2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BİLİMSEL DEĞERLENDİRME / MÜLAKAT SONUÇLARI

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BİLİMSEL DEĞERLENDİRME / MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

Kesin Kayıt Tarihi

   26-27 Eylül 2018 

Yedeklerin İlanı

   28 Eylül 2018 

Yedeklerin Kesin Kayıt Tarihi

   28 Eylül 2018

 

a) Türkiye Cumhuriyeti Uyruklulardan Ġstenecek Belgeler

1) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği; yurtdışında eğitimini tamamlamış olan Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesinin onaylı örneği

 2) ALES veya eşdeğer sınav sonuç Belgesi

3) Transkript; dersler ve notların dökümüyle mezuniyet başarı notunu gösteren belgenin aslı veya resmi onaylı örneği.

4) YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

5) Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

6) Yeni çekilmiş 4.5x6 cm boyutunda üç adet fotoğraf,

7) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan,

 

b) Yabancı Uyruklulardan Ġstenecek Belgeler 1) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği; yurtdışından alınan diploma veya mezuniyet belgesinin noterden onaylı tercümesi ile Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,

2) Transkript; dersler ve notların dökümüyle mezuniyet başarı notunu gösteren belgenin aslı veya resmi onaylı örneği; yabancı ülkelerden alınan dersler ve not dökümleri ve noterden onaylı tercümesinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,

3) ULUTÖMER, YEE veya TÖMER tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı olduklarına dair C1 düzeyinde belge. (Türkiye’de bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar hariç)

4) YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.

5) Pasaport; öğrenim vizesi yaptırılmış pasaportun Türkçeye çevrilmiş noter tasdikli örneği,

6) Ġkamet tezkeresi; il emniyet müdürlüğünden alınacak ikamet tezkeresinin aslı veya resmi onaylı örneğinin kesin kayıt tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Enstitüye teslim edilmesi,

7) Yeni çekilmiş 4.5x6 cm boyutunda dört adet fotoğraf,

8) İlgili mevzuatla belirlenen ücretin ödendiğini gösteren belge,

9) Burslu adaylardan, burslu okuyacaklarına dair belgenin aslı veya resmi onaylı örneği,

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [26-Eyl-2018 08:25]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

Duyuru Görüntüleme : [2.144]