MEVLANA ve FARABİ

MEVLANA DEĞİŞİM PRORAMI

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine, Türkiye’de ve YÖK tarafından tanınan yurtdışındaki bütün yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim programlarına kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilirler. Değişim için yükseköğretim kurumlarının Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamış olması gerekmektedir. Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.

Mevlana Değişim Programına katılabilmek için öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması, ön lisans ve lisans öğrencilerinin GANO’sunun en az 2,5 olması, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin GANO’sunun en az 3 olması gerekmektedir. Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

Programa başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI

Farabi Değişim Programı birbirleri ile protokol imzalayan Türkiye'deki üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenci değişimine imkân tanıyan bir programdır. Değişimin kapsamı, karşılıklı olarak mevcut olan programlarla sınırlıdır. YÖK tarafından belirlenen burslu öğrenci kontenjanı dahilinde programdan yararlanan öğrencilere karşılıksız burs ödemesi de yapılmaktadır. 

Programa yılda bir kez başvuru yapılabilir. Başvurular, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen takvime uygun şekilde kayıtlı olunan üniversiteye yapılır. Başvuru yapabilmek için yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarının ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora programlarından birine kayıtlı öğrenci olmak, gidilmek istenilen Üniversite ile kayıtlı olunan Üniversitenin ikili anlaşmasının (protokol) olması ve bu anlaşmada bölümümüze kontenjan ayrılmış olması, lisans öğrencileri için GANO’nun en az 2.00 olması (Lisans programlarının hazırlık sınıfında okuyanlar başvuru yapamazlar), yüksek lisans ve doktora öğrencileri için  GANO’nun en az 2.50 olması (Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başlayacakları ilk yarıyıl için değişim programından yararlanamazlar) gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için Bursa Uludağ Üniversitesi Farabi Koordinatörlüğü Web Sitesinden yararlanabilirsiniz.

 

MEVLANA VE FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI KOORDİNATÖRÜ

DR. ÖĞR. ÜYE. BURCU AVCI ÖZTÜRK

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2022 18:47]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [20-Mar-2023 18:33]

İçerik Görüntüleme : [897]