Öğr. Gör. Dr. Arzu ORHAN

                                                                      ÖZGEÇMİŞ

ÜNVANI, ADI-SOYADI: Öğr. Gör. Dr. Arzu ORHAN

İLEİŞİM BİLGİLERİ (e-posta adresi, dahili tel.) : mollaoglu@uludag.edu.tr, 42 272

 

  EĞİTİM DURUMU

LİSANS

Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Bölümü, Alman Dili Eğitimi, 1995, Diploma Notu: 82,00

YÜKSEK LİSANS

“Arbeit mit Texten im Fremdsprachenunterricht Deutsch (in den Vorbereitungsklasse der Deutschabteilung)” Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı, 1998, Diploma notu: 80,96

DOKTORA

“Der Einsatz des kreativen Schreibens im DaF-Unterricht zur Förderung der Schreibfertigkeit von türkischen Studierenden”Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Alman Dili ve Edebiyatı, 2002, Diploma notu: 3,50

DR.ÖĞRT. ÜYESİ

 

DOÇENT

 

PROFESÖR

 

 

  ESERLER

  Kitaplar

 

Home – Unterrichtsmaterialien (Ders Kitabı)  Deutsch als Fremdsprache C1: Alyaz Y., Şenyıldız A., Ceylan GÜLEÇ Y., Orhan MOLLAOĞLU A.,TOK, E., (2013), ISBN 978-975-6149-75-1, Uludağ Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü, Görükle Campüsü 6059 Nilüfer / Bursa.

 

  Makaleler

 

Orhan MOLLAOGLU A., TOK E., (2018): Hausaufgaben und die Entwicklung von Leistung und Interesse in der Lehrveranstaltung „Schreibfertigkeit I und II an der Deutschlehrerausbildung der Universität Uludağ, International Journal of Languages‘ Education and Teaching (ijlet), Doi Number: 10.18298/ijlet.2584, ISSN: 2198-4999, 6/1, p.36-51

 

 

Orhan MOLLAOGLU A., (2018): Anregungen für das Fach „Vergleichende Landeskunde“ in der Deutschlehrerausbildung an der Uludağ Universität Turkish Studies International Peridocical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Doi Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12863, ISSN: 1308-2140, 13/4, p.41-963

 

 

Orhan MOLLAOĞLU A., Ceylan GÜLEÇ Y., (2017): Almancanın Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde "Netzwerk B1.1" Ders Kitabı İçinde Yer Alan Yaratıcı Yazma Yöntemi İle Şiir Yazımı Turkish Studies International Peridocical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Doi Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12604, ISSN: 1308-2140, p.285-296 12/34

 

 

Ceylan GÜLEÇ Y., Orhan MOLLAOĞLU A., (2012): Die Integration der Projektarbeit in sprachpraktischen Lehrveranstaltungen des Fremdsprachenunterrichts mit landeskundlichen Schwerpunkten GFL (German as a foreign language journal) 25-47

 

 

Ceylan GÜLEÇ Y., Orhan MOLLAOĞLU A., (2019) Eine Analyse zur Lernstrategie und -technik der Lehramtstudenten des Deutschen als Fremdsprache im 1. Studienjahr der Uludağ Universität, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ISSN 1301-3416, Cilt 32 Sayı:1

 

 

Orhan MOLLAOĞLU A., Ceylan GÜLEÇ Y., (2010) Die Integration der Grammatik und des Schreibunterrichts unter dem Aspekt der kreativen Schreibfertigkeit im ersten Studienjahr der Deutschlehrerausbildung Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ISSN 1301-3416, s. 339-364 Cilt XXIII Sayı:1

 

 

Orhan MOLLAOĞLU A., (2005) Das kreative Schreiben als eine Alternative zum traditionellen Aufsatzunterricht in den Deutschlehrerabteilungen, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ISSN 1301-3416, s. 167-179 Cilt 18 Sayı:1

 

 

Orhan MOLLAOĞLU A., (2008) Landeskunde und interkulturelles Lernen, Almanca Dil Dergisi, s.28-34. 2008/2.

 

Poster Yayınları:

 

Alyaz Y., Gürsoy OKAT E., Dinçer F., Atak damar E., Sağlam G., Salı P., Yetim M., Özmut Ceylan GÜLEÇ Y., Orhan MOLLAOĞLU A., GÖÇERLER H., KAZANOĞLU F., ATAN N., ALABAY S., TOK E., Atak DAMAR E., Uludağ Üniversitesi Ar-Ge Günleri, Yabancı Dil Öğretiminde Belgesel Film Kullanımının Öğretmen Adaylarının Dil Yetileri ve Değer Eğitimi Gelişimine Katkısı Bursa / Türkiye 221 2 (2012)

 

Alyaz Y., Doğan M., Gürsoy OKAT E., Dinçer F., Sağlam G., Salı P., Yetim M., Özmut O., Ceylan GÜLEÇ Y., Orhan MOLLAOĞLU A., GÖÇERLER H., KAZANOĞLU F., ATAN N., ALABAY S., TOK E., Atak DAMAR E., Uluslararası Su Kongresi 2013, Davetli- Konuşmacı: Yabancı Dil Öğretiminde Çevre İçerikli Belgesel Film Kullanımının Öğretmen Adaylarının Dil Yetileri ve Çevre Bilinci Gelişimine Katkısı Bursa / Türkiye 230 3 (2013)

