Prof.Dr.Dr.Mustafa CEBE

0 (224) 29 41 722 mcebe@uludag.edu.tr

Akademik Geçmiş

    1966–1970 Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya-Fizik Bölümü    (İzmir)

    1966-1970 İzmir Yüksek Öğretmen Okulu (Eş Zamanlı)

    1970–1971 Ege Üniv.  Fen Fak. Fizikokimya Yüksek Lisans Öğrenimi  (İzmir)

    1971–1973 Ege Üniv.  Fen Fak. Fizikokimya Doktora Öğrenimi    (İzmir)

    1973–1974 Ege Üniv. Fen Fak. Yüksek Kimyagerlik Öğrenimi    (İzmir)

    1978           Ege Üniv. Fen Fakültesi’nde Doçentliğe yükseltilme    (İzmir)

    1979–1981 Ege Üniv. Elektronik Hesap Bilimleri Enstitüsü’nde Uygulamalı     İstatistik ve bilgisayar Yüksek Lisans Öğrenimi   (İzmir)

    1983  (Kasım)YÖK  Başkanlığına Profesörlüğe yükseltilme  başvurusu  ve   Profesörlüğe Yükseltilme İşlemleri(Ankara)

    1984 (Mayıs) YÖK Genel Kurulu’nca  başvuru sahibi adaylar arası seçim ile    Uludağ Üniv. Fen Fakültesi’nde Profesörlüğe atanma.

    1992 –1996  Anadolu Üniv. İşletme Fakültesi  Lisans   (Eskişehir)

    1996 –1998  Uludağ Üniv. İşletme ((Muhasebe-Finansman) Yüksek Lisansı (Bursa)

    1999-2005 Uludağ Üniv. İşletme  (Finansman) Doktora

Bildiği Yabancı Diller

   Fransızca ( Doçentlik,üniversiteler arası kurul)

   Almanca  ( ÖSYM, 3 Aşamalı)

   İngilizce   ( KPDS )

Yönetim Görevleri

Akademik Görevleri:

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü (Fizikokimya Doçent-1978)

Uludağ Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü (Fizikokimya Profesör-1984)

İdari Görevleri:

1984-1988 Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı

1884-1992 Kimya Bölüm Başkanlığı

1993-1995 Kimya Bölüm Başkanlığı

1984-2016 Fizikokimya Anabilim Dalı Başkanlığı

Ödüller

        3 kez DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) Bursu

      2 kez NATO Yaz Okulu için kısa süreli TÜBİTAK Bursu

Araştırma Alanları

 Fiziksel Kimya, İstatistiksel Analiz, Polimer Bilimi, Teorik Kimya, Termodinamik, Spektroskopi

Yayınlar

ULUSLAR ARASI MAKALELER

1) M. Cebe and B. Pekin "Catalytic Effects of Several Cationic İon Exchange Resins on the Decomposition of Hydrogen Peroxide" Chim. Acta Turc., 2, (1974) 163.

  (2) M. Cebe and B. Pekin, "The Effects of Deactivated resins on the Decomposition of Hydrogen Peroxide", Chim. Acta Turc., 3 (1975) 1.

  (3) M. Cebe and B. Pekin, "Rheological Properties of Various Cationic Ion-Exchange Resins", Chim. Acta Turc., 3 (1975)3.

  (4) M. Cebe, “L’Étude de la b-Alanine en Utilisant les Methodes de la Chimie Quantique”, Chim. Acta Turc., 4 (1976) 7-16.

 (5) M. Cebe, “L’Étude de Structure Électronique de la Molécule H2O2 (Peroxyde D’Hydrogéne) par la Méthode de la Chimie Quantique-SCF.LCAO”, Chim. Acta Turc., 4(2) (1976) 89-96.

 (6) M. Cebe, “L’Analyse Conformationnelle et la Dete´rmination de la Structure Ele´ctronique de 2’, 3’ Didesoxy 2’, 3’ Dide´hydro Adenosine (DDA)”, Chim. Acta Turc., 4 (1976) 179-189.

 (7) D. Perahia and M. Cebe, "Molecular Orbital Studies on the Conformation of the Phosphopentatoine of Coenzym A", Biochimia et Biophysica Acta, 481 (1977) 236.

 (8) Ö. Koçak et M. Cebe, “La Determination de la Durée de Relaxation et de  Diversés Parametres Thermodynamiques de Diphenylamine, de o-Toluidine et de p-Toluidine se Trouvant Dans Un Solvant Apolaire”, Chim. Acta Turc., 6(3) (1978) 209-220.

  (9) M. Cebe, D. Kaltenmeier and H. G. Hertz, “Untersuchung der Assoziation in einer Binaeren Mischungen mit Hilfe der Kernrezonanzspektroskopie”, International Seminar J. Universitaet Karlsruhe, (1983) 19-29.

  (10) M. Cebe, D. Kaltenmeier and H. G. Herts, "A Study of Self-assosiation in Mixtures of Methanol and Cyclohaxane by Nuclear Magnetic Method", J. De Chimie Physique, 81 (1984)7.

  (11) M. Cebe, “Bestimmung der Molekularbewegungen der Binaeren Flüssigen Mischungen in der Nähe des Kritischen Punktes mit Hilfe der Kernresonanzspektros-kopie”, Chim. Acta Turc., 12(3) (1984) 477-489.

  (12) M. Cebe, “Structure Conformationnelle et Ele´ctronique de 9-b-D-Arabino-furanosylanenine (Ara-A)”, Chim. Acta Turc., 15 (1987) 19-25.

