Doç. Dr. Sezgin KAYA

 

 

 

Bölümü

Uluslararası İlişkiler

E-mail:

 sezgink@uludag.edu.tr

Tel. No:

0224 294 11 81

EĞİTİM

 

Doktora

 U.Ü. S.B.E. (2008)

Yüksek Lisans

 U.Ü. S.B.E. (2002)

Lisans

 U.Ü. İ.İ.B.F. (2000)

Lise

 Bursa Nuri Erbak Lisesi (1994)

AKADEMİK GEÇMİŞ

Araş. Gör.

 U.Ü. İ.İ.B.F. (2000-20011)

Okutman Dr.

 2011-2012

Yrd. Doç. Dr.

Doç. Dr.

 2012-2017

 2017-…

Yabancı Dil

 İngilizce

YAYINLAR

 

MAKALELER

"Küresel Terörizmle Mücadelede Alternatif Rejim Modelleri". Stratejik Araştırmalar Dergisi. Yıl 3. Sayı 5. Ankara: Genelkurmay ATASE ve Genelkurmay Denetleme Başkanlığı Yayınları. (Temmuz 2005). İçinde ss. 15-34. ISSN:1303-698X

"Interpol, Europol ve Uluslararası Terörizm". Güvenlik Stratejileri Dergisi. Yıl 1. Sayı 2. İstanbul: Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü. (Aralık 2005). İçinde: ss. 31-49. ISSN: 1305-4740

"Türkiye’nin Değişen Güvenlik Algılaması ve Politikaları". Avrasya Dosyası: Türkiye- ABD İlişkileri. Cilt 11. Sayı 2. (2005). İçinde: ss. 212-239. ISNN: 130.256.700-3.

"Uluslararası İlişkilerde Konstrüktivist Yaklaşımlar". A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi: Yıl. 63. Sayı 3. (Temmuz-Eylül 2008). İçinde : ss. 83-111. ISSN: 0378-2921

"Rus Yayılmacılığı ve Slavofil Düşüncenin Tarihsel Gelişimi". Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları. Yıl 4. Sayı 8. (2009). İçinde: ss. 25-49. ISSN1306-682X. (Göksel İşyar ile birlikte)

"Uluslararası Alanda Polisiye İşbirliği’nin Gelişimi: Avrupa Örneği". Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi.  Yıl: 2009. Cilt XXVIII. Sayı 1.  ISSN: 1301 – 3386

"Sovyet Sonrası Dönem Rus Dış Politikasında Avrasyacılığın Etkisi". Avrasya ve Avrasyacılık.  Göksel İşyar. İçinde: ss. 143-172. Bursa: Dora Yayınevi, 2010. ISSN: 978-605-4118-65-6.

"Rus Dış Politikasında Batı Karşıtlığının Düşünsel ve Tarihsel Gelişimi", Gazi Akademik Bakış Dergisi. Yıl 2010. Cilt 4. Sayı 7.  ISSN: 1307 – 9778, ss. 41-77.

"Uluslararası Rejim Türleri: Çevre Rejimleri ve Etkinliği Üzerine Bir Değerlendirme", Paradoks: Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, Yıl: 2011, Cilt: 7, Sayı 2. (Yasemin Kaya ile birlikte)

"Uluslararası Çevre Rejimlerinde Etkinlik Sorunu", Uluslararası İlişkiler, Cilt 8, Sayı 30 (Yaz 2011), s. 125-148. (Yasemin Kaya ile birlikte)

 

KONFERANSLAR

"Rusya’nın Yeni Güvenlik Politikaları ve Kafkasya’nın Önemi". Uludağ Üniversitesi I. Ulusal Genç Bilim Adamları Sempozyumu: Değişen Dünya’da Türkiye’nin Önemi. 6-7 Mayıs 2004. UÜ. Kültür Sanat Kurulu Yayınları. Yay. No:7. ISBN:975-6958-89-8. ss. 795-822.

"Türk Güvenlik Kültüründe Rusya Faktörü: Konstrüktivist Bir Analiz". Akdeniz Üniversitesi "Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye" Uluslararası Sempozyumu. 27-30 Mart 2008

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [3.053]