YATAY GEÇİŞ

Kurum İçi Yatay Geçiş 

Kurumiçi yatay geçiş başvuruları yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında Senato tarafından kabul edilen kontenjanlar çerçevesinde, Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “Bursa Uludağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi” hükümlerine uygun olarak güz yarıyılı için ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim veren programlara aşağıdaki koşullarda öğrenci kabul edilir. Başvurular Üniversitemiz web sayfasında yer alan “YATAY GEÇİŞ BAŞVURU” sistemi üzerinden ONLİNE alınır. 

Önlisans programları ile lisans programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılmaz. Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler. Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Yatay geçiş başvurusu sadece gelinen birimde kayıtlı olunan sınıf/dönemi takip eden sınıf/döneme yapılır. 

GANO’sunun 4,00 üzerinden en az 2.29 olması ve almakla yükümlü olduğu tüm derslerden başarılı olması gerekir. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır. Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın yatay geçiş için başvurulan yıl itibarıyla ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen şartları sağlamış olması zorunludur. 

ÖSYM sınavı ile yerleşen öğrencilerin kurum içi yatay geçiş işlemlerinde ÖSYM sınav sonuçları dikkate alınır, başkaca ulusal veya uluslararası diploma notu veya sınav sonuçları yerleştirmeye esas alınmaz.  Kayıtlı olduğu programa Yurtdışından öğrenci sınavı (YÖS) veya eşdeğer sınavlar, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile yerleştirilen öğrenciler ile daha önce yatay geçiş yapmış öğrencilerin başvuruları dikkate alınmaz. 

Öğretim dili % 100 İngilizce olan bir programa öğretim dili % 100 İngilizce olmayan programdan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlara başvuracak olanların hazırlık sınıfına devam etmiş ve/veya başarmış ya da BUÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen Uludağ Üniversitesi Dil Sınavından (UDS) veya B.U.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen sınavlardan istenen puanları almış olması gerekmektedir.

Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek Madde-1) Yatay Geçiş

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik”in Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş (Ek Madde-1) kapsamında Üniversitemize yatay geçiş yapacak öğrenciler ile ilgili gerekli belgeler, müracaat ve değerlendirme takvimi aşağıda belirtilmiş olupbaşvurular belirtilen adres üzerinden ONLİNE olarak yapılacaktır. Eksik belge ve beyana uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Öğrencilerin Merkezi Yerleştirme Puanı ile Geçiş (Ek Madde-1) uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilirler.  Ancak söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler; ÖSYS/YKS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde ilan edilen kontenjana dahil edilmeden geri dönebilirler. Bu kapsamdaki öğrenciler başvurularını şahsen birimlerin (Fakülte/Meslek Yüksekokulu) öğrenci işleri bürolarına yapmaları gerekmektedir. Merkezi Yerleştirme Puanı ile Geçiş (Ek Madde-1) kapsamında gidilen yükseköğretim kurumunda alınan disiplin cezaları geri dönüş başvurusu yapan öğrencilerde dikkate alınmaz.

Kurumlar Arası Yatay Geçiş

Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde, Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “Bursa Uludağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi” hükümlerine uygun olarak güz yarıyılı için ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim veren aynı isimli veya eşdeğer programlara öğrenci kabul edilir. Başvurular Üniversitemiz web sayfasında yer alan “YATAY GEÇİŞ BAŞVURU” sistemi üzerinden aşağıdaki koşullarda ONLİNE alınır.

Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Önlisans programları ile lisans programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılmaz. Öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği yarıyıla kadar geldiği yükseköğretim programında almakla yükümlü olduğu tüm derslerden başarılı olması ve Genel Akademik Not Ortalamasının dörtlük sistemde 4 üzerinden en az 2.29, yüzlük sistemde ise 100 tam puan üzerinden en az 60 olması şarttır.

Detaylı Bilgi İçin Yatay Geçiş Komisyonu:

Doç. Dr. Mehlika SARAÇ

Arş. Gör. Dr. Onur ÖZTÜRK

Arş. Dör. Dr. Ceyda KAVURMACI AYTAÇ

Arş. Gör. Burcu YALÇIN

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [06-Eki-2022 21:12]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [20-Eki-2023 18:37]

İçerik Görüntüleme : [24.015]