Arş. Gör. Dr. Samet YILMAZ

 

 

Department

International Relations/Political History

E-mail:

sametyilmaz@uludag.edu.tr

Tel. No:

0224 294 11 78

EDUCATION

University of Graduation

Ph.D.

Uludağ  University - Institute of Social Sciences

M.A.

İstanbul University - Institute of Social Sciences

B.A.

İstanbul University - Department of International Relations

TEACHING EXPERIENCE

Research Assistant

 Uludağ University  (2013-…)

Foreign Language

English

 

Publications

Book

JOurnal Article

Yılmaz, Samet, “Neoklasik Realizm: İlerletici Mi? Yozlaştırıcı Mı? Lakatosyan Bir Değerlendirme” ,Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 46. Sayı Ekim 2015 / Number 46 October 2015, ss. 1-18.

Yılmaz, Samet, “Çin’in Nükleer Askeri Stratejisi ve Ulusal Güvenliği”, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 3 Sayı: 1 Nisan / April 2016, ss. 152-185.

Conferences

“Çin’in Nükleer Doktrini ve Kapasitesi”, VII. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Konferansı: Uluslararası Sistemde Yeni Düzen Arayışları, 2015.

Jane, Murat, Yılmaz, Samet, “Richard Rosecrance’in Sistem Yaklaşımı Temelinde Soğuk Savaş Sonrası Dönem ve Uluslararası Sistemde İstikrar”, Uluslararası Sosyal Bilimler & Eğitim Araştırmaları Konferansı, Kasım 2015.

Yılmaz, Samet, Akkuş, B. Elif, “The Transition Towards Multi-Party System of Republic of Turkey, And The Effect of The Press On Thıs Process (1945-1950)”, IX, International Association of Social Science Research, 2016.

“Israil’in Savunma Ve Silahlanma Politikasının Tarihsel Bir Analizi”, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference, Ekim 2016.

“The Copenhagen School and Societal Security: The Case of September 11,” .Uluslararası Sosyal Bilimler & Eğitim Araştırmaları Konferansı, Kasım 2016.

“Modelski ve Wallerstein’in Yaklaşımı Perspektifinden Britanya’nın Uluslararası Politikadaki Konumu (1875-1914): Üstünlüğün Sonu mu?”, VIII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi: Küresel ve Bölgesel Sistemde Devlet ve Devlet-Dışı Aktörler, Kasım 2016. 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [2.068]