Öğr. Gör. Dr. Yasemin Ceylan

ÖZGEÇMİŞ

 

ÜNVANI, ADI-SOYADI:  Öğr. Gör. Dr. Yasemin Ceylan

İLEİŞİM BİLGİLERİ

Uludağ Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Görükle Kampüsü Nilüfer / 16059 Bursa- TURKEY

Telefon: 0 224   29 42 272

E-mail : yceylan@uludag.edu.tr

 

EĞİTİM DURUMU

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Yabancı Diller Eğitimi/ Alman Dili Eğitimi

Uludağ Üniversitesi

1992

Y. Lisans

Yabancı Diller Eğitimi/ Alman Dili Eğitimi

Uludağ Üniversitesi

1994

Doktora

Yabancı Diller Eğitimi/ Alman Dili Eğitimi

Uludağ Üniversitesi

2000

 

 

Kitaplar

1. “Home (A Film By Yann Arthus-Bertrand) Unterrichtsmaterialien Deutsch als 

      Fremdsprache C1”,  Y. Alyaz, A. Şenyıldız, Y.Ceylan, A. Orhan, E. Tok                                          

      Good Planet Foundation 2013 Ekin Basım Yayın Dağıtım, ISBN 978-975-6149-75-1,

      Bursa, 2013

 

 

 

 

 

Makaleler

      A. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.   “Die Integration der Projektarbeit in sprachpraktischen Lehrveranstaltungen des

       Fremdsprachenunterrichts mit landeskundlichen Schwerpunkten”, GFL(German as a

       Foreign language) 1/2012, ISSN 1470-9570, 2012

 

2.   “Almancanın Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde “Netzwerk B1.1” Ders Kitabı İçinde

      Yer Alan Yaratıcı Yazma Yöntemi İle Şiir Yazımı”, TURISH STUDIES       

      International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

      Volume 12/34, Fall 2017, p. 285-296 DOI Number:             

      http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12604 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY

 

3.  “ Wortbildung im Türkischen und Deutschen: Eine Kontrastiv Linguistische

      Untersuchung der Wortbildung mit Wortbildungsanalysen von DaF- Studierenden”,                                                   

      TURISH STUDIES Volume 13/4, Winter 2018, p. 185-202 DOI Number:

      http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12894 ISSN:1308-2140, ANKARA-TURKEY

 

      B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

1. “Curriculumentwicklung in den Vorbereitungsklassen in Anlehnung an Profile                                                                                   

       deutsch”, The Common European Framework for Languages and Turkish Foreign             

       Language Education, Bursa-Turkey 2003 

 

2. “ Poetry Writing with the Creative Writing Method Available in the Netzwerk B1.1

      Course Book in Teaching German as a Foreign Language”, Rome, Italy, 2017

 

3. “Eine   kontrastiv linguistische Darstellung der Wortbildung in der  türkischen und der 

      deutschen Sprache mit Wortbildungsanaysen aus der Sicht der  DaF-Lernenden”, 

      Muğla Sıtkı Koçman 2nd International Contemporary Educational Research Congress

      Cead 2017 Muğla- Türkiye, 2017

 

 

  C. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. “Sprachlicher  Aspekt der künstlichen Intelligenz”, Y. Alyaz, Y.Güleç Ceylan, M.

      Yetim: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1999.

 

2. “Grammatik in der Deutschlehrerausbildung: Überlegungen zur Gestaltung der

      Grammatikveranstaltungen in Bezug auf die Lernerautonomie beim Erwerb der                

      Grammatikkenntnisse”, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 18 Sayı 1, 2005

 3. “Die Integration der Grammatik und des Schreibunterrichts unter dem Aspekt der

        kreativen Schreibfertigkeit im ersten Studienjahr der Deutschlehrerausbildung“, 

        Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2010/ 1.sayı

4.“Eine Analyse zur Lernstrategie und -technik der Lehramtstudenten des Deutschen als

     Fremdsprache im 1. Studienjahr der Uludağ Universität“. Uludağ Üniversitesi Eğitim

     Fakültesi Dergisi 2019-32 (1)

      D.   Diğer yayınlar

1. “Yabancı Dil Öğretiminde Belgesel Film Kullanımının Öğretmen Adaylarının Dil Yetileri

       ve Değer Eğitimi Gelişimine Katkısı”, Yunus Alyaz, Esim Gürsoy, Figun Dinçer, Ebru

      Atak Damar, Gülderen Sağlam, Pınar Salı, Munise Yetim, Orhan Özmut, Mehmet

      Doğan, Harun Göçerler, Daniela Koslik,Yasemin Ceylan, Arzu Orhan, Fatma

      Kazanoğlu, Nurhayat Atan, Havva Özçelebi, Şeyma Yorgan, Emine Tok, Müjde Üzer,

      Gülşen Asmaz, Büşra Menemen, Uludağ Üniversitesi II. Bilgilendirme ve AR-GE

      Günleri 13-15 Kasım 2012

 

2. “Yabancı Dil Öğretiminde Çevre İçerikli Belgesel Film Kullanımının Öğretmen

        Adaylarının Dil Yetileri ve Çevre Bilinci Gelişimine Katkısı”, Uluslararası Su Kongresi,

        Bursa / Türkiye, 2013

 

3. “Yabancı Dil Öğretiminde Belgesel Film Kullanımının Öğretmen Adaylarının Dil Yetileri

       ve Değer Eğitimi Gelişimine Katkısı”, Yunus Alyaz, Esim Gürsoy, Figun Dinçer, Ebru