  (13) G. Grampp, M. Cebe and E. Cebe, "Improvements in the Theoretical Calculations of the İnner Sphere Reorganization Energy for Organic Electron Transfer Reactions", Zeitcshrift für Phys. Chemie Neue Folge, 166 (1990)93-101.

  (14) E. Cebe and M. Cebe, “The Study of Energy Change in Radical Systems”, Large Scale Molecular Systems, Quantum and Stochastic Aspects beyond the Simple Molecular Picture”, Edited by W. Ganz et al., Plenum Press, New York, (1991) 407-412.

(15) U.Özer, M. Cebe. M. Güneş and R. Aydın, "Air pollution Profile of Bursa", J. Environmental Pathology, Oncology, 15(1996)129.

(16) E. Cebe, M. Cebe and S. Erdem, “Semiempirical MNDO-PM3 MO Calculations on Pyridine: Geometry, Vibrational Frequencies, Thermodynamic Functions and MO Energies”, Chim. Acta Turc., 25 (1997) 43-52.

(17) M. Cebe ve E. Cebe, "Electronic Structure and İonization Potentials of p-Benzoquinone", Chim. Acta Turc., 27 (2) (1999) 7-18.

(18) N.Tekin, M.Cebe,'Polarizabilities and Dipole Moments of Benzaldehyde, Benzoic Acid and Oxalic Acid in Polar and Nonpolar Solvents', Chemical Physics, 2003(1-3), 239-246.

 (19) N.Tekin, M.Cebe, 'Solvent Effect on Infrared Spectra of Trimethyl Phosphate in Organic Solvents', Vibrational Spectroscopy, 36, 129-133, 2004.

 (20) N.Tekin, M.Cebe, Investigation of dissociation properties of oxalic acid-solvent systems by UV-Spectrophotometry’’, Journal of Molecular Liquids, 122 (1-3);        65-68(2005).

(21) B.Erdem and M.Cebe, 'Volumetric, Chromatographic, Refractometric Studies on the Esterification of Methanol with Acetic Acid in the Presence of Cation-Exchange Resins', Zeitschrift Phys.Chem.,220 (2006),735-738.

(22) A.Kara, B.Acemioğlu,M.Hakkı Alma,M.Cebe, 'Adsorbtion of Cr(III), Ni(II), Zn(II),Co(II) Ions on to Phenolated Wood Resin',Journal of Applied Polymer Science Vol.101,2838-2846(2006).

(23) B.Erdem and M.Cebe, 'Kinetics of esterification of propionic acid with n-amyl alcohol in the presence of cation-exchange resins', Korean Journal of Chemical Engineering, 23 (6): 896-901 (2006).

(24) B. Erdem, M. Cebe, “Determination of Steric Effect on the Esterification of Different Alcohols with Propanoic Acid over Cation-exchange Resin Catalyst Dowex 50Wx4”, Zeitschrift Phys.Chem.,225 (1): 125-136 (2011).

ULUSAL MAKALELER

(1) M. Cebe ve B. Pekin, “Bazı Asidik Katyon Değiştirici Reçinelerin Kinetik ve Deaktiflenme Özellikleri”, IV. Bilim Kongresi, 5-8 Kasım (1973) Ankara.

 (2)B. Pekin, M. Cebe ve Ö. Koçak, “Biyolojik Önemi Bulunan Bazı Moleküllerin (Kafein-Teofilin ve Teobromin) Rezonans Enerjilerinin HMO Kuramı ve Deneysel Yöntemlerle Tayini”, Ege Üniv. Fen Fak. İlmi Raporlar Serisi, 213 (1975) 1-43.

 (3) M. Cebe, “Raman Spektroskopisi”, Spektroskopi Dergisi, 1 (1975) 51-56.

 (4) B. Pekin ve  M. Cebe, “Çeşitli Katyonik Reçinelerin İyonik Seçim Özellikleri”, Ege Üniv. Fen Fak. İlmi Raporlar Serisi, 224 (1976) 3-31.

 (5) M. Cebe, Ö. Koçak ve B. Pekin, “Ürik Asitin (2,6,8 Trioksi Pürin) Kuantum Kimyası Yöntemleri ile Elektronik yapısının, Konformasyonun Aydınlatılması ve Deneysel Sonuçlarla Karşılaştırılması”, Ege Üniv. Fen Fak. İlmi Raporlar Serisi, 225 (1976) 1-43.

 (6) M. Cebe, “Bazı Amino-şeker Türevlerinin Molekülsel Enerji Düzeylerinin Saptanması ve Çeşitli İnteraksiyon (Etkileşim) Özelliklerinin İncelenmesi”, Ege Üniv. Fen Fak. Dergisi A, 1(4) (1977) 375-386.

 (7) E. Cebe ve M. Cebe, “Bazı Organik Maddelerin HMO Kuantum Kimyasal Yöntemiyle Yapılarının Belirlenmesi, UV ve IR Spektroskopisi Sonuçlarıyla Karşılaştırılması”, Ege Üniv. Fen Fak. Dergisi A, 1(4) (1977) 353-373.

 (8) Ö. Koçak ve M. Cebe, “Benzilamin ve N-Metilbenzilaminin Apolar bir Çözücüdeki Rölaksasyon Süreleri ve Çeşitli Termodinamik Büyüklüklerinin Saptanması”, Ege Üniv. Fen Fak. Dergisi A, 1 (1977) 101-113.

 (9) M. Cebe, “Molekülsel Orbital Kuramı ve Morötesi Spektroskopisi”, Spektroskopi Dergisi, 3(1) (1977) 1-8.

 (10) M. Cebe, "Les Effects des Propriets Geometriques de la Structure Cristalline de la Molecule ß-D-Galactosamine Sur la Distrubition Electronique et les Niveaux Energetiques Moleculaires Totaux2, Ege Üniv.. J. Fac. Sci., 2 (1978 )236.

