Hakkımızda

1981 yılında, Yabancı Dil Öğretmeni yetiştiren Bursa Yüksek Öğretmen Okulu bünyesinde açılan program, 1982 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yeniden yapılanmıştır. Dersleri 1998 yılında YÖK tarafından yeniden düzenlenen programda, 2006 yılında YÖK tarafından dersler tekrar güncellenmiştir. 1996 yılından beri Görükle yerleşkesinde varlığını sürdüren programda, 1990-1991 eğitim-öğretim yılından itibaren hazırlık sınıfı uygulanmaya başlamıştır.

Bu program, Türk Yüksek Öğretim Sistemindeki bilimsel yapılanmanın, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel Alanı kapsamındaki, Fakülte ve Yüksekokul Lisans Programlarından, İngiliz Dili Eğitimi veren İngilizce Öğretmenliği alanında 240 ECTS kredilik birinci aşama derecesinde sahiptir. Programı başarılı bir şekilde tamamlayıp, program yeterliliklerini kazananlar, İngiliz Dili Eğitimi bilim alanında, Lisans derecesine sahip olurlar.

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan sınavlarda, YGS ve LYS Dil puan kategorilerinde öngörülen puanları almış olmaları gerekmektedir.

İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği) alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Her bir ders için, aşağıdaki 3 koşulun her 3’ü de yerine getirildiğinde, aday başarılı sayılır.

1-Derse kayıt yaptırmak

2-Teorik derslerin toplam ders saatlerinin en az %70’ine, uygulama derslerinin ise en az %80’ine katılmak

3-Her ders için yapılan sınavların sonunda o dersten başarısız sayılmayı gerektirmeyen bir harf notu almak

Programın amacı, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, hoşgörülü, adil, demokrasi kültürünü özümsemiş, İngiliz Dili ve dil öğretim yöntemleri hakkında donanımlı, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği yeterlilik ve duyarlığa sahip, araştıran, analitik ve eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisi ve çevresiyle barışık, yapıcı, yaratıcı ve seçkin İngilizce Öğretmenleri yetiştirmektir.
Program, akademik kadrosu ve fiziksel altyapısıyla, öğretmen yetiştirmenin yanı sıra İngiliz dilinin öğretimiyle ilgili alanlarda, özgün, kuramsal ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapmak
Toplumun gereksinim duyduğu yabancı dil ile ilgili konularda, çeşitli kuruluşlara dil öğretimi programları hazırlayıp sunmak,
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmenin, İngiliz Diline yüklediği genel iletişim platformu olma özelliği nedeniyle, çeşitli kurumlarda çalışan kişilerde, İngiliz Dilini öğrenmenin önemine ilişkin farkındalık oluşturmak, Topluma hizmet yükümlülüğünü evrensel standartlarda yürütmek gibi işlevleri de üstlenip yürütebilmektedir.
Program Erasmus kapsamında, öğretim üyesi ve öğrenci değişimi programlarını da yürütmektedir.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [10-Ara-2019 10:42]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [10-Ara-2019 11:17]

İçerik Görüntüleme : [3.979]