2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Başvuru ve Mülakat Sonuçları ile Kesin Kayıt evrakları İçin Tıklayınız

 Başvuru Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

Kesin Kayıt Tarihi 04-05-06 Eylül 2019

Yedeklerin İlanı 09 Eylül 2019

Yedeklerin Kesin Kayıt Tarihleri 10 Eylül 2019

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1. Mezuniyet Belgesi veya mezun olduğunu belirten belgenin onaylı örneği Yüksek Lisans programı için başvuranlar Lisans; Doktora programı için başvuranlar Lisans ve Yüksek Lisans belgeleri. Yurt dışında mezun olan adaylar için diploma denklik belgesinin aslı veya resmi onaylı örneği.

2. Mezuniyeti esas teşkil eden genel akademik başarı not ortalamasını içeren Transkript belgesi. Aslı veya onaylı örneği. Yüksek lisans için Lisans, Doktora için Lisans ve Yüksek Lisans Transkriptleri

3. ALES sonuç belgesi ALES Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile geçerlidir. Tüm lisansüstü programlar için en az 55 puan şartı aranmaktadır.

4. Yabancı dil sonuç belgesi Geçerlilik süresi 5 yıldır. Yabancı dil belgesi yüksek lisans için gerekmemektedir. Doktora için YDS / YÖKDİL veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından asgari 55 puan şartı aranmaktadır.

5. YEE veya TÖMER Belgesi Yabancı Uyruklu adaylar, Uludağ Üniversitesi dil merkezi (ULUTÖMER) veya Yunus Emre Enstitüsü (YEE) veya Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı olduklarına dair C1 düzeyinde belge getirmeleri gerekmektedir (Türkiye’den mezun olanlar hariç) C1 belgesi olmayan adaylara bu belgeyi temin edebilmeleri için 1 yıl süre tanınmaktadır.

6. Fotoğraf 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (Arkalarına ad soyad ve Anabilim Dalı yazılmalıdır.)

7. 1 (bir) adet nüfus cüzdan fotokopisi

8. Yabancı uyruklu adaylar için Türkçe pasaport örneği

9. Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesinin fotokopisi yoklama yaptırdıktan sonra E-devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden alınacak olan Askerlik Durum Belgesi ve Nüfus Cüzdanı fotokopisi (birer adet). Yoklama yaptırmadan belge getirenlerin askerlik ertelemesi yapılamamaktadır.

10. Öğrenci Sicil Formu (Enstitü web sayfasından temin edilecektir) 11. Danışman Tercih Formu (Enstitü web sayfasından temin edilecektir)

 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [04-Eyl-2019 07:16]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

Duyuru Görüntüleme : [3.599]