 

Alyaz Y., Doğan M., Gürsoy OKAT E., Dinçer F., Sağlam G., Salı P., Yetim M., Özmut O., Ceylan GÜLEÇ Y., Orhan MOLLAOĞLU A, GÖÇERLER H., KAZANOĞLU F., ATAN N., ALABAY S., TOK E., Atak DAMAR E.,  A.,Yabancı Dil Öğretiminde Çevre İçerikli Belgesel Film Kullanımının Öğretmen Adaylarının Dil Yetileri ve Çevre Bilinci Gelişimine Katkısı Bursa / Uludağ Üniversitesi Ar-Ge Günleri, Türkiye Bursa, 11-13 Kasım (2014)

 

Orhan MOLLAOĞLU A., Uludağ Üniversitesi Ar-Ge Günleri, Avrupa Ortak Dil Kriterleri Çerçevesinde Yaratıcı Yazmanın Alman Dili Eğitiminde Kullanımı Bursa 11- 13 Kasım (2014)

 

 

   Bildiriler

Orhan MOLLAOĞLU A., (2003): Uludag University I. International Symposium Common European Framework and Foreign Language Education in Turkey, Birldir: Überlegungen zur Konzeption des kreativen Schreibens in den Semestern 1, 2 und 4 in der Deutschlehrerausbildung nach dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprache 1-8

 

Orhan MOLLAOĞLU A., (2003): Überlegungen zur Konzeption des kreativen Schreibens in den Semestern 1, 2 und 4 in der Deutschlehrerausbildung nach dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprache, Bursa  (Düzenlemeci)

 

Orhan MOLLAOĞLU A.,, TOK., E. (2015): II. International Dynamic, Explorative and Active Learning ( IDEAL) Conference, Bildiri: The value of homework in the course 'Schreibfertigkeit I und II' for GFL at the Uludag University, Amasya / Türkiye

 

Orhan MOLLAOĞLU A., Ceylan GÜLEÇ Y., (2017): 3rd International Symposium on Language Education and Teaching (İSLET) Bildiri: Poetry Writing with the Creative Writing Method available in the "Netzwerk B1.1" Course Book in Teaching German as a Foreign Language, Rome, Italy 1-10

 

Orhan MOLLAOĞLU A., (2017): Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Education 2nd International Contempory Education Research Congress 2017 – Muğla, Bildiri: Impulse für die Praxis im Landeskundeunterricht - Am Beispiel für die Lehrveranstaltung für das Fach "Vergleichende Landeskunde" in der Deutschlehrerausbildung an der Uludag Universitat Muğla, Turkey 1-12

 

 

    Projeler

 

Yabancı Dil Öğretiminde Belgesel Film Kullanımının Öğretmen Adaylarının Dil Yetileri ve Değer Eğitimi Gelişimine Katkısı, 25000 TL / KUAP(E)-2012/65 Projesi Yunus Alyaz,  Figun Dinçer, Esim Gürsoy , Gülderen Sağlam, Mehmet Doğan,  Ebru Atak Damar, Pınar Salı, Fatma Kazanoğlu, Havva Özçelebi, Nurhayat Atan, Munise Yetim, Orhan Özmut, Yasemin Güleç Ceylan,  Arzu Mollaoğlu Orhan, Uğur Avcı, Harun Göçerler, Sercan Alabay (Yardımcı Araştırmacı) 2012- 2016

 

Aralık 2003 - Mayıs 2004’de kadar Uludağ Üniversitesi ve Bosch firması ortak projesi çerçevesinde Bosch firması personeline Almanca dersi (Eğitmen) 2003-2004

 

 

    Atıflar

 

1. Der Einsatz des kreativen Schreibens im DaF-Unterricht zur Förderung der Schreibfertigkeit von Türkischen Studierenden (Alıntılama Sayısı: 2)

 

2. Das kreative Schreiben als eine Alternative zum traditionellen Aufsatzunterricht in den Deutschlehrerabteilungen (Alıntılama Sayısı:1)

 

3. Die Integration der Grammatik und des Schreibunterrichts unter dem Aspekt der kreativen Schreibfertigkeit im ersten Studienjahr der Deutschlehrerausbildung (Alıntılama Sayısı: 1)

 

4 Die Integration der Projektarbeit in sprachpraktischen Lehrveranstaltungen des Fremdsprachenunterrichts mit landeskundlichen Schwerpunkten (Alıntılama Sayısı: 3)

 

5. Anregungen für das Fach "Vergleichende Landeskunde" in der Deutschlehrerausbildung an der Uludağ Universität (Alıntılama Sayısı: 1)

 

 

   Verdiği Dersler

Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalında verilen dersler:

1.Sınıf:

Sözlü Anlatım

Konuşma Becerisi I+II

Yazma Becerisi I+II

Okul Deneyimi I

Karşılaştırmalı Ülke Bilgisi

2. Sınıf:

Çeviri Türkçe-Almanca

İleri