Formlar ve Dilekçeler

Kalite dokümanları akademik (öğrenci için)

Ders Planı Formu

Sınav Tutanağı

Fakülte Haftalık Ders Programı

Sınav Programı

Ders erteleme ve Telafi Formu

Sınav Kağıdı

Sınav Evrak Kayıt Formu

İlan Edilmiş Sınav Notu Geri Çekme Talep Formu

Muafiyet ve İntibak Formu

Akademik Eşdeğerlik Belgesi Başvuru Formu

Akademik Eşdeğerlik Ders Değiştirme Başvuru Formu

Akademik Tanınma Belgesi Formu

Mezun Komisyonu Kararı

Toplantı İmza Listesi Formu

Öğrenciler için Dilekçe Örnekleri

Kısmi Zamanlı Çalışma Başvuru Formu

Özel Öğrenci Başvuru Formu

Kayıt Dondurma İstek Formu

Kayıt Silme İstek Formu

Kurum içi Kurumlar arası Yatay Geçiş Başvuru Formu

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi

Özel Durum Yatay Geçiş Başvuru Formu

Ders Muafiyet Başvuru Formu

Ders Ekle Sil Formu

Mazeretli Ders Kaydı Yenileme Formu

Mezun Öğrenci Dilekçe Formu

İlişik Kesme Belgesi Başvuru Formu

Ek Sınav Talep Formu

Mazeret Sınavı Talep Formu

Çift Ana dal Yan dal Başvuru Formu

Öğrenci Genel İstek Başvuru Formu

Not İtirazı Formu

Erasmus İzin Başvuru Formu

Öğrenci Kimliği Yenileme Talep Formu

Belge Talep Formu

Öğrenci İşleri için Dilekçe Örnekleri 

Kısmi Zamanlı  Öğrenci Çalışan Puantaj Cetveli

Kısmi Zamanlı  Öğrenci Çalışan Aylık Puantaj Cetveli

Yatay Geçiş Sonuç Formu (Lisans) 

Muafiyet ve İntibak Formu

Harç İade Listesi Formu

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [19-Mar-2021]

İçerik Görüntüleme : [920]