ÇİFT ANADAL ve YANDAL

Çift Anadal (ÇAP), öğrenim gördüğü önlisans ya da lisans programında üstün başarı gösteren öğrencilerin esas programlarına yakın içerikteki ikinci bir programın derslerini de başarıyla geçerek çift diploma almalarını sağlayan uygulamadır.

Yandal, öğrenim gördüğü lisans programında üstün başarı gösteren öğrencilerin esas programlarına yakın içerikteki ikinci bir programın sınırlı sayıdaki derslerini alarak sertifika almaya hak kazanmalarını sağlayan uygulamadır.

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal ve Yan Dal Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge için TIKLAYINIZ.

 

ÇİFTANADAL VE YANDAL İLE İGİLİ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

 

1. ÇAP başvurusu ne zaman yapılır?

Lisans eğitim-öğretiminde geçirdiğiniz ilk yılın (iki yarıyıl) sonu 3. yarıyıl başı, 2. yılın (dört yarıyıl) sonu 5. yarıyıl başında ÇAP başvurusu yapabilirsiniz. (Bu sürece hazırlık sınıfı dahil değildir.)

2. ÇAP veya YANDAL programı kaydımı sildirmek istiyorum, ne yapmalıyım?

Çift Anadal programınızın veya YANDAL programınızın bağlı olduğu Fakülte Dekanlığı ile iletişime geçmelisiniz.

3. Kurum içi Yatay geçiş - ÇAP - YANDAL için toplam kaç tercih yapılabilir?

Birden fazla tercih yapılabilir.

4. ÇAP veya YANDAL öğrencisiyim. Bir dönemde en fazla kaç AKTS alabilirim?

Ders almanızda herhangi bir AKTS sınırı yoktur.

5. ÇAP programımdan ne kadar sürede mezun olmalıyım? Anadal programımdan mezun oldum ancak ÇAP programım devam ediyor, atılma durumum nedir?

ÇAP'a başladığınız dönem itibariyle 14 yarıyıl azami süreniz bulunmaktadır.

6. YANDAL programımdan ne kadar sürede mezun olmalıyım? Anadal programımdan mezun oldum ancak YANDAL programım devam ediyor, atılma durumum nedir?

Anadalınızdan mezun olduktan sonra YANDAL programınızın bağlı olduğu fakülte yönetim kurulu kararıyla öğrenim süreniz en fazla iki (2) yarıyıl daha uzatılabilir.

7. ÇAP veya YANDAL programımdan derslerin çakışması veya derslerin açılmaması sebebiyle ders alamadım/eksik AKTS aldım, ne yapmalıyım?

ÇAP veya YANDAL programınızın bağlı olduğu fakülteye durumunuzu açıklayan dilekçe ile başvurarak izin veya AKTS eksiltme talebinde bulunmalısınız.

ÇAP veya YANDAL için 2 yarıyıl art arda izinsiz bir şekilde ders kaydı yapmazsanız ÇAP veya YANDAL kaydınız silinir.

8. ÇAP programlarına başvuru koşulları nelerdir?

Başvuru sırasında öğrencinin, Anadal Programı’nda başvurduğu yarıyıla kadar olan tüm dersleri almış ve başarı ile tamamlamış, genel akademik not ortalamasının en az 2.72 olması ve Anadal Programı’nın ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile ilk %20 si içinde bulunması gerekir. Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4 üzerinden 2.72 olan anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki ÖSYS taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

9. YANDAL programlarına başvuru şartları nelerdir?

Başvuru sırasında öğrencinin, Anadal Programın’da başvurduğu yarıyıla kadar olan tüm dersleri almış ve başarı ile tamamlamış olması, genel akademik not ortalamasının en az 2.50 olması ve başvurusunun ilgili birimin yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi gereklidir.

10. Kurumlar Arası/Kurum içi Yatay Geçiş yaptım. ÇAP veya YANDAL programına başvuru yapabilir miyim?

Üniversitemizde ÇAP-YANDAL başvuruları her eğitim öğretim yılının başında 3. ve 5. yy için yapılmaktadır. Önceki Yüksek Öğretim Kurumunuzda/Fakültenizde geçirdiğiniz süreler de toplam öğrenim sürenize eklenmek koşuluyla, şartları sağladığınız takdirde başvuru yapabilirsiniz.

11. Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş (Ek-1) yaptım. ÇAP veya YANDAL programına başvuru yapabilir miyim?

Üniversitemizde ÇAP-YANDAL başvuruları her eğitim öğretim yılının başında 3. ve 5. yy için yapılmaktadır. Eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri, programın azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak hesaplanır. Dolayısıyla intibak sonucunuza göre Önceki Yüksek Öğretim Kurumunuzda/Fakültenizde geçirdiğiniz süreler de toplam öğrenim sürenize eklenmek koşuluyla, şartları sağladığınız takdirde başvuru yapabilirsiniz.

12. Birinci anadalım için aldığım dersi ikinci anadalım için de saydırmak istiyorum, ne yapmalıyım?

İkinci Anadalınızın bulunduğu Fakülteye muafiyet  talebinizle ilgili başvuruda bulunmalısınız.

13. İkinci anadalımdan ÇAP programımda bulunan AKTS  miktarından daha fazla AKTS de ders alırsam ne olur?

ÇAP programınızda bulunan dersleri eksiksiz aldığınız sürece herhangi bir sakıncası yoktur.

14. Birinci anadalımdan mezun oldum, ikinci anadalımdan alacağım ders birinci anadal programının not ortalamasını etkiler mi?

Hayır etkilemez. Her iki anadalda aldığınız dersleri birlikte gösteren tek bir öğrenim belgesi verilir. Birinci anadal programında aldığınız dersler birinci anadal ortalamanıza, ikinci anadal programında aldığınız fark dersleri ikinci anadal ortalamanıza sayılır.

15. Her iki anadal programımdan da mezun oldum, yüksek lisans başvurusunda hangi ortalamamı kullanarak başvuru yapacağım?

Birinci anadalınızın mezuniyetine bağlı olarak yapacağınız Lisansüstü (Y.Lisans, Doktora) başvurularında birinci anadal ortalamanız, ikinci anadal programı mezuniyetinize bağlı olarak yapacağınız başvurularda ise Üniversite geneli not ortalamanız dikkate alınır.

 

ÇİFT ANADAL ve YANDAL KOMİSYONU

DR. ÖĞR. ÜYESİ OLCAY BEKTAŞ              

ARŞ. GÖR. DR. BURAK MEYDANCI

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [06-Eki-2022 20:49]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [21-Eki-2023 16:23]

İçerik Görüntüleme : [2.556]