       Atak Damar, Gülderen Sağlam, Pınar Salı, Munise Yetim, Orhan Özmut, Mehmet

       Doğan, Harun Göçerler, Daniela Koslik,Yasemin Ceylan, Arzu Orhan, Fatma

       Kazanoğlu, Nurhayat Atan, Havva Özçelebi, Şeyma Yorgan, Emine Tok, Müjde Üzer,

       Gülşen Asmaz, Büşra Menemen, Uludağ Üniversitesi IV. Bilgilendirme ve AR-GE

       Günleri 11-13 Kasım 2014

F. Projeler

1. Eğitmen: Aralık 2003 - Mayıs 2004’de kadar Uludağ Üniversitesi ve Bosch firması

    ortak projesi çerçevesinde Bosch firması personeline Almanca dersi

2.  Yardımcı Araştırmacı: “Yabancı Dil Öğretiminde Belgesel Film Kullanımının Öğretmen

     Adaylarının Dil Yetileri ve Değer Eğitimi Gelişimine Katkısı” (2012-2016)

 

 

G. Atıflar

 

1. Ünal, D.Ç., 2013. Almanca Eğitimi verilen Bölümlerde Ders MateryallerininSaptanmasına ve

    Üretimine Yönelik Bir Proje Önerisi . “Dialog” Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik.

    2013/2

    Atıf Yapılan Eser: Makaleler listesi A1 numaralı yayın

2. Huey-Shya, K., 2011. New Media for Learners’ Autonomy in Foreign Language Teaching.  Airiti

    Library 42, 2012 (55-78)

   Atıf Yapılan Eser: Makaleler listesi A1 numaralı yayın

3. Herrmann, A. & Siebold, K., 2012. Projektarbeit im universitärem DaF-Unterricht: Ein    

    wichtiger Schritt in Richtung Lernerautonomie. Info DaF Nr. 6, 39. Jahrgang, Dezember 2012

    Atıf Yapılan Eser: Makaleler listesi A1 numaralı yayın

4. Orlando, D., 2016. Beobachtungen einer Projektarbeit mit Anfängern. Studierende im ersten 

    Studienjahr suchen selbständig nach Antworten zu ihren persönlichen Deutschlandfragen.

   Jairo: Tokyo Universität Germanistische Forschungsbeiträge.  2016 (87-115)

   Atıf Yapılan Eser: Makaleler listesi A1 numaralı yayın

5.Merkel, S., 2014. Mini Projekte im DaF- unterricht. Deutschlehrertagung DRŽAVNI STRUČNI

   SKUP ZA UČITELJE I NASTAVNIKE NJEMAČKOGA JEZIKA vom 9.-11.1.2014 in Pula

   Atıf Yapılan Eser: Makaleler listesi A1 numaralı yayın

 6. Seyhan Yücel, M., 2015. Einstellungen von Lehramtskandidaten zum Curriculum in der

      Deutschlehrerausbildung . GFL (German as a Foreign language)Journal  3/2015

      Atıf Yapılan Eser: Makaleler listesi C2 numaralı yayın

 

 

 

 

Verdiği Dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

ALM 1001 Almanca Dilbilgisi I (A + B sınıfı)

6

0

49

ALM 2007 Almanca Dilbilgisi III (A + B sınıfı)

6

0

51

ALM 3121 Uygulamalı Dilbilgisi I

2

0

21

ALM 4115 Uygulamalı Dilbilgisi III

2

0

32

 ALM 4213 Alman Kültür Tarihi

2

0

28

ALM 4015 Okul Deneyimi Grup 1

1

4

6

ALM 4015 Okul Deneyimi Grup 2

1

4

6

İlkbahar

ALM 1002 Almanca DilbilgisiII

(A + B sınıfı)

 

6

 

0

51

ALM 2008 Karşılaştırmalı Dilbilgisi(A + B sınıfı)

 

6

 

0

48

ALM 3126 Uygulamalı Dilbilgisi II

 

2

 

0

18

PFS 1018 – 139 – Öğretmenlik Uygulaması

 

2

 

6

 

13

2017-2018

 

Güz

ALM 1001 Almanca Dilbilgisi I (A + B sınıfı)

 

6

 

0

52

ALM 2007 Almanca Dilbilgisi III (A + B sınıfı)

 

6

 

0

41

ALM 3121 Uygulamalı Dilbilgisi I

 

2

 

0

20

ALM 4115 Uygulamalı Dilbilgisi III

 

2

 

0

23

ALM 4213 Alman Kültür Tarihi

 

 

2

 

0

30

ALM 4015 Okul Deneyimi

 

1

 

4

6

İlkbahar

ALM 1002 Almanca Dilbilgisi II (A + B sınıfı)

 

6

 

0

51

ALM 2008 Karşılaştırmalı Dilbilgisi (A + B sınıfı)

 

6

 

0

37

ALM 3126 Uygulamalı Dilbilgisi II

 

2

 

0

20

ALM 4016 Öğretmenlik Uygulaması – Grup1

 

2

 

6

 

6

ALM 4016 Öğretmenlik Uygulaması – Grup 2

 

2

 

6

 

6

 

2018-2019

 

GÜZ

ALM 1101 Almancanın Yapısı I (A + B sınıfı)

 

4

 

0

52

ALM 2007 Almanca Dilbilgisi III (A + B sınıfı)

 

6

 

0

41

ALM 3121 Uygulamalı Dilbilgisi I

 

2

 

0

13

ALM 3007 İkinci Yabancı Dil I Almanca I

2

0

23

ALM 4013 İkinci Yabancı Dil III Almanca III

2

0

29

ALM 4115 Uygulamalı Dilbilgisi III

 

2

 

0

24

ALM 4213 Alman Kültür Tarihi

 

 

2

 

0

26

ALM 4015 Okul Deneyimi

 

1

 

4

6

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [253]