 (11) M. Cebe ve M. C. Okur, “Faktör Analizinde Skor Tahminlenmesi ve Fiziko-kimyasal Olaylara İlişkin Bir Uygulama”, Uygulamalı İstatistik, 4(1) (1981) 1-16.

 (12) M. Cebe, “Çok Atomlu Moleküller Üzerinde Atalet Momentinin Hesaplanması”, Ege Üniv. Elektronik Hesap Bil. Enst. Dergisi, 4(2) (1981) 45-56.

 (13) M. Cebe, "N-asetil-α-D-Müramik Asit Molekülünün Kuramsal Konformasyon Analizi", Doğa Bilim Dergisi, 5(1981)107.

 (14) M. Cebe, “Molekülsel Sistemlerde Temel, Uyarılmış ve İyonik Durumlara İlişkin Elektronik Dağılımların Analizi”, E. Ü. Elektronik Hesap Bil. Enst. Dergisi, 5(1) (1982) 5-15

 (15) M. Cebe and A. Altınata, “Determination of Intermolecular Interactions in Solutions by Measurements of Refractive Indices”, Ege Univ. Fac. Sci. J., A6(1) (1982-1983) 77-86.

 (16) M. Cebe, "Die Analysis der Molekularen Eigenschaften durch die Molekülorbitale Methode, LCAO", Ege Üniv. J. Fac. Of Sci., A7 (1983)63.

 (17) M. Cebe "Untersuchung der Assoziationseigenschaften in einer Binaeren Mischung durch die Kernresonanzspektroskopie" Ege Ünive. J. Fac. Of Sci., a7 (1983)39.

 (18) M. Cebe und E. Cebe, “Untersuchung der Molekularen Bewegungen in den Organischen Flüssigkeiten”, Ege Univ. Fac. Sci. J., A7(1) (1983-1984) 23-32.

 (19) M. Cebe, “Moleküllerarası Kuvvetlere İlişkin Parametre ve Kritik Özelliklerinin İstatistiksel Analizi”, Ege Üniv. Mühendislik Fak. Seri:E Uygulamalı İstatistik, 2(1) (1984) 1-12.

 (20) E. Cebe and M. Cebe, “The Proton Spin-Lattice Relaxation Studies in some Binary Systems”, Chim. Acta Turc., 12(2) (1984) 315-326.

 (21) M. Cebe, “Molekülsel Spektroskopi ve Zayıf Enerjili Bağlar”, Spektroskopi Dergisi, Özel Sayı, (1986) 121-129 ( V. Ulusal Spektroskopi Sempozyumunda sunulmuştur 1985).

 (22) M. Cebe, “Değişik Polariteli Grup İçeren İki Bileşenli Çözelti Sistemlerinde İzlenen Fiziksel Kuvvetlerin İstatistiksel Analizi”,Yıldız Univ. Dergisi, 2(1988)1-12.

 (23) M. Cebe, “Elektron Transfer Reaksiyonlarında Deneysel Kinetik Parametreler ile Termodinamik Büyüklüklerin Karşılaştırılması”, Celal Bayar Üniv. Fen-Ed. Fak Dergisi, 3 (1998) 153-158 [II. Spil Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur (1997)].

 (24) M. Cebe, “Molekülsel Yapı Parametreleri ile Spektroskopik Sonuçlar Arasındaki Bağımlılıkların İrdelenmesi”, Celal Bayar Üniv. Fen-Ed. Fak Dergisi, 3 (1998) 159-163 [II. Spil Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur (1997)].

(25) Ali  Kara,  Mustafa  Cebe,  Necati  Beşirli, “Poli(etilenglikol  dimetakrilat-N-vinil  imidazol) [P(EGDM-N-VİM)]  kopolimerlerinin  değişik  iyonik  çözelti  ortamlarındaki  kromatografik  seçimlilik  parametrelerinin  analizi” Kromatografik  Yöntemler  ve  Uygulamaları, 298-309. Temmuz  2003- Süleyman  Demirel  Üniversitesi-Isparta.

(26) N.Tekin M.Cebe, “ Measurement of The Spectroscopic Properties of Oxalic Acid-Solvent Systems By UV-Spectrophotometry”, Sakarya Üniv. Fen Bilimleri Dergisi.,Cilt:7, Sayı:3,Eylül 2003.

(27) N.Tekin M.Cebe, “ Determination of Dipole Moment of Oxalic Acid in Different Solvents”, Sakarya Üniv. Fen Bilimleri Dergisi., Cilt:7, Sayı:3, Eylül 2003.

(28) N. Tekin ve M.Cebe, “ Benzoik asidin farklı çözücü ortamlarında kırılma indisi ve yüzey gerilim  Özelliklerinin Karşılaştırılması, Sigma Müh. Ve Fen Bil. Dergisi, Sayı 2, Yıldız Teknik Üniv. İstanbul,2004. 

Kongreler

ULUSLAR ARASI KONGRELER

(1) M. Cebe, “Kinetics and Structure Properties of Cationic Polymerization”, 9 th International Symposium on Cationic Polymerization and Other Ionic Processes, 5-9. June, (1989) Strasbourg.

(2) E. Cebe and M. Cebe, “Determination of Molecular Properties by means of MO Methods”, NATO Advanced Study Institute on Theoretical and Computational Models, September,(1990) Praia do Porto Nova, Portekiz.

(3) M. Cebe, “Determination of Kinetic Parameters in  Photochemical  Reactions by using Fluorescence Quenching Method”, 35 th IUPAC  Congress, 14-19 Ağustos, (1995) İstanbul.

