption Spectrometry, , 7th Aegean Analytical Chemistry Days, Book of Abstract, p: 184, 29 September-3 October 2010, Lesvos-GREECE.

23.Elif TÜMAY ÖZER, Bilgen OSMAN, Ali KARA, Hüseyin SÖZERİ, Necati BEŞİRLİ, Şeref GÜÇER, Dietil Fitalatın Manyetik Poli(Etilen Glikol Dimetakrilat-Vinil Piridin ) Mikroküreler Üzerine Adsorpsiyonu, Uluslararası KatılımlıXII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, kongre kitabı s:165, 18-22 Mayıs 2011 Antalya.

24.Elif TÜMAY ÖZER, Şeref GÜÇER, Aktif Karbon ile Zenginleştirme Sonrası Oyuncaklardaki Bis (2-Etil Heksil) Fitalatın Yapay Ter Çözeltisine Geçişinin Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi ile Tayini, Kromatografi 2011,  Kongre kitabı s:61, 07-10 Eylül 2011 Diyarbakır.

25.Özlem YILMAZCAN, Elif TÜMAY ÖZER, Belgin İZGİ, Şeref GÜÇER, Deniz Suyundaki Uçucu Organik Bileşiklerin Head-Space Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi ile Karekterizasyonu, Kromatografi 2011,  Kongre kitabı s: 54, 07-10 Eylül 2011 Diyarbakır.

26. Bilgen Osman, Elif Tümay Özer, Ali Kara, Necati Beşirli, Şeref Güçer, Dimetil Fitalatın Manyetik Poli(Etilen Glikol Dimetakrilat-Vinil Piridin) Mikroküreler Üzerine Adsorpsiyonu, Kromatografi 2011,  Kongre kitabı s: 104, 07-10 Eylül 2011 Diyarbakır.

27. Esra KAÇAK, Elif TÜMAY ÖZER, Şeref GÜÇER, “Oyuncaklardan Yapay Tükürük Çözeltisine Migrasyon Yapan Bileşiklerin Head-Space Örneklemeli Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresiyle Karekterizasyonu”6. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 03-07 Eylül 2012 Hatay,  s:108.

28. Özlem YILMAZCAN, Elif TÜMAY ÖZER, Şeref GÜÇER, “Havuz Sularındaki Güneş Koruyucularından Kaynaklanan Çevre Kirleticilerinin Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresiyle Karekterizasyonu”6. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 03-07 Eylül 2012 Hatay, s:269.

29. Düzenleme Heyetinde Görevli . 3rd Pak-Turk Conference on Chemical Sciences.13-15 September 2012, Uludağ University, Bursa.

PROJELER

1.U.Ü.BAPK 2003/7:Zeytin Kara Suyunun Arıtımında Analitik Teknikler ve Optimizasyonu (tamamlandı)

2.U.Ü.BAPK 2008/57:Plastiklerde Metal Analizleri ve Organik Matrisinin Karakterizasyonu (tamamlandı)

3. U.Ü.BAPK 2011/78: Manyetik Mikron Boyutlu Polimerik Küreler İle Sulu Çözeltiden Fitalat Esterlerinin Uzaklaştırılması Ve Analitik Uygulamaları (devam ediyor)

4. KUAP(F)-2012/58 : Poli(etilenglikoldimetakrilat-metakriloil-amidotriptofan)[Poli(EGDMA-MATrp)] mikrokürelerin sentezi, karakterizasyonu ve sulu çözeltiden endokrin bozucu bileşiklerin uzaklaştırılmasında kullanılabilirliğinin araştırılması (devam ediyor)
 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [6.423]