Doç. Dr. Özer ARABACI

 

AD SOYAD: Doç. Dr. ÖZER ARABACI

BÖLÜM / Anabilim Dalı: Ekonometri Bölümü / Ekonometri ABD.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:  Tel. 0 224 2941130

        e-mail: ozerarabaci@uludag.edu.tr

ÇALIŞMA ALANLARI: Uygulamalı Zaman Serisi Analizi, Doğrusal Olmayan Zaman Serisi Modelleri,                                                                   

                                      Yapay Sinir Ağları, Makro Ekonomik Teori   

Eğitim

Lisans Uludağ Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü 1999

Yüksek Lisans Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri ABD. 2002

Doktora Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri ABD. 2007

Akademik Geçmiş

Araştırma Görevlisi, Uludağ Üniversitesi İİBF Ekonometri Bölümü, İstatistik ABD. 2000-2008

Öğretim Görevlisi, Uludağ Üniversitesi İİBF Ekonometri Bölümü, İstatistik ABD. 2008-2011

Yard. Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi İİBF Ekonometri Bölümü, İstatistik ABD. 2011-2015

Doç Dr., Uludağ Üniversitesi İİBF Ekonometri Bölümü, Ekonometri ABD. 2015-

Verdiği Dersler

Temel Ekonometri, Matematiksel İktisat, Uygulamalı Ekonometri, Nitel Seçim Modelleri, Mikro Ekonometri

Yayınlar

MAKALELER

“A Flexible Nonlinear Inference to Okun’s Law for Turkish Economy in the Last Decade”, Panoeconomicus, 65 (5), 569-586. (2018). (with Rabihan Yüksel Arabacı)

“Testing for Cointegration with Threshold Effect Between Unemployment and Stock Prices”, Applied Economics Letters, Applied Economics Letters 25 (9), 643-647. (2018). https://doi.org/10.1080/13504851.2017.1355529

“A Non-Causal Autoregression Based Estimation of the New Keynesian Phillips Curve for the Turkish Economy”, İktisat İşletme ve Finans, 29 (342), 45-70, (2014). (with Metin Özdemir)

Türkiye’de Devlet İç Borçlanma Senetleri Reel Faizinin Süreğenliği: Parametrik Olmayan Bir Uygulama”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 61, 53-64, (2014).

“Implementing Simple Slope Tecniques to Interaction of Work Variables” Alphanumeric Journal, 2(2), 25-36 (2014) (with Aydem Aydemir)

“İşsizlik Riskinin Politik Marjinalizm Üzerine Etkileri: Üniversite Öğrencileri Arasında Bir Uygulama”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, (Yayın Aşamasında), (Aysu Serdar, Şenol Baştürk ve Tahir Baştaymaz ile birlikte).

“Türkiye’de Banka Kredi Kanalı: 2001-2008 Dönemi”, Gaziantep Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (JSS) , 12, 3, 567-587, (2013).  (Meryem Filiz Baştürk ile birlikte)

“The Role of Inflation Regime in the Exchange Rate Pass-Through: Evidence from Mexico, Israel and Turkey” International Research Journal of Finance and Economics, 108, 51-68 (2013). (with Metin Özdemir)

“Türkiye’de Döviz Kuru Kanalı 2002-2008 Dönemi”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9, 18, 111-132, (2013).  (Meryem Filiz Baştürk ile birlikte)

“Faiz Oranı Kanalının 2001-2008 Döneminde Türkiye’de Etkinliğinin Değerlendirilmesi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13, 2, 15-34, (2012). (Meryem Filiz Baştürk ile birlikte)

“Corporate Social Responsibility and Financial Performance Relationship: The Case Of Turkey” Muhasebe ve Finansman Dergisi, 14, 53, 159-176 (2012) (with Aylin Arsoy and Aydem Çiftçioğlu)

“A Threshold Regression Estimation of Phillips Curve: Evidence from Turkey”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 7, 2, 29-47 (2012) (with Kadir Yasin Eryiğit)

“Kapasite Kullanım Oranları ve Enflasyon İlişkisi: Türkiye Örneği” Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, C.XXVII, 2, 93-109 (2008) (Rabihan Yüksel Arabacı ile birlikte)

“Using Error in Variables Method for Estimation of Models with Future Expectations”, Journal of Academic Studies, August – October, 41-53 (2008)

 “Poverty Correlates of Suicide Rates in Turkey: A Time Series Analysis”, Occasional Series in Criminal Justice and International Studies, February, 71- 89, (2008) (with Serpil Aytaç and Julian Bondy ile birlikte)

KONGRE FAALİYETLERİ

Arabacı Ö., Özdemir M., (2012): “Non-Linerities in the Exchange Rate Pass-Through: Evidence from Mexico Israel and Turkey”, The Third  International Conferance on Economics of the Turkish Economic Association ICE-TEA 12, Çeşme, Turkey 

Özdemir M., Arabacı Ö., (2011): “Kredi Kullanımı Cari Açık İlişkisi: Türkiye Örneği”, TEK 16.Ulusal İktisat Sempozyumu, 13-14 Ekim, Bursa, Türkiye   

Arabacı Ö., (2010): “A Nonlinear Monetary Policy Reaction Function: Evidence from Turkey”, 6th International Conference on Business, Management and Economics’10, 7-9 October, Çeşme, Turkey.