(4) U. Özer,   M. Cebe,  M. Güneş and  R. Aydın, “Air  Pollution Profile  of  Bursa”, World Institute of Ecology and Cancer Biannual Meeting, October 6-8 (1995) Bursa

(5) M. Cebe, “Fast Kinetic Parameters of Some Organic Compounds”, FRIS 97 Brfnsted Symposium, 1-4 September (1997) Copenhagen, Denmark.

(7) M. Cebe, “Bestimmung der Elektronenübertragungseigenschaften mit Hilfe der ESR Spektroskopie in den Molekularen Systemen”, II. Türk-Alman Sempozyumu, 23-24 Şubat, (1998) Bursa.

(6) M. Cebe, “Regression and Multivariate Analysis on Atomic Absorption Spectrometric Measurements”, 3 rd European Furnace Symposium, June 14-18, (1998) Praque,Czech Republic.

(8) M. Cebe, “Analysis of Some Thermodynamic Parameters for Kinetic Reactions”, Dynamics of Biological Processes, Symposium with Manfred Eigen, August 31-September 3 (1998) Bielefeld, Germany.

(9) M. Cebe, “Determination of Thermochemical Properties of Chemical Reactions by Using Semiempirical and Statistical Methods”, The Royal Society of Chemistry, Fast Reactions in Solution Discussions Meeting Group, 1-4 September, (2002) Boğaziçi University, İstanbul.

(10) M.cebe, Determination of various Molecular Properties in Binary Solution Systems, Chemical Physics V, 31- October- 01-November,2002, Yıldız Technical Unversity, İstanbul. 

ULUSAL KONGRELER

 

 (1) M. Cebe, “Grup Teorisinin Spektroskopik İlkelere Uygulanması”, I. Ulusal Spektroskopi Semineri, 28-31 Mayıs (1974) İzmir.

 (2) M. Cebe ve B. Pekin, ‘‘Bazı Asidik Katyon Değiştirici Reçinelerin Kinetik ve Deaktiflenme Özellikleri’’, IV: Bilim Kongresi, 5-8 Kasım (1973) Ankara .

 (3) M. Cebe, “Molekülsel Orbital Yöntemlerin Komputer Aracılığı ile Biyokimyasal Moleküllere Uygulanışı”, I. Ulusal Biyomühendislik Toplantısı, 12-14 Mayıs (1975) Ankara.

 (4) M. Cebe, “Morötesi Spektroskopisi ve Uygulama Alanları Spektroskopi Yaz Okulu, 26-30 Eylül (1977) İzmir.

 (5) M. Cebe, “NMR Spektrofotometresiyle Kritik Nokta Civarında İkili Sıvı Karışımların Moleküler Hareketlerinin İncelenmesi”, II. Ulusal Kimya Sempozyumu, 18-20 Eylül (1985) Ankara.

 (6) M. Cebe, “Molekülsel Spektroskopi ve Zayıf Enerjili Bağlar”, V. Ulusal Spektroskopi Sempozyumu (USS 5), 23-25 Eylül (1985) Sivas (Spektroskopi Dergisinde basılmıştır).

 (7) M. Cebe, “Polimer Nitelikli Katyonik İyon Değiştirici Reçine Süspansiyonlarında Bazı Fizikokimyasal Özellikler”, II. Ulusal Makromolekül Sempozyumu, 6-8 Kasım (1985) Ankara.

 (8) M. Cebe, “Kuantum Kimyası Yöntemleriyle Molekülsel Sistemlerin Geometrik ve Elektronik Özelliklerinin İncelenmesi”, Kimyasal Fizik Sempozyumu, 1-2 Mayıs, (1986) İstanbul.

 (9) Mehmet Cebe ve M. Cebe, “Çözelti Sistemlerinde Bazı Fizikokimyasal Özelliklerin İncelenmesi”, III. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, 17-20 Eylül (1986) Ankara.

 (10) İ. Taş ve M. Cebe, “Bazı Esterlerin Kinetik İncelenmesi ve Termodinamik Parametrelerin Belirlenmesi”, III. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, 17-20 Eylül (1986) Ankara.

 (11) N. Yavaş ve M. Cebe, “Çimentonun Sertleşmesinde Kimyasal Komponentlerin Hidratasyon Özelliklerinin Etkisi”, III. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, 17-20 Eylül (1986) Ankara.

 (12) M. Cebe, “Fizikokimyasal Olaylarda Bağımlı ve Bağımsız Değişkenlerin Çok Değişkenli İstatistiksel Analizi”, IV. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, 10-12 Haziran, (1987) Elazığ.

 (13) M. Cebe, “Asidik İyon Değiştirici Reçinelerin İyonik Takas Özelliklerinin Faktörlere Göre Analizi”, IV. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, 10-12 Haziran, (1987) Elazığ.

 (14) M. Güneş, U. Özer ve M. Cebe, “Bursa Şehir Atmosferinde Gözlenen SO2’nin Çeşitli Faktörlere Göre Değişiminin İrdelenmesi”, Çevre “87” Sempozyumu, 26-28 Ekim (1987) İzmir.

 (15) M. Cebe, “Polimer Sistemlerde Gözlenen Fiziksel Etkileşimler”, III. Ulusal Makromolekül Simpozyumu, 10-12 Şubat, (1988) Ankara.

 (16) M. Cebe, “Protein Yapısının Önceden Tahmini”, Biyokimya Lisansüstü Yaz Okulu, 3-15 Ekim, (1988) 170-183, Çeşme-İzmir.

 (17) M. Cebe, “Arıtmada Temel Nitelikli Bazı Fizikokimyasal İşlemler”, II. Kimya Sanayi Kongresi, 25-27 Mayıs (1989) Ankara.

