Okul ve Kurum Deneyimi Uygulama Esasları

Okul ve Kurum Deneyimi dersi kapsamında uygulama öğrencilerinin ilk 10 hafta süresince uygulama öğretmenlerini gözlemlemeleri, ek olarak aşağıda listelenen etkinlikleri sırası ile yapıp, etkinlik raporlarını yazmaları beklenmektedir. Fakat aşağıda linkleri verilmiş olan etkinlikler fakültemizdeki Resim, Müzik, İngilizce, Okul Öncesi gibi anabilim dallarında öğrenim gören uygulama öğrencileri için uygun değildir. Bu anabilim dallarındaki öğrenciler bu başlıklar altında “uygulama öğretim elemanlarının önereceği ve kendi branşlarına uygun” etkinlikleri uygulayıp, raporlarını yazmalıdırlar.  Önerilen etkinliklerin yönergelerine verilen linklerden ulaşılabilir.

Mikroöğretim Yönerge

Her uygulama öğrencisinden dönem sonunda kendi sınıfındaki akranı ile 3 kez mikroöğretim yapması beklenmektedir.  Bu çalışma ile öğrencilerin dersin farklı aşamalarında kullanılabilecek teknikleri, stratejileri ve etkinlikleri deneyimlemeleri, aşamalı olarak bir dersi planlamayı, etkinlikleri seçmeleri öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Mikroöğretim yapılacak haftalar uygulama öğretmeni ile işbirliği içerisinde dönem boyunca 3 hafta olarak belirlenecek ve planlanacaktır.

Bu süreçte her uygulama öğrencisi kendisi ile birlikte aynı sınıfa yerleştirilmiş akranı ile birlikte ortak bir ders planlayacaktır.

Ders planlarını uygulama öğretmenlerine gösterecek, onlardan geri bildirim aldıktan sonra gerekli düzeltmeleri yapıp, dersin öğretimine hazır hale geleceklerdir.

Kırk dakikalık bir ders iki uygulama öğrencisi arasında paylaşılacak, öğrenciler dersi yarı yarıya paslaşarak anlatacaklardır.

Uygulama öğrencilerinin mikroöğretim yaptıkları haftalarda üniversiteden görevlendirilen uygulama öğretim elemanının okulda öğrencileri en az 2 kez gözlemlemeleri, öğrencilerin mesleki gelişimleri açısından faydalı olacaktır. Bu gözlemler için öngörülen tarihler okul deneyimi dersi için oluşturulmuş çalışma takviminde belirtilmiştir.

Her uygulama öğrencisi mikroöğretim sırasında akranının ders performansını izleyecek, akran değerlendirme formunu dolduracak ve dönem sonu raporlarına ekleyecektir.

Akran değerlendirme formu

Her uygulama öğrencisi kendi mikroöğretim performansı ile ilgili öz değerlendirme formu dolduracak ve dönem sonu raporlarına ekleyeceklerdir. Bu öz değerlendirme raporlarında öğrencilerin diğer 2 paydaştan da alacakları geri bildirimlerin yer alması beklenmektedir. 

Öz değerlendirme formu

Devam ve Devamsızlık

Okul ve Kurum Deneyimi dersinde 100% devam koşulu aranmaktadır. Uygulama öğrencisi sağlık v.b. gibi herhangi ve önemli bir sebeple uygulamasını kaçırırsa önceden uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanına haber verir. Başka bir gün kaçırdığı gün veya saati telafi etmek zorundadır. Uygulama öğretmeni öğrencinin devamını takipten sorumludur. Kendilerine iletilen devam çizelgesinde ilgili saatleri imzalayarak öğrencinin uygulama okulunda bulunup etkinliklere katıldığını teyit eder. Öğrencinin gelmemesi durumunda öncelikle uygulama öğretim elemanına ve gerekirse bölüm koordinatörüne bilgi verilmelidir. Bu konuda uygulama öğrencilerine yapılan küçük toleranslar eğitim öğretim sürecini olumsuz etkilemekte, durumun diğer uygulama öğrencileri tarafından öğrenilmesi birbirleri arasında eşit davranılmadığı düşüncesini oluşturmaktadır.

Haftalık Ders Programı formu

Okul Deneyimi Dersi Devam Çizelgesi formu

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [3.560]