Arabacı Ö., Eryiğit K.Y., (2010): “A Threshold Regression Estimation of Phillips Curve: Evidence from Turkey”, Society for the Study of Emerging Markets EuroConference 2010 Challenges and Opportunities in Emerging Markets. July 16-18, Milas, Turkey

Arabacı Ö., Arabacı R. Y.,(2010):"Inflation Targeting, Expansionary Fiscal Contractions and Capacity Utilization Rates: Turkey Case", International Symposium-V: Restructuring the Economy After the Global Crisis, Balıkesir Üni. Bandırma İİBF and University of Finance and Management in Bialystok Univ., 27-30 May 2010, Erdek, Turkey.

Arabacı Y. R., Arabacı Ö., (2010): "Asymmetries in Okun's Law: Evidence from Turkey", Industrial Relations in Europe Conference (IREC 2010), 8-10 September 2010, Oslo, Norway

Serdar A., Baştürk Ş., Arabacı Ö., Baştaymaz T., (2010): “Unemployment Sources of Political Marginalisation among Turkish University Students: Graduate Unemployment and Labour Market Expectations in Crises and After Crises Period “, Industrial Relations in Europe Conference (IREC 2010), 8-10 September 2010, Oslo, Norway

Arabacı Ö., Arabacı Y. R.,(2010): "Kernel Temel Bileşenler Analizi ile İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Üzerine Bir Uygulama", Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Bozok Üniversitesi, 7-9 Ekim 2010, Yozgat, Türkiye.

Arabacı Ö. (2010): “An ARDL Approach to Turkish Phillips Curve”, International Conference on Economics, Turkish Economic Association 2010: The Global Economy After the Crisis: Challenges and Opportunities, ICE-TEA’10, September 1-3 2010, Girne, TRNC

Filiz M., Arabacı Ö., (2010): “Parasal Aktarım Mekanizmalarının Enflasyon Hedeflemesi Döneminde Türkiye’de Etkinliğinin Değerlendirilmesi” Türkiye Ekonomi Kurumu Uluslararası Ekonomi Konferansı UEK – TEK’10: Bunalım Sonrasında Küresel Ekonomi: Zorluklar ve Fırsatlar, 1-3 Eylül Girne, KKTC

Çiftçioğlu B. A., Arabacı Ö., (2010) “Implementing Simple Slope Tecniques to Interaction of Work Variables”, 6th International Conference on Business, Management and Economics‘10, 7-9 October, Çeşme, Turkey.

Arabaci Ö., Aytaç S., Sokullu Akıncı F., (2007): “Violent Crimes: Trends of Violence in Bursa/TURKEY: A Time Series Perspective”, 7th Annual Conference of the Europen Society of Criminology, September 26/29, Bologna, Italy.

Aytaç S., Kuşdil M.,E., Arabaci Ö., (2003): “Yoksulluğun İntihar Üzerindeki Etkilerinin Ekonometrik Analizi”, Yoksulluk ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu, 9-11 Ekim 2003, Antalya, Türkiye

PROJE FALİYETLERİ

“Nedensel Olmayan Otoregresyon Yaklaşımıyla Hibrid Bir Yeni Keynesgil Phillips Eğrisi Tahmini”, Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: HDP(İ)-2013/39 (Proje Yürütücüsü)

“Genç İşsizliğinin Politik Marjinalleşme Üzerine Etkisi”, Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: H-2007/48 (Proje Araştırmacısı)

“Politik Muhafazakarlık Algısı”, Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No:İ-2007/47 (Proje Araştırmacısı)

“Mesleklere Göre İşyeri Suçları: Bu Suçlara Neden Olan Faktörler ve Sektörel Suç Haritasının Çıkartılması”, Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: T- 2003/38 (Proje Araştırmacısı)

ÖDÜLLER

“Implementing Simple Slope Tecniques to Interaction of Work Variables”  Honourable Mansion In the Field of Business Administration &Organization, İzmir, Turkey, 07-09 October 2010 (Aydem Çiftcioğlu ile birlikte)

“Is There Any Nonlinearity in Turkish Industrial Production?” Honourable Mansion Award For The Best Poster Presentation at the Grauduate Summer School on New Advance in Statistics, METU, Ankara, 11-24 August 2007.

HAKEMLİK FALİYETLERİ

Applied Economics

Economic Modelling

Applied Economics Letters

Ekonomik Yaklaşım

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Yönetim Bilimleri Dergisi

Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [5.252]