 (18) M. Cebe, “ESR Spektroskopisi Yöntemiyle Radikal Sistemlerin Reorganizasyon Enerjilerinin ve Kimyasal Reaktivitelerinin Belirlenmesi”, IV. Ulusal Kimya Sempozyumu, 9-14 Ekim (1989) Kuşadası-İzmir.

 (19) M. Cebe, “ Determination of Resonance Energies of Tree Xanthine Derivatives (Cfeine, Theophilline and Theobromine)”, IX Ulusal Biyokimya Kongresi,  19-23 Kasım (1989) Antalya.

 (20) M. Cebe, “ Molekülsel Dönme Hareketlerinde NMR Relaksasyon Hızlarıyla İlgili Simulasyon İşlemleri”, II. Ulusal Bilgisayar Benzetişim Sempozyumu, 14-16 Şubat (1990) Ankara.

 (21) M. Cebe, “Olefinik Sistemlerdeki Elektron Transfer Reaksiyonlarıyla Molekülsel Parametreler Arasındaki İlişki”, VIII. Ulusal Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, 7-11 Eylül (1992) İstanbul.

 (22) M. Cebe, “Radikalleşme ile Molekülsel Yapıda Ortaya Çıkan Değişimler”, Kimya 93 IX. Kimya ve Kimya Mühendisleri Sempozyumu, 20-24 Eylül, (1993) Trabzon.

 (23) M. Cebe, “Moleküler Konformasyonların Geometrik ve Atomik Parametrelere Bağımlı olarak Değişimi”, X. Ulusal Kimya Kongresi, 19-21 Eylül (1994) Bursa.

 (24) M. Cebe, “Moleküliçi ve Moleküllerarası Fiziksel Etkileşimlerin NMR Yöntemiyle İncelenmesi”, X. Ulusal Kimya Kongresi, 19-21 Eylül (1994) Bursa.

 (25) U. Özer, K. Kestioğlu ve M. Cebe, “Bursa Şehir Yerleşim Merkezinde SO2 ve Duman Kirlilikleri Üzerinde İstatistiksel Değerlendirmeler”, Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolu III. Ulusal Sempozyumu, 11-13 Eylül (1995) Ankara.

 (26) U. Özer, M. Cebe, Ş. Güçer ve Arkadaşları “ Bursa ve Çevresinin Kirlilik ve Kentleşme Profili”, II Uludağ Çevre Mühendisliği Sempozyumu, 24-26 Haziran (1996) Bursa.

 (27) M. Cebe, “Bursa Yöresi Yüzey Sularının Kritik Parametreleri Üzerinde İstatistiksel İrdelemeler”, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu II, 22-23 Mayıs (1997) Gebze.

 (28) M. Cebe ve E. Cebe, “Oluşum entalpileri ile Dipolmoment Büyüklüklerinin Molekülsel Sistemin Kimyasal Yapısına Bağımlılığı”, XI. Ulusal Kimya Kongresi, 16-20 Haziran (1997) Van.

 (29) M. Cebe, “Bursa Yöresi Yüzey Sularının Kritik Parametreleri Üzerinde İstatistiksel İrdelemeler”, Bursa Çevre-97 Forumu, 8 Eylül (1997) Bursa.

 (30) M. Cebe, “Elektron Transfer Reaksiyonlarında Deneysel Kinetik Parametreler ile Termodinamik Büyüklüklerin Karşılaştırılması”, II. Spil Kongresi, 23-25 Ekim (1997) Manisa.

 (31) M. Cebe, “Molekülsel Yapı Parametreleri ile Spektroskopik Sonuçlar Arasındaki Bağımlılıkların İrdelenmesi”, II. Spil Kongresi,23-25 Ekim (1997) Manisa.

 (32) M. Cebe, “Bazı Hızlı Reaksiyon Türlerinde Temel Kinetik Parametrelerin IR Spektroskopisi ve Dielektrik Sabiti Ölçümlerine Bağımlı Analizi”, II. Uluslararası Kızılırmak Fen Bilimleri Kongresi, 20-22 Mayıs (1998) Kırıkkale.

 (33) M. Cebe, “Molekülsel Davranışlarda İstatistiksel Yaklaşımlar”, II. Uluslararası Kızılırmak Fen Bilimleri Kongresi, 20-22 Mayıs (1998) Kırıkkale.

 (34) M. Cebe, “Molekülsel Sistemlerin Temel Fizikokimyasal Özellikleri Üzerinde İstatistiksel Termodinamik Yaklaşımlar”, III. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 1-4 Eylül (1998) Erzurum.

 (35) M. Cebe, “Moleküler Geometri ve Elektronik Konfigürasyonun Kimyasal Reaktivite Üzerine Etkisi”, 12. Ulusal Kimya Kongresi, 7-11 Eylül (1998) Edirne.

 (36) N. Işık ve M. Cebe, “Bazı Molekülsel Sistemlerin, Çeşitli Çözelti Ortamlarındaki Özellik Değişimlerinin Spektroskopik Yöntemlerle İncelenmesi”, 12. Ulusal Kimya Kongresi, 7-11 Eylül (1998) Edirne.

 (37) M. Cebe, “Determination of Thermochemical Properties and Reactivity of Chemical Reactions by Using Semiempirical Methods”, Chemical Physics III, October 22-23 (1998) İstanbul.

 (38) G.Demirbaş ve M. Cebe, “Asidik Ortamdaki Korozyon Olaylarında Bazı Termodinamik Özelliklerin İncelenmesi”,VI. Korozyon Sempozyumu,4-7 Kasım, (1998), Petkim,Aliağa-İzmir.

