Sıkça Sorulan Sorular

Aday Öğrenciler İçin Açıklamalar

SORU: Fakültenin şehir merkezine uzaklığı ne kadar?

CEVAP: Fakültemiz Gemlik ilçesinde olup Bursa merkeze 45 dakika uzaklıktadır. Gemlik’e ulaşım Bursa’dan kalkan özel halk otobüsleriyle sağlanmaktadır.

SORU: Gemlik’te erkek ve kız öğrenciler için yurt mevcut mu? Okula yakın mı? Özel öğrenci yurtları var mı?

CEVAP: Evet, fakülte yerleşkesi içinde toplamda yaklaşık 500 kişi kapasiteli Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlar bulunmaktadır. Gemlik ilçesinde ve Bursa merkezde özel öğrenci yurtları da bulunmaktadır.

SORU: Hazırlık zorunlu mu?

CEVAP: Fakültemizde yabancı dil hazırlık eğitimi almak zorunlu değildir. Ancak dileyen öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde isteğe bağlı olarak hazırlık sınıfı okuyabilir.

SORU: Fakültede eğitim dönemlik mi yoksa yıllık mıdır?

CEVAP: Fakültede yıllık eğitim söz konusudur. Yani zorunlu derslere akademik takvime uygun olarak Eylül ayının ikinci ya da Ekim ayının ilk yarısında yer alan bir tarihte başlanır. Güz yarıyılının bitimini müteakip, Ocak ayında zorunlu derslerin ara sınavı, seçmeli derslerin ise yılsonu sınavları yapılır. Zorunlu dersler bahar yarıyılında da devam eder. Bahar yarıyılının bitiminde de, Haziran’da zorunlu ve bahar yarıyılı seçmeli derslerinin yılsonu sınavları yapılır. Yılsonu sınavlarının ardından akademik takvimde yer alan tarihlerde bütünleme sınavları gerçekleştirilir.

SORU: Fakültenizde kaç öğretim üyesi var?

CEVAP: 6 Profesör, 2 Doçent, 24 Dr. Öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi vardır. Fakültemizde ayrıca 24 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

SORU: Derslere devam zorunluluğu var mı?

CEVAP: Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine (ileride kısaca Yönetmelik olarak anılacaktır) göre %70 devam zorunluluğu vardır.

SORU: Fakülteye DGS ile kaydolsam kaçıncı sınıftan başlarım?

CEVAP: Derslerin intibakları ilgili komisyonca yapılsa da bir hukuk fakültesinden geçiş yapmayanlar eğitimlerine esasen 1. sınıftan itibaren başlatılmaktadır.

SORU: Fakültede yaz okulu açılmakta mıdır? Yoksa farklı fakültelerden ders alabiliyor muyuz?

CEVAP: Derslerimizin yıllık olması nedeniyle Fakültemizde yaz okulu genelde açılmamaktadır. Ancak ilgili komisyon, öğretim üyesi ve Fakültenin izni ile Senato kararlarına uygunluk ve denklik şartı yerine getirilmek kaydıyla farklı hukuk fakültelerinde yaz öğretiminde açılan bazı dersleri almak mümkün olabilmektedir. Kayıtlı Öğrencilerimiz İçin Açıklamalar

SORU: Öğrenci işleri ne iş yapar? Merkez öğrenci işleri ile bir bağlantısı var mıdır?

CEVAP: Üniversitelerde öğrenci işleri merkez ve fakülte birimlerinden oluşur. Öğrenciler eğitimöğretimle ilgili yaşadıkları sorunlarda hem birim hem merkez öğrenci işlerine ulaşabilirler. Fakültemiz öğrenci işleri email: hukukogis@uludag.edu.tr telefon: 0224-5138003 Merkezî öğrenci işleri birimi email: oidb@uludag.edu.tr telefon: 0224-2940600. Merkezî öğrenci işleri birimi Görükle yerleşkesinde Rektörlük binasında bulunmaktadır.

SORU: Ders alma işlemlerini nasıl gerçekleştirebilirim ve ders alırken dikkat etmem gerekenler nelerdir?

CEVAP: Ders kayıt işlemlerinin otomasyon sistemi üzerinden (https://unisis.uludag.edu.tr/) gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bunun dışında bir yol mümkün değildir. GANO’su 1.80’in (1.79 ve altı) altında olan öğrenci bir sonraki yıl yeni ders alamaz. Bu durumda olan öğrenciler not yükseltme amacıyla, öncelikle başarısız olduğu derslerden başlamak ve dönemsel AKTS yükünü aşmamak kaydıyla geçmiş yıllardaki derslerine tekrar kaydolabilirler. Yönetmelik’e göre öğrencilerden; a) GANO’su 1.80-1.99 arası olanların, yıl bazında toplam 60 AKTS, b) GANO’su 2.00-2.99 arası olanların, yıl bazında 80 AKTS, c) GANO’su 3.00 ve üzerinde olanların, yıl bazında 100 AKTS kredi yükü kadar ders almasına izin verilir. Belirtilen AKTS rakamlarına güz yarıyılında iki adet seçmeli ders için 8 AKTS, bahar yarıyılı için de iki adet seçmeli ders için yine aynı şekilde 8 AKTS dahildir. Örneğin yıl bazında 60 AKTS’lik ders seçme hakkı olan bir öğrenci, bu 60 AKTS’nin 8 AKTS’ni güz yarıyılındaki 2 adet seçmeli ders, diğer 8 AKTS’ni ise bahar yarıyılındaki 2 adet seçmeli ders için KULLANMAK ZORUNDADIR. Öğrenci geri kalan 44 AKTS hakkını da zorunlu dersler için kullanabilecektir. Bu hesaplama 1. Sınıfa kaydolanların GANO’su olmadığından zorunlu dersler 45 AKTS, güz yarıyılı seçmeli dersler 8 AKTS, bahar dönemi seçmeli dersler 8 AKTS olarak yapılmaktadır. ÖNEMLİ NOT: Öğrencinin ilgili yarıyılda alması gerektiği halde seçmeli derslerini almaması, ders eksikliği nedeniyle OKULUNU UZATMASINA NEDEN OLABİLMEKTEDİR. Bu nedenle öğrencilerin her yarıyılda almaları gereken seçmeli ders olup olmadığını çok dikkatli şekilde kontrol etmeleri ve varsa bu derslere otomasyon sistemi üzerinde MUTLAKA kaydolmaları gerekmektedir. ÖĞRENCİLERİN MEZUN OLABİLMESİ İÇİN FAKÜLTEMİZİN DERS PROGRAMINI BAŞARIYLA TAMAMLAMIŞ, BÖYLECE TOPLAM 240 AKST’Yİ BAŞARMIŞ VE GANO’SUNUN EN AZ 2.00 OLMASI GEREKMEKTEDİR. DERS (AKTS) EKSİKLİĞİ OLAN ÖĞRENCİ MEZUN OLAMAZ.

SORU: Ders kaydı yaparken kaç tane seçmeli ders seçmem gerekiyor?

CEVAP: Yukarıda da açıklandığı gibi, Fakültemizde güz ve bahar yarıyıllarında 2şer adet seçmeli ders alınması gerekir. Yıllık sisteme tabi olunduğundan güz döneminde ders kayıtları yapılırken bahar döneminin seçmeli derslerinin de seçilmiş olması gerekmektedir.

SORU: Mezuniyet durumundayım. Ancak izin verilen kredi yükü kadar ders aldığımda bir dersim kalıyor. Bu dersi almam mümkün mü?

CEVAP: Alabileceği en fazla ders yükü kadar derse yazılan ancak mezun olabilmesi için ders yükünü aşacak durumda sadece bir dersi kalan öğrenciler bu tek derse de yazılmak koşuluyla ders yükünü bir ders daha arttırabilirler. Yıllık eğitim yapılan Fakültemizde öğrencinin ders yükünü bu istisnadan yararlanarak bir ders daha artırılabilmesi için, öğrencinin bahar yarıyılındaki seçmeli derslerini almaya yetecek miktarda AKTS’nin bulunması zorunludur. Bunun anlamı şudur: 4. Sınıfa başlayacak bir öğrenci geçmiş yıllardaki GANO’suna göre (1.80 ilâ 3.00 ve üzeri) elde ettiği AKTS kredisinin tamamını zorunlu ve seçmeli (güz + bahar YY) kullandığı halde mezun olabilmesi için geriye sadece bir dersi (zorunlu ya da seçmeli) dersi kalmışsa, öğrenci AKTS miktarına bakılmaksızın bu kalan derse de yazılabilir ve sınavlarına girebilir.

SORU: Kayıt yenileme, katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeleri nasıl gerçekleştirilir?

CEVAP: Öğrenciler, Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde katkı payı/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra ders seçim işlemlerini gerçekleştirebilirler. Kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl/yıldaki derslere devam edemez, sınavlara giremez ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl/yıl, 2547 sayılı Kanunda belirlenen azami öğrenim süresinden sayılır.

ÖNEMLİ: Öğrenci, kayıt yenileme işlemleri ve ilgili duyuruların takibinden, katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmesinden, kayıt yenileme ile ders seçim işlemlerinin yapılmasından şahsen sorumludur. Otomasyon sisteminde öğrencinin kullanıcı adı ve şifresi ile yapılan her işlem bizzat öğrenci tarafından yapılmış kabul edilir.

SORU: Fakülteyi en geç ne zaman bitirmek zorundayım? (Azamî öğrenim süresi nedir?)

CEVAP: Normal öğrenim süresi 4 yıl (8 yarıyıl) olan Fakültemizde azami öğrenim süresi 7 yıldır. Buna göre öğrencinin kayıt olduğu yıla göre 7. yılın bitiminde mezuniyet şartlarını yetine getirmiş olması gerekir. Aksi durumda öğrencilik ile ilişkisi kesilir.

SORU Kaydımı dondurabilir miyim? (= izinli ayrılma). Kayıt dondurma öğrenim süresinden sayılıyor mu?

CEVAP: Yönetmeliğin 19. maddesine göre hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet, askerlik tecilinin kaldırılması ya da ilgili kurulun uygun gördüğü diğer bir haklı nedenin varlığı halinde öğrencilere yarıyıl/yıl içinde izin verilebilir. Öğrencinin belirtilen hallerin ortaya çıkmasından itibaren en geç 10 iş günü içinde durumunu kanıtlayan belgelerle Dekanlığımıza başvurması gerekir. İzin verilmesini gerektiren hallerin izin süresinin bitiminde devam etmesi durumunda, izin süresinin uzatılması için aynı usulle yeniden yazılı olarak başvuruda bulunulabilir. Normal öğrenim süresi 4 yıl (8 yarıyıl) olan Fakültemizde en çok 2 yarıyıl süreyle izinli ayrılmak (kayıt dondurmak) mümkündür. Kayıt dondurma süresi eğitim öğretim süresinden sayılmaz.

SORU: Sınavlar ne zaman yapılacaktır?

CEVAP: Yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınav programları akademik takvimde belirlenen tarihler arasında, Dekanlık tarafından programlanır ve ilan edilir. Her dersten en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılmak zorundadır. Ara sınavların yapılacakları tarihler ve program Dekanlıkça ilan edilir.

SORU: Dersten ne zaman geçmiş sayılırım?

CEVAP: ÖNEMLİ: Fakültemizde öğrencinin yılsonu/bütünleme sınav notunun değerlendirmeye alınabilmesi için yılsonu (ve kalmışsa bütünleme sınav) notunun en az 55 (ellibeş) olması gerekir. Buna göre yılsonu (ya da bütünleme) sınavında belirtilen bu nottan daha düşük alan öğrenci o dersten doğrudan kalmış sayılır. Bir dersin ham başarı notu ise, öğrencinin ara sınav notunun % 40’nın, yılsonu (ya da bütünleme) sınav notunun % 60’nın toplamından oluşur. Dersten başarılı sayılabilmek ön şart için, % 40 ve % 60’ın toplamının en az 50 (elli) olmasıdır. Ancak öğrencinin başarılı sayılması için bu ham (rakam) not değil, rakam notunun harf notu olarak karşılığıdır. Buna göre: 10 ve daha az öğrencinin aldığı dersler hariç, Yönetmelik uyarınca “ÇAN EĞRİSİ SİSTEMİ” uygulanır. Çan eğrisi, otomasyon sistemi tarafından otomatik şekilde oluşturulur. Buna göre % 40 ve % 60 toplamının harf notu karşılığı, FF ve FD ise öğrenci dersten kalmıştır; DD-DC ise bu, öğrencinin o dersten şartlı geçtiği anlamına gelir. CC ilâ AA arasındaki bir not ise öğrencinin ilgili dersi başarmış olduğu anlamında gelir. ÖNŞARTLI DERSLER: Fakültemizde 2. Sınıftan 3. Sınıfa geçişte 2 tane önşartlı ders vardır. Buna göre 3. Sınıf dersi olan “Borçlar Hukuku Özel Hükümler” dersinin alınabilmesi için 2. Sınıf dersi olan “Borçlar Hukuku Genel Hükümler” dersinin; yine 3. Sınıf dersi olan “Ceza Hukuku Özel Hükümler” dersinin alınabilmesi için de 2. Sınıf dersi “Ceza Hukuku Genel Hükümler” dersinin alınmış ve başarılmış olması zorunludur. “Her başarısız ders, GANO’nun daha da düşmesi anlamına gelir”: Fakültemizde sınıf geçme değil, ders geçme sistemi uygulanır. Ancak öğrencinin mevcut yıldaki başarısız ders sayısı ne kadar çok ise, bir üst sınıftan alacağı ders sayısı da o kadar düşecektir. Zira başarısız ders, düşük GANO anlamına gelir, bu da daha önce açıklandığı üzere öğrencinin üst yılda kullanabileceği AKTS miktarını (alabileceği ders sayısını) düşürür. Öğrencinin alt sınıflardan başarısız derslerinin çokluğu geç mezun olmasına neden olur. 4 yılda mezun olabilmek için daha birinci sınıftan itibaren ipin ucunu sıkı tutmak gerekir.

SORU: Sınavlara giremezsem ne olur?

CEVAP: Yönetmeliğe göre SADECE ARA SINAVLAR İÇİN mazeret sınav hakkı verilmektedir. Yılsonu ve bütünleme sınavlarında mazeret sınav hakkı YOKTUR. Ara sınavlara katılamayan öğrencilere ilgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilebilir. Öğrencinin Hangi durumlar geçerli mazeret olarak kabul edilmektedir?

• Tam teşekküllü bir sağlık kurumu/kuruluşu tarafından düzenlenen bir SAĞLIK KURULU raporu ile belgelenen sağlık sorunları.

• Türkiye’yi, Üniversiteyi veya kayıtlı olduğu birimi temsil etmek üzere ilgili kurul kararı ile görevlendirilmesi

• Yakalama, gözaltı, tutuklama gibi adlî bir işleme muhatap olma

• Ev, iş yahut trafik kazasına uğramak

• Bir yakınının vefatı veya

• Öngörülemeyen ağır sağlık sorunu BAŞVURU SÜRESİ: Yukarıdaki nedenlerden dolayı ara sınava giremeyen öğrencinin, mazeretinin bitimi tarihini izleyen EN GEÇ 5 İŞ GÜNÜ İÇİNDE mazeretini ispata elverişli belgelerle birlikte yazılı olarak başvurması gerekir.

SORU: Çift Ana dal ve Yan Dal nedir?

CEVAP: Fakültemiz öğrencileri gerekli şartları yerine getirmek kaydıyla akademik takvimde belirlenen tarihler içinde Bursa Uludağ Üniversitesinin Fakültemiz öğrencilerine kontenjan verdiği diğer lisans programlarına (örn. İİBF bölümleri) başvurarak, hukuk fakültesi yanında ikinci bir lisans programına (ikinci ana dal) kaydolup başarıyla tamamlamaları halinde ikinci bir lisans diploması daha alabilmektedirler. Yan dal ise bir diploma programına kayıtlı olan ve öngörülen şartları taşıyan öğrencinin, başka bir önlisans/lisans programında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen yan dal sertifikası almaya hak kazanmasını ifade eder. Çift Anadal Programının tamamlanması halinde lisans diploması alınırken, yandal programlarında sadece derslerin başarıldığına dair belge verilir. Bu bir diploma değildir.

SORU: Fakültede yemek yiyebilir miyim? Kantin var mı?

CEVAP: Asım Kocabıyık Yerleşkesi içinde Üniversitemizin bir öğrenci yemekhanesi bulunmaktadır. Yemek fiyatları yer yıl yeniden belirlenmektedir. Yemek bursu için öğrencilerin Fakültemiz web sayfasından ve ilan panolarından yapılacak başvuru ilanlarını takip etmeleri gerekmektedir. Ayrıca Fakültemizin öğrenci kantini de mevcuttur.

SORU: Fakülte öğrencilerine burs veren kuruluşlar var mı? Öğrenciler Part-Time çalışabilir mi?

CEVAP: Fakültemiz öğrencilerine belirli başarı şartları sağlamış ve sürdürüyor olmak kaydıyla, Borusan Asım Kocabıyık Vakfı, TEV tarafından burs verilmektedir. Bazı özel kişi ve kuruluşlar da burs verebilmektedirler. Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın burs verme çalışması vardır. Kredi Yurtlar Kurumu’nun bursları için ilgili kurumun yapacağı duyuruları takip ediniz. Burslar bakımından Fakülte içindeki ilan panoları ile web sayfamızdaki duyuruların takip edilmesi faydalı olacaktır. Belirli kontenjanlar dahilinde öğrencilerimizin Fakülte içinde part-time (kısmi süreli) çalışmaları mümkündür. Bunun için de ilanların takip edilmesini öneririz.

SORU: Fakültede öğrenci kulüpleri var mıdır? Spor yapabilir miyim?

CEVAP: Fakültemiz bünyesinde “Uludağ Hukuk Topluluğu”, “Adalet Topluluğu” ve “Asım Kocabıyık Yerleşkesi Tiyatro Topluluğu” olmak üzere üç adet öğrenci topluluğu faaliyet göstermektedir. Fakültemiz öğrencileri Görükle yerleşkesindeki öğrenci kulüplerinin faaliyetlerine de katılabilirler. Kulüpler hakkında daha geniş bilgi için https://uludag.edu.tr/saglikkultur ziyaret edilebilir. Yerleşkemiz içinde bir halı futbol, bir adet de basketbol ve voleybol sahası ile değişik etkinliklerin düzenlenebildiği Asım Kocabıyık Kültür Merkezi vardır. Üniversitemizle ilgili mevzuata şu adresten ulaşılabilir: http://www.uludag.edu.tr/konu/view/39 Versiyon: 23.08.2023

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [24-Ağu-2023 09:08]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [24-Ağu-2023 09:57]

İçerik Görüntüleme : [3.654]