Akademik Personel

                                                                                                           

                                                                                         DEKAN  

                                                                                               

                                                                                                      Prof. Ali Sait LİMAN 

                                                                                                          Dahili : 63000

                                                                                                            E - Mail : asliman@uludag.edu.tr 

 

                                         DEKAN YARDIMCISI                                                                              DEKAN YARDIMCISI                                           

                                                                                                                               

                             Doç. Dr. İbrahim İ. ÖZTAHTALI                                                              Dr. Öğr. Üyesi Pelin ELÇİK YORGANCIOĞLU

                                          Dahili : 63019                                                                                              Dahili : 63025

                                 E - Mail :iboz@uludag.edu.tr                                                               E -  Mail : pelinelcik@uludag.edu.tr   

                       

                                                                           ENDÜSRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ AKADEMİK KADRO

                   

                                                                                           

                             Ö.Y.P. Araş. Gör. Selin ARKAN                           Ö.Y.P. Araş. Gör. Enver TATLISU                     Ö.Y.P. Araş. Gör. Semih DANIŞ 

                                           Dahili :  63000                                                            Dahili : 63000                                                    Dahili : 63000

                              E - Mail : selinarkan@uludag.edu.tr                                         

                                  ( 35. Madde İle Görevli )                                        ( 35. Madde İle Görevli )                              ( 35. Madde İle Görevli )        

 

                                                                                                     Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı

                                                                                                

                                                                                                         Prof. Sezin TÜRK KAYA 

                                                                                                                   Dahili : 40894 

                                                                                                     E - Mail : turkkaya@uludag.edu.tr 

 

                                                                                       GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ AKADEMİK KADRO 

                                                                                                                                                  

                                             Doç. Müge CAFEROĞLU                                             Araş. Gör. Emine JESSİCA MCKİE ÖZKARAKAŞ

                                                                                                                                                                                                      Dahili : 55135

                                                                                                                                                                                   E - Mail : jessicamckie@uludag.edu.tr

                                                                                                                                                                                             ( 35. Madde İle Görevli )

 

                                                                                                    Resim Bölümü Bölüm Başkanı

                                                                                                     

                                                                                                          Doç. Gülser AKTAN 

                                                                                                                            Dahili : 55135

                                                                                                                E - Mail : gaktan@uludag.edu.tr      

 

                                                                                                  RESİM BÖLÜMÜ AKADEMİK KADRO 

                                                                                                                                                                                        

                                                              Prof. Ahmet Şinasi İŞLER                                                        Doç. Meryem UZUNOĞLU                               

                                                                       Dahili : 40890                                                                              Dahili : 40892                                            

                                                          E - Mail : sinasi@uludag.edu.tr                                          E - Mail : meryemuzunoglu@uludag.edu.tr      

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

                                    Doç. Nuri YAVUZ                                           Doç. Tolga ŞENOL                                 Dr. Öğr. Üyesi Barış GENÇLER                               

                                       Dahili : 40895                                                  Dahili : 40897                                                    Dahili : 40898                                            

                             E - Mail : nuriyavuz@uludag.edu.tr                  E - Mail : tolgasenol@uludag.edu.tr               E - Mail : barısgencler@uludag.edu.tr      

                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                       Sahne Sanatları Bölüm Başkanı 

                                                                                              

                                                                                                    Prof. Ali Sait LİMAN 

                                                                                                               Dahili : 63006 - 63024 

                                                                                                        E - Mail : asliman@uludag.edu.tr 

                                                                                        

                                                                                                       Oyunculuk Anasanat Dalı Başkanı

                                                                                             

                                                                                              Prof. Dr. Ayhan HELVACI 

                                                                                                                      Dahili : 63026 

                                                                                                        E - Mail : ahelvaci@uludag.edu.tr

 

                                                                           SAHNE SANATLARI  BÖLÜMÜ AKADEMİK KADRO 

                                                                                                                         

      Dr. Öğr. Üyesi  Tülay YILDIZ AKGÜL                       Dr. Öğr. Üyesi  Pelin ELCİK YORGANCIOĞLU                                          Araş. Gör. Ayça KÖKLÜ 

                     Dahili : 63022                                                                      Dahili : 63025                                                                      ( 35. Madde İle Görevli ) 

        E - Mail : tulayakgul@uludag.edu.tr                                   E - Mail :  pelinelcik@uludag.edu.tr                   

                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                    

                                                      Söz. Öğr. Gör. Ali Bircan TEKE                                          Söz. Öğr. Gör. Murat LİMAN                                      

                                                                    Dahili : 63000                                                                              Dahili : 63000                                                                         

                                                      E - Mail :  alibircanteke@gmail.com                                                                                                                                        

                                                                             

                                                                                                              Drama Yazarlığı ve Dramaturji Anasanat Dalı Başkanı

                                                                                                           

                                                                                                                              Doç.  Dr.  Mine ARTU MUTLUGÜN 

                                                                                                                              Dahili : 63015

                                                                                                                  E - Mail : martu@uludag.edu.tr

DRAMA YAZARLIĞI ve DRAMATURJİ BÖLÜMÜ AKADEMİK KADRO 


                                                                                                  

              Doç. Dr. İbrahim İ. ÖZTAHTALI                             Dr. Öğr. Üyesi Banu ÇAKMAK DUMAN                          Öğr. Gör. Dr. İbrahim KARAHANCI

                             Dahili : 63019                                                                   Dahili : 63020                                                                     Dahili : 63000                                                

                   E - Mail :iboz@uludag.edu.tr                                       E - Mail :bcakmak@uludag.edu.tr                                     E - Mail :ikarahanci@uludag.edu.tr

 

                                                                                SERAMİK VE CAM TASARIMI  BÖLÜMÜ AKADEMİK KADRO 

                                             

                                                                                                       TEKSTİL VE MODA TASARIMI  BÖLÜMÜ AKADEMİK KADRO 

                                                                                                                            

                                                                                                    

                                                                                                 Dr. Öğr. Üyesi Şükran ÇAKMAK 

                                                                                                                              Dahili : 63000

                                                                                                                      

                                                                                                            Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı 

                                                                                                                       

                                                                                                              Dr. Öğr. Üyesi  Ebru KARAHAN DALBAŞ 

                                                                                                                      Dahili : 55334 

                                                                                                               E - Mail : ebrudalbas@uludag.edu.tr

 

                                                                                           GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ AKADEMİK KADRO  

                                                                                                      TEZHİP - MİNYATÜR VE EBRU ANA SANAT DALI

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                           Öğr. Gör. Dr.  Hatice AKSU                                                 Öğr. Gör. Şennur ATALAY VAROL                                            Öğr. Gör. Münevver GÜREVİN 

                                  Dahili : 55137                                                                           Dahili : 55333                                                                     Dahili : 55136                                                                                               

              E - Mail : haticeaksu@uludag.edu.tr                          E - Mail : sennuratalay@uludag.edu.tr                    E - Mail : munevver@uludag.edu.tr      

 

                                                                                                           HAT ANA SANAT DALI 

 

                                                                                                          

                                                     Öğr. Gör. Yunus Emre ÇELİK                                                     Öğr. Gör. Zeynep AFRA SOYUER

                                                                      Dahili : 55335                                                                                          Dahili : 55450

                                                       E - Mailyemrecelik@uludag.edu.tr                                                E - Mail: zeynepafra@uludag.edu.tr

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [29-Oca-2024 07:14]

İçerik Görüntüleme : [14.154]