 (39) M. Cebe, “Molekülsel Sistemlerde Atomik Gruplar Arasında Oluşan Zayıf Enerjili Bağların Molekülsel Parametrelere Bağımlılıklarının İncelenmesi”, XIII. Ulusal Kimya Kongresi, 31 Ağustos-4 Eylül (1999) Samsun.

 (40) M. Cebe, “Fonksiyonel Grupların Titreşim Hareketlerinin Değişik Fizikokimyasal Özelliklere Dayalı Olarak İrdelenmesi”, XIII. Ulusal Kimya Kongresi, 31 Ağustos-4 Eylül (1999) Samsun.

 (41) N. Tekin ve M. Cebe, “Farklı Mol Fraksiyonlu Çözgenlerle Oluşturulmuş Çözelti Ortamlarında Fiziksel Etkileşimlerin Fizikokimyasal Yöntemlerle Belirlenmesi”, XIII. Ulusal Kimya Kongresi, 31 Ağustos-4 Eylül (1999) Samsun.

 (42)  A.Kara,M.Cebe, N. Beşirli, “Polietilen Glikol Dimetakrilat –N- Vinil İmidazol [P(EGDM-N-VİM)] Kopolimerlerinin Değişik İyonik Çözelti Ortamlarındaki Kromotografik Seçimlilik Parametrelerinin Analizi”, III.Ulusal Kromatografi Kongresi, 19-21  Haziran 2002, SDÜ, Isparta.

 (43) M. Cebe, “Değişik Çözelti Ortamlarında Elektrostatik Etkileşimlerin Kinetik Parametreler Üzerine Etkisi”, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, 10-13 Eylül 2002, Selçuk üniversitesi, Konya.

 (44) M.Cebe, “Moleküler Yapıların Oluşumunda geometrik ve Elektronik Parametrelerin Önemi” , XVI.Ulusal Kimya Kongresi,10-13 Eylül 2002, Selçuk Üniversitesi , Konya.

 (45) A. Kara, N. Beşirli, M. Cebe,  “Poli- N- Vinil  İmidzol –Polietilen Glikol Divinil Benzil Eter  [Poli (N-VİM –MCR )] Kopolimerlerinin Adsorpsiyon Parametre-lerinin   İrdelenmesi” , XVI. Ulusal Kimya Kongresi, 10-13 Eylül, 2002, Selçuk Üniversitesi, Konya.

 (46) A. Kara, M. Cebe, N. Beşirli, “ Poli-N- Vinil İmidazol –Divinil Benzen [ POLİ(N-VİM-DVB)] Kopolimerlerinin Eldesi  Karakterizasyonu  ve İyon Tutma Özelliklerinin İncelenmesi” , XVI.Ulusal Kimya Kongresi, 10-13 Eylül  2002, Selçuk Üniversitesi , Konya.

 (47)  N. İ. Tekin, M. Cebe, “ Değişik  Moleküler Sistemlerde  Dipol Moment ve IR spektrumlarının İncelenmesi ve Moleküllerarası  Etkileşimler ”  XVI.Ulusal Kimya Kongresi, 10-13 Eylül 2002, Selçuk Üniversitesi, Konya.

 (48) E. Öztürk, M. Cebe,“Endüstriyel Önemi Olan Polimerik Yapıların Adsorpsiyon Karakteristikleri  ”, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, 12-13 Eylül 2002, Selçuk Üniversitesi, Konya.

 (49) M. Cebe, “ Spektroskopik Parametrelerin  Analiz ”,VIII.Ulusal Spektroskopi Kongresi, 30 Ekim-01 Kasım 2002, TÜBİTAK, Bursa.

 (50) M. Cebe, “Spektroskopik Buluların İrdelenmesi”, VIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi,  30 Ekim –01 Kasım2002,  TÜBİTAK, Bursa.

 (51)  M.Cebe, Miselleşmenin yüzey aktif madde ortamlarında karakterizasyonu ve önemi, I.ulusal Tekstil Kongresi ,12-13 Aralık, BUTAL, TUBİTAK,Bursa 2002.

(52)   M.Cebe, Yüzey Aktif maddelerin Etkinliğini Belirleyen Temel Fizikokimyasal Olaylar, I.Ulusal Tekstil Kongresi,  12-13 Aralık,  BUTAL, TUBİTAK, Bursa, 2002.    

(53) M. Cebe, Moleküler sistemlerde elektrokinetik potansiyel enerjiyi etkileyen faktörler”,  XVII.  Ulusal Kimya Kongresi 8-11 Eylül 2003,  İstanbul Üniversitesi,  İstanbul Sayfa:400.

(54)  A. Kara, H.Bilir, A. Yenigün, Ö.Akış, M.Cebe, Yüzey  adsropsiyon  işlemlerinde  çözelti  ortamı  asitliğinin  ve  iyonik  özelliklerin  etkisi” XVII.  Ulusal  Kimya  Kongresi 8-11 Eylül  2003,  İstanbul  Üniversitesi,  İstanbul Sayfa:411.

(55)   B. Erdem, M. Cebe, “Değişik ortamlardaki ester hidrolizinde etkin kinetik ve termodinamik  parametrelerin  farklı  fizikokimyasal  yöntemlerle  belirlenmesi  ve  istatistiksel  açıdan  irdelenmesi” ,  XVII.  Ulusal  Kimya  Kongresi 8-11 Eylül  2003,  İstanbul  Üniversitesi,  İstanbul Sayfa:419.

(56)  Kara,  Ö. Akış, N. Beşirli, M. Cebe, “Yüzey katı fazlı kopolimer sistemlerin adsorpsiyon  affiniteleri”,  XVII.  Ulusal  Kimya  Kongresi 8-11 Eylül  2003,  İstanbul  Üniversitesi,  İstanbul Sayfa:426.

(57) A.Kara, Ö.Akış, N. Beşirli, M.Cebe, “Koloidal dispersiyon ortamlarında kopolimer  yüzeylerin  adsorpsiyon  özellikleri  üzerine  pH  ve  katyonik  konsantrasyon  etkisi”, IV.  Ulusal  Kromatografi  Kongresi Hacettepe  Üniversitesi Fen  Fakültresi,  Kimya  Bölümü Beytepe, ANKARA 17-19 Eylül  2003  Sayfa:89.

(58)  A.Kara, Ö. Akış, Ö. Şahin, E. Biçer, M. Cebe, “Kopolimer sistemelerde   kromatografik  özelliklerin  molekülsel  dissosiyasyon  üzerine  etkisi”, IV.  Ulusal  Kromatografi  Kongresi Hacettepe  Üniversitesi Fen  Fakültresi,  Kimya  Bölümü Beytepe, ANKARA 17-19 Eylül  2003  Sayfa:27.

(59) G. Güleç A.Kara,  ve M.Cebe, Asit Polar Maddelerin Kolloidal Katı Yüzeylerdeki Adsorpsiyon Parametreleri, V.Ulusal Kromotografi Kongresi,  Anadolu Üniv.,Eskişehir30 Haziran-2 Temmuz, s:64-65,2004,

(60)A.Yenigün, A.Kara ve Mustafa Cebe, Çözelti ortamlarındaki Çeşitli Elektriksel Yüklü Metal İyonların Adsorpsiyon Düzeyleri Üzerine Sürekli Faz Bileşenlerinin Nitel ve Nicel Özelliklerinin Etkilerinin İncelenmesi, V.Ulusal Kromotografi Kongresi,  Anadolu Üniv.,Eskişehir30 Haziran-2 Temmuz, s:62-63,2004.

(61) Ö.Şahin, A.Kara, N.Beşirli, M.Cebe., Kolloidal Katı Yüzeylerinde Adsorpsiyon Mekanizmalarının Sıcaklık ve Diğer Parametrelere  Bağımlılığı, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi ,5-9 Temmuz,Kafkas Üniv. Kars, s: 605,2004.

(62) A.Yenigün, A.Kara ve M.Cebe, Katı Sıvı Adsorpsiyon SistemlerindeÇözelti Ortamını Karakterize Eden Parametrelerin Adsorpsiyon Mekanizması Üzerine Etkisi,  XVIII. Ulusal Kimya Kongresi ,5-9 Temmuz,Kafkas Üniv. Kars, s:606,2004. 

(63) Kara, A., M.Cebe., Polimerik Yüzeylerde Gözlenen  Adsorpsiyon Özellikleri ve Bu Özellikleri Belirleyici Etmenler., I.Ulusal Affinite Teknikleri Kongresi, Hacettepe Üniv. Ankara,  Haziran, 2005.

(64) B. Erdem  ve M. Cebe., Polimerik Yüzeylerin Kromotografik Özelliklerinin Kinetik Parametrelerle Belirlenmesi ., I.Ulusal Affinite Teknikleri Kongresi, Hacettepe Üniv. Ankara,  Haziran, 2005.

(65) Ö. Akış,  ve  M. Cebe ., İyon Değiştirici Reçinelerin Katyonik Takas İşlemlerinde Heterojen Yüzey Katkılarının İncelenmesi., I.Ulusal Affinite Teknikleri Kongresi, Hacettepe Üniv. Ankara,  Haziran, 2005.

(66) M.Cebe., Polimerik Sistemlerin Yüzey Adsorpsiyon Affiniteleri, I.Ulusal Affinite Teknikleri Kongresi, Hacettepe Üniv. Ankara,  Haziran, 2005.

(67) A. Kara   Acemioğlu B., M. H. Alma  ve  M. Cebe., Polkimerik Yüzeylerde Gözlenen Adsorpsiyon Özellikleri ve Bu özellikleri Belirleyici Etmenler ., I.Ulusal Affinite Teknikleri Kongresi, Hacettepe Üniv. Ankara,  Haziran, 2005.

(68) M.CEBE, A. KARA, “Polimerik Sistemlerde  İyonik Adsorpsiyon Özelliklerinin Parametrik Koşullara Göre  Değişimi”, Sözel Sunum-21,  II.  Ulusal Afinite  Teknikleri  Kongresi, Karaelmas  Üniversitesi, 7-10  Haziran  2006, ZONGULDAK.

(69) A. KARA, N. BEŞİRLİ, M. CEBE, “Değişik Oranlı çapraz Bağ İçeren Kopolimerlerin İyon Adsorpsiyon Özellikleri” Sözel Sunum-12, VI. Ulusal Kromatografi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 28-30 Haziran 2006, İZMİR.

(70) B. Erdem, M. Cebe, ‘‘İyon Değiştirici Reçine Beraberinde Propiyonik Asit Amil Alkol Esterleşme Kinetiği’’ Sözel Bildiri, XX. Ulusal Kimya Kongresi, Erciyes Üniv., 4-8 Eylül 2006, Kayseri.

(71) M. Cebe, B. Erdem, ‘‘Propiyonik Asit Esterleşme Reaksiyonlarında Volumetrik, Refraktometrik ve Kromatografik Yöntemlerle Taft Korelasyonu’’, Poster Bildiri XX. Ulusal Kimya Kongresi, Erciyes Üniv., 4-8 Eylül 2006, Kayseri.

Yönettiği Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri

[1] N. Türkel, “Çimentonun Sertleşmesi Üzerinde Kimyasal Komponentlerin

      Etkisi”, Uludağ Üniv., Ağustos 1986

[2] İ. Taşar, “Yemeklik Siyah Salamura Zeytinlerde Gözlenen Temel Fizikokim-

     yasal Olaylar”, Uludağ Üniv., Ocak 1989

[3] Mehmet Cebe, “Çözelti Sistemlerinde Bazı Fizikokimyasal Özelliklerin

      İncelenmesi”, Uludağ Üniv., Temmuz 1985

[4] B. Gönülkırmaz, “Çözelti Ortamlarında Bazı Kinetik ve Termodinamik

      Parametrelerin İncelenmesi”, Uludağ Üniv., 2000

[5] M. Güneş, “Hava Kirliliğinde Etkili Parametrelerin İstatistiksel Analizi”,

      Uludağ Üniv., Ağustos 1986

[6] N. Işık, “Bazı Molekülsel Sistemlerin Dissosiyasyon Özelliklerinin İncelen-

     mesi”, Uludağ Üniv., Temmuz 1997

[7] D. Dönmez, “Çözelti Ortamlarında Elektroanalitik Ölçümlerin Değerlen-

      dirilmesi”, Uludağ Üniv., Eylül 1993

[8] İ. Taş, “Bazı Esterlerin Kinetik İncelenmesi ve Termodinamik Parametrelerin

     Belirlenmesi”, Uludağ Üniv., 1986 (Dosya hazırlanması süresi içinde mevcut

     arşivimde bulunamadı. Ulusal III. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyu-

     munda sunulan 6 Nolu bildiri bu tez çalışmasının kapsamını içermektedir.)

[9] E. Öztürk, “Endüstriyel Önemi Olan Polimerik Yapıların Absorpsiyon

      Özellikleri ve Karakteristikleri...”, Uludağ Üniversitesi, 2002

[10] Ö. Akış,Polimerik Sistemlerin Farklı Fizikokimyasal Ortamlardaki Kolloidal Davranışlarının İncelenmesi”, Uludağ Üniversitesi, 2003

[11] Ö. Öğütçü, “Doğal Adsorban Maddelerin İyonik ve Moleküler Adsorpsiyon Özellikleri”, Uludağ Üniversitesi, 2004

[12] G. Güleç, “Sentetik Katı Kolloidal Yüzeylerin Farklı Ortamlardaki Adsorpsiyon Parametrelerinin İncelenmesi”, Uludağ Üniversitesi, 2004

Yönetiminde Tamamlanmış Doktora Tezleri

[1] N. Caner, “Molekülsel Çözelti Sistemlerinde Termodinamik ve Spektroskopik

      İlkelere Dayalı Özelliklerin İncelenmesi”, Osmangazi Üniv., 1996

[2] G. Demirbaş, “Endüstride Kullanılan Değişik Alaşımların Elektrolitik

      Ortamlardaki Korozyon Özelliklerinin İncelenmesi”, Uludağ Üniv., 1992

[3] N. İ. Tekin, “Moleküler Sistemlerin Dipolmoment ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi”, Balıkesir Üniversitesi, 2002

[4] B. Erdem,Esterleşme Reaksiyon Mekanizmalarında Kinetik, Katalitik ve Termodinamik Parametrelerin Deneysel Yöntemlerle İzlenmesi ve İrdelenmesi”, Uludağ Üniversitesi, 2007.

YAPTIĞI TEZLER

1) Yüksek Kimyagerlik    Ege üniv. 1974

  Bazı spesifik  deneysel çalışmaların  oluşturulması, uygulanması  ve araştırmaya dayalı   ödevler şeklinde çalışmalar  yapılmıştır. (Yönetmelik gereği tez yerine)

(2) Doktora Tezi

1973 Ege Üniv.

Çeşitli İyon Değiştirici Reçinelerin Katalitik, Termal ve Reolojik Özelliklerinin İncelenmesi

(3) Fizikokimya Yüksek Lisans

Ege Üniv. 1971

Kütle Spektrometresi Sonuçları Belirli Değişik Moleküllerin IR, UV ve NMR Spektrumları Yardımıyla Açık Moleküler Yapılarının Belirlenmesi

(4) Uygulamalı İstatistik Yüksek Lisansı

Ege. Üniv. 1981

Faktör Analizinde Skor Tahminlemesi ve Fizikokimyasal Olaylara İlişkin Bir Uygulama

(5) İşletme Yüksek Lisansı

Uludağ. Üniv. 1998

Finansman Kaynaklarının ve Analizinin Çevresel Sorunlara Uyarlanması ve Bir Uygulama

(6) Doçentlik

Ege Üniv. 1978

Biyokimyasal Önem Taşıyan Üç Karbonhidrat Türevinin IEHT ve PCILO Molekülsel Yörünge Yöntemleriyle Çeşitli Molekülsel Özelliklerinin İncelenmesi

(7) İşletme-Finans

 Doktorası

Uludağ Üniv.2005

Finansal Türev Piyasalarda VAR (Value at Risk) Yöntemiyle Risk Analizi

Projeler

1- F-2003/66, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığı, 2003-2007, tamamlandı.                                       

Proje Adı: Değişik Fizikokimyasal Ortamlardaki Esterleşme Reaksiyonlarında Geçerli Termodinamik ve Kinetik Parametrelerin Belirlenmesi ve Değişik İzleme Yöntemleriyle İrdelenmesi

2- F-2003/62, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığı, 2003-2006, tamamlandı.                                       

Proje Adı: Polimer Sistemlerin Kinetik Optimizasyonu ve Yüzey Aktivitelerinin Arttırılmasına Yönelik Fizikokimyasal İşlemler.

 

Kitaplar

.   

 

    .   

.   .   

.       

              

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [10.948]