Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi

Bu programla Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar sektörün ihtiyacı olan nitelikte, kaliteli teknikerler yetiştirmek hedeflenmiştir. Aynı zamanda öğrencileri günümüzün çalışma koşullarına hazırlamak diğer önemli bir amaçtır. Programın müfredatı ve ders içerikleri Bursa Uludağ Üniversitesi’nin uyum sağladığı Bologna sürecine göre ve aynı zamanda başta Bursa olmak üzere bölgemiz ve Ülkemiz endüstrisinin ihtiyaçlarına göre hazırlanmıştır. Programın müfredatı ve ders içerikleri endüstriden gelen talepler doğrultusunda göre sürekli güncellenebilecektir. Program mezunları Ön Lisans diploması ve "Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknikeri" unvanı alacaktır. Programdan mezun olabilmek için, öğrenciler aldıkları bütün derslerden başarılı olmak zorundadırlar. 4 yarıyılda toplam 120 AKTS'lik derslerden başarılı olmalıdırlar. Buna ek olarak öğrenciler, eğitimleri için gerekli olan 30 iş günü zorunlu işletme stajlarını da tamamlamalı ve staj sınavından başarılı olmalıdırlar. Mezun öğrencilerin istihdam olanakları ise aşağıdaki gibidir:

  • Program mezunları kamu ve özel sektörde istihdam edilebilmektedir.
  • Elektrikli ve Hibrid Taşıtlar üreten otomotiv fabrikalarında.
  • Tüm otomotiv yan sanayii üretimi yapan tesislerde.
  • Elektrikli ve Hibrid Taşıtlar bakım ve onarım servislerinde.

 

HİBRİD VE ELEKTRİKLİ TAŞITLAR TEKNOLOJİSİ PROGRAM KAZANIMLARI


1. Sektörde ara eleman gereksinimini karşılayabilme becerisi ve meslekle ilgili temel bilgileri kavrayabilme

2. Tamir-bakım servis sektöründe çalışma, arıza tespit ve çözüm üretme becerisi

3. Taşıt üretim sektöründeki montaj yapabilme, alet, ekipman ve makinaları kullanabilme, makinaların ürün özelliklerine göre basit ayarlarını yapabilme.

4. Üretimle ilgili gerekli, kontrolleri yapabilme

5. Güncel gelişmeleri takip edebilme, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme, proje ve sunu hazırlayabilme becerisi

6. Tüm proses ve laboratuar çalışmalarında kişisel ve takım çalışmasının önemini kavrayabilme, güvenlik kurallarını uygulayabilme

7. Çevreye duyarlı çalışabilme, kalite güvence standartlarına uygun çalışabilme becerisi

8. Bireysel olarak çalışma becerisini geliştirme, fikirlerini sözlü, yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme.

9. Ulusal ve uluslararası çağdaş gelişmeleri takip edebilme, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme,

10. Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, sosyal ve kültürel açıdan teknoloji alanlarında kendini geliştirme becerisine sahip olmak.

11. İletişimde yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilmek, zamanını etkin kullanabilme ve yönetebilmek

12. Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değer ve sorumluluklara sahip olmak

Ders Planı ve Ders İçerikleri

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [30-Haz-2020 12:34]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [01-Tem-2020 07:16]

İçerik Görüntüleme : [29.429]