Prof. Dr. Adem ÇABUK

PROF. DR. ADEM ÇABUK

 

Prof. Dr. Adem Çabuk 1952 yılında Osmaniye'de doğdu. 1975 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olduktan sonra aynı fakültede doktora eğitimine başladı ve 1979 yılında doktorasını tamamladı.1982 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. 1984 yılında Doçent 1991 yılında Profesör unvanını aldı. Çalıştığı süre boyunca pek çok idari görev üstlendi. Prof.Dr. Adem Çabuk Bandırma İktisadi ve İdari Bİlimler Fakültesi kurucu dekanı olup uzun yıllar bu fakültede dekanlık yaptı. Bu süre içerisinde bir dönem Balıkesir Üniversitesin'de Rektör Yardımcılığı görevini yürüttü. Aynı şekilde Yalova İktisadi ve İdari Bİlimler Fakültesi'nin de kurucu dekanlığını üstlendi. Yalova'daki dekanlık görevi bittiğinde İşletme Bölüm Başkanı olarak fakültemizdeki idari görevlerine devam etti. Prof.Dr. Adem Çabuk, Akademik hayatı boyunca yayınladığı pek çok kitap ve makaleleri ile literatüre önemli katkılar sağlamakla birlikte danışmanlığında bir çok başarılı akademisyen yetiştirmiştir.

 

Bazı Yayınları

Accounting Education in Turkey and Professional Accountant Candidates Expectations from Accounting Education: Uludag University Application, Business and Economics Research journal, Vol:3, No:1, 2012 (Elif Yücel ve Mehlika Saraç ile birlikte)

Adli Muhasebecilik Mesleği Ve Türkiye’de Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Araştırma, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 53, Nisan, 2012 (Elif Yücel ile birlikte)

“Finansal İstikrarsızlık Teorileri Bağlamında Küresel Krizin Türk Reel Sektörüne Etkileri”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 11/2, 2009 (Gökhan Özkan ile birlikte)

Transıtıon From The Staırs Method To Double-Entry Bookkeepıng For State Accountıng Applıcatıons In The Ottoman Empıre - 19th Century, 13th World Congress of Accounting Historians, England, 2012 (Arikan Tarik Saygılı ile Birlikte)

Adli Muhasebecilik Mesleğinin Türkiye’deki Gelişme Potansiyeline Yönelik Bir Araştırma, 1st International Syposium on Accounting and Finance,  Gaziantep,  2012 (Elif Yücel ile birlikte) 

“Accounting Education in Turkey and Expectations of Professional Accountants from that Education”, The 2nd Balkans And Mıddle East Countrıes Conference, İstanbul, 2010, (E.Yucel ve M.Sarac ile birlikte) 

“The Effects of Accounting Applications on Financial Crisis Worldwide” The 2nd Balkans And Mıddle East Countrıes Conference, İstanbul, 2010 (E.Yucel ve A.T.Saygılı ile birlikte) 

“Impact of the Global Crisis on the Governance Structures of International Financial Institutions”, 6th International Strategic Management Conference, St.Petersburg, Russia, 2010, (Gökhan Özkan ve İsmail Aktar ile birlikte)

“Uluslararası Siyasetin Uluslararası Finans Mimarisinin Yeniden Yapılandırılması Sürecine Etkileri”, Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi II, İstanbul, 13 -14 Mayıs 2010 (Gökhan Özkan ile birlikte) 

 “The Role of Galata Bankers in Finance History of Ottoman Empire”, 12th World Congress of Accounting Historians, İstanbul, 2008 (E.Yucel ve A.T.Saygılı ile birlikte) 

The Impacts of Innovations in Computer Technology on Auditing” 26 Mayıs-02 Haziran 2006 “Yenilik Teori ve Uygulamalarının Yönetimi” Polonya (Yard.Doç.A.Tarık SAYGILI ile birlikte)

‘‘Auditing of Waqf in the Ottoman Empire at the Beginning of 19th Century’’ 25- 27 Haziran 2016 ‘ 14th World Congress of Accounting Historians’ Pescara ( Doç.Dr. A.Tarık SAYGILI ve Dr. Mustafa Oğuz ile birlikte)

“Küresel Finansal Krizin Türk Reel Sektörüne Etkileri: Bursa Örneği“, Zonguldak Karaelmas Üniv. İİBF Dergisi 6/12, 2010 (Gökhan Özkan ile birlikte)

Özel Amaçlı Muhasebe Sistemlerinin Planlanması, (David C.Clain'den Tercüme), Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: IX, Sayı:1-2, Mart-Kasım 1988.

Fon akım Tablosu, Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Kasım 1987, Cilt:VII, Sayı:1-2.

Değişken Maliyetler ve Fiyatlama Kararları, Uludağ Üniversitesi,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,  Kasım 1987, Cilt:VII, Sayı:1-2

Personel Departmanı Başarı Değerlemesinde Kullanılan Oranlar, Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Kasım 1986 Cilt:III Sayı:2.

Anonim Şirketlerde Yedek Akçe Politikası, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Aralık 1982, Cilt:III, Sayı:2.

Hisseli Komandit Şirketlerde Kanuni Yedek Akçe Sorunu ve Kar Dağıtımı, Bursa Üniversitesi, İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, Temmuz 1982, Cilt:III, Sayı:2.

Gelir Vergisinde Peşin Ödeme ve Sermaye Şirketlerini Teşvik Unsuru, Bursa Üniversitesi, İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, Aralık 1981, Cilt:II, Sayı:2

Mali Tablolar Analizi, Nobel yayınevi, Ankara 2016. (Prof.Dr.İbrahim LAZOL ile birlikte) 

Muhasebede Dönem Sonu İşlemleri, Dora Yay. 4. Baskı, Bursa 2009. 

Çözümlü Envanter-Bilanço Problemleri, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa, 1993.

Şirketler Muhasebesi, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa 1984

Çabuk, Adem. Mali Analiz Ünite 1 Finansal Tablolar ve Mali Analiz, Ünite 5 Likidite ve Kısa Dönemli Borç Ödeme, Anadolu Üniversitesi yayını No: 3013, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1966, Ankara, Ocak 2013

Çabuk, Adem. Finansal Tablolar Analizi Ünite 1 Finansal Tablolar ve Finansal Analiz, Ünite 3 Finansal Analiz Teknikleri, Anadolu Üniversitesi yayını No: 2996, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1949, Ankara, Ocak 2013

Çözümlü Şirketler Muhasebesi Problemleri, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa 1983

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [16-Eki-2022 13:46]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [31-Eki-2022 15:48]

İçerik Görüntüleme : [1.455]