2020 Yılı Akademik Faaliyetlerimiz

2020 YILI AKADEMİK FAALİYETLERİMİZ

Ülger, B. B., & ÇEPNİ, S. (2020). Evaluating the effect of differentiated inquiry based science lesson modules on gifted students scientific process skills. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 10(4), 1289–1324.

Ormancı, Ü., & ÇEPNİ, S. (2020). Investigating the effects of web based science material for guided inquiry approach on information and communication skills of students. Participatory Educational Research, 7(1), 2148–6123.

Ülger, B. B., & ÇEPNİ, S. (2020). Gifted education and STEM  A thematic review. Journal of Turkish Science Education, 17(3), 443–466.

ÇEPNİ, S., Ormancı, Ü., & Ülger, B. B. (2020). Examination of context based question writing skills of science teachers participated in a scientific literacy course. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 8(4), 1249–1270.

Ormancı, Ü., & ÇEPNİ, S. (2020). Views on ınteractive e book use in science education of teachers and students who perform e book applications. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 11(2), 247–279.

Tanık Önal, N., KILINÇ, A., & Saraçoğlu, S. (2020). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre kimliklerinin ve çevre dostu davranışlarının incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi33(3), 749–777.

Aktaş, K., Özdemir, C., ÖZKAN, M., & Baran, P. (2020). Pollen morphology of some Turkish Salvia L Lamiaceae Mentheae species. Planta Daninha,38.

Okumuş, S., ÖZDİLEK, Z., & Arslan, A. (2020). The effect of cooperative learning methods and individual learning method on pre-service science teachers sub micro level conceptual understanding at equilibrium chemistry. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(3), 394–425.

Şahin, Ş., Güngör, A. K., ÖZDİLEK, Z., Vatansever Tayşi, Ş., Şahin, S., & Şahin, E. (2020). Eğitim fakültesinin farklı bölümlerinde okuyan öğretmen adaylarının mental rotasyon ve reaksiyon zaman performanslarının incelenmesi Bursa Uludağ Üniversitesi örneği. Turkısh Studies, 15(1), 345–357.

ÇALIŞ, S., & ERGÜL, N. R. (2020). Self-assessment of preservice teachers about designing materials for physics and chemistry courses. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(3), 696–714.

Jarrett, O. S., Bulunuz, M., Jarrett, R., & BULUNUZ, N. (2020). Teaching with toys scientific inquiry through play. The American Association for the Child’s Right to Play (IPAUSA) E-Journal.

Ünal, M., & BULUNUZ, N. (2020). Covid 19 salgını dönemi uzaktan eğitim çalışmaları ve sonraki süreçle ilgili fen bilimleri öğretmenlerinin görüş ve önerileri. Milli Eğitim Dergisi49(1), 343–369.

ÇALIŞ, S. (2020). Physics-chemistry preservice teachers opinions about preparing and implementation of STEM lesson plan. Journal of Technology and Science Education, 10(2), 296–305.

DEMİRBAĞ, M., & Yılmaz, Ş. (2020). Preservice teachers knowledge levels, risk perceptions and intentions to use renewable energy: A structural equation model. Journal of Education in Science, Environment and Health (JESEH)6(3), 193–206.

Kılıç, M., & DEMİRBAĞ, M. (2020). üstün yetenekli öğrenciler ile velilerinin epistemolojik inanç profillerinin belirlenmesi ve karşılaştırılması. İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 151–173.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [15-Şub-2021 11:13]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [22-Şub-2021 09:33]

İçerik Görüntüleme : [1.923]