Okul Deneyimi teorik saatlerde uygulama öğretim elemanlarının yapması gereken faaliyetler

Okul deneyimi dersi öğretim programlarımızda 4 saat uygulamayı ve 1 saat de teorik dersi içeren bir derstir. Bu dersin 4 saatlik uygulama bölümü Milli Eğitime Bağlı okullarda gerçekleştirilirken, 1 saatlik teori dersi fakültede uygulama öğretim elemanı ile birlikte yürütülmektedir.  

Bu ders kapsamında uygulama öğrencisinin 4 ders saati boyunca uygulama okulunda görev alan uygulama öğretmeni ile birlikte eğitim öğretim faaliyetlerine katılması gerekmektedir. Uygulama öğrencisi okulda geçireceği 4 ders saatinin 2 saatini ders içi gözlemlere, 1 saatini sınıf dışı gözlem ve etkinliklere (Örneğin, uygulama öğrencisi öğretmeni ile birlikte koridor ve/veya bahçe nöbetine iştirak edebilir, öğretmen sınav hazırlarken veya değerlendirirken yardım edebilir, okulda gerçekleşecek resmi tören ve etkinliklere öğretmeni ile birlikte katılabilir) diğer 1 saatini ise mikro-öğretim ders anlatımlarına ayırmalıdır. Mikro-öğretim kendisi ile aynı sınıfta uygulama yapan akranı ile dersin 20’şer dakikalık iki bölüme ayrılması sureti ile paylaşılarak, dönemde 3 kez gerçekleştirilir. Temel eğitim, okul öncesi ve özel eğitim gibi bölümlerde öğrencinin sınıf içi ders uygulama saatleri diğer bölümlerden farklılık gösterebilir.

Akademik takvimin başladığı ilk hafta uygulama öğretim elemanı danışmanı olduğu öğrencileri ile uygulama okulunda bir toplantı yapar. Bu toplantıda:

Okul deneyimi dersinin daha verimli yürütülebilmesi için, fakültede “uygulama öğretim elemanı” ile birlikte yürütülecek “teorik” ders saatinde aşağıdaki çalışmalar yapılabilir:

 1. Uygulama öğretim elemanı dersin 1 saatlik teorik kısmı için ders programında bir yer ayırmalı ve bu programı öğrencileri ile paylaşmalıdır.  Bu doğrultuda danışmanı olduğu uygulama öğrencileri ile her hafta buluşmaya ve onlardan geri bildirim almaya özen göstermelidir.  
 2. Uygulama okulundaki tanışmadan sonraki hafta, uygulama öğrencileri sadece uygulama öğretmeninin derslerini gözlemleyecek, okulu ve öğrencileri tanıyacak ve okulun 1 günlük genel rutini hakkında bilgi sahibi olacaklardır.  
 3. Teorik ders saatlerinde uygulama öğretim elemanı uygulama öğrencilerini okulda gerçekleştirilecek işleyiş hakkında genel olarak bilgilendirir. Örneğin, her hafta yapılacak etkinlikler, bu etkinlikler için yapmaları gereken hazırlıklar, öğrencilerin mikro-öğretim performansları öncesi yapacakları hazırlık, ders planlarının hazırlanması ve anlatımları sonrası paydaşlardan alınması gereken geri bildirim hakkında hatırlatmalar yapar.
 4. Okul deneyimi dersi kapsamında her uygulama öğrencisinin 10 etkinlik gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu etkinliklerin yönergeleri fakültemizin web sitesinde Okul Uyg. / Okul deneyimi/ Çalışma Takvimi adlı sekmenin altında ayrıntılı olarak verilmiştir. Teorik derste öğretim elemanı öğrencilerine bu etkinliklerin raporlarını kendi tercihine (ya da anabilim dalında alınacak ortak karara) göre ister her hafta, isterse dönem sonunda 1 kez toplu olmak üzere teslim etmeleri gerektiğini bildirmelidir.
 5. Öğrencinin dönem boyunca akranı ile birlikte paylaşım halinde olarak 3 kez mikro-öğretim yapması gerektiğinin altı çizilir.
 6. Dönem boyunca uygulama öğretim elemanı öğrencilerinin mikro-öğretim performanslarını gözlemek için en az iki kez uygulama okuluna gider.
 7. Uygulama öğretim elemanı gözlemlemeye gittiği haftalarda 1 ders saatini paylaşan iki uygulama öğrencisine tamamladıkları mikro-öğretim performansları hakkında geri bilirim vereceğini bildirmelidir.  
 8. Uygulama öğretim elemanı kendisinin gitmeyeceği haftalarda yapılacak mikro-öğretim performansları hakkında, öğrencilerin uygulama öğretmenlerinden mutlaka sözlü, (mümkünse yazılı geri bildirim) almaları gerektiği hakkında hatırlatma yapmalıdır.
 9. Uygulama öğrencilerine mikro-öğretim sırasında akranlarının ders performansını dikkatle izlemeleri gerektiğini ve akran değerlendirme formunu dolduracaklarını bildirmelidir. 
 10. Uygulama öğrencilerine kendi mikro-öğretim performansları hakkında öz değerlendirme formu dolduracaklarını bildirmelidir.
 11. Bu derste uygulama öğrencilerinin dönem sonunda uygulama öğretim elemanına teslim edecekleri dosyada bulunması gereken belgeler hakkında bilgi verilir. 

Bu dosyada:

      12. Okul deneyimi dersi uygulama öğrencisinin okul hakkında deneyim sahibi olmasına yardımcı olmayı hedefleyen temel bir derstir. Uygulama öğrencisi öğretim elemanı ile fakültede her hafta düzenli olarak buluştuğunda: bu dersin kendisine hem okuldaki eğitim öğretim ortamını detaylı olarak gözlemleme hem de, öğrenci karşısında akranı ile birlikte kısa süreli öğretim pratikleri yapmasına imkanı veren önemli bir ders olduğunun farkına varacak ve kazanımlara ulaşabilmek için elinden gelen çabayı gösterecektir. 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [1.750]