Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Bölümümüz, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi ve Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesinden sonra Türkiye’de “Sosyal Siyaset (Politika) alanında lisans ve lisansüstü  eğitim veren 3’üncü bölüm olarak 1975 yılında  Bursa Üniversitesi, İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesinin 4 bölümünden biri olarak “Sosyal Siyaset ve Kooperatifçilik Bölümü” adı ile kurulmuştur.  Bölümün ilk ders planının hazırlanmasında İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Sosyal Siyaset Bölümünün  eğitim-öğretim ders planı model olarak alınmış, Bölümün kuruluş yıllarında Türkiye’de sosyal politikanın öncüleri olmuş   Prof. Dr. Orhan Tuna başta olmak üzere Prof. Dr. Sabahattin Zaim, Nusret Ekin, Nevzat Yalçıntaş, Metin Kutal, Turan Yazgan, Toker Dereli gibi öğretim üyeleri lisans ve lisansüstü derslerin yürütülmesine  ve Bölümün yeni öğretim üye kadrosunun yetiştirilmesine katkıda bulunmuşlardır. Bu yakın ilişki dolasıyla Bölümün   “sosyal politika yaklaşımı” “Sosyal Politikada İstanbul Ekolü” çerçevesinde şekillenmiştir. 1982 yılında yapılan Üniversite reformu ile Bölümün ismi bütün Türkiye’de olduğu gibi   “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü” olarak değiştirilmiştir. Kuruluş tarihinden itibaren kesintisiz olarak lisans ve 1981 yılından itibaren de lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bölümün Misyonu
Toplumun üretim ve paylaşımla ilgili sorunlarını, birbirinden ayrılmaz bir bütünün iki farklı yüzü olarak algılayan, çalışma hayatı ile ilgili değişim ve dönüşümleri kavrayan, çalışanın refah ve huzurunu sağlamaya yönelik tedbirleri, işyerinin verimlilik ve rekabet gücünü artırmaya yönelik tedbirlerle birlikte düşünen, toplumun sosyal sorunlarına duyarlı, Çalışma Ekonomistleri yetiştirmektir.

Bölümün Vizyonu
Değişimin ve Dünya ile bütünleşmenin kaçınılmaz bir gelişme olduğu gerçeğinden hareketle, işgücü piyasası tarafından talep edilen vasıflara uygun, nitelikli, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip insan gücünü yetiştirmek ve Türkiye’nin önde gelen ve öncelikle tercih edilen bölümlerinden biri olmaktır.

Bölüm Mezunlarının Başlıca Çalışma Alanları

  • İşçi ve işveren sendikalarında ve konfederasyonlarında eğitim ve toplu iş sözleşmesi uzmanlığı
  • İşletmelerin insan kaynakları veya personel yönetimi departmanlarında uzman ve yönetici
  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler  Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda çalışma uzmanı ve denetim elemanı,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu’nda sosyal güvenlik denetmeni ve müfettiş,
  • Türkiye İş Kurumu’nda istihdam ve meslek uzmanı,
  • Özel eğitim ve rehberlik kuruluşları girişimciliği
  • Sosyal yardım ve hizmet kuruluşlarında sosyal hizmet uzmanı
  • Dışişleri Bakanlığının yurtdışı çalışma ataşeliği
  • Bağımsız danışmanlık ve eğitim veren kuruluşlarda iş ve sosyal güvenlik uzmanı
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile İşletme ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri mezunlarının  çalıştığı tüm özel ve kamu sektörü iş alanları

Adres
Uludağ Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri Bölümü
16059 Nilüfer / BURSA
Bölüm Sekreterliği
Telefon :0224 294 11 91
Faks : 0224 294 10 03
E-Posta : cekosek@uludag.edu.tr

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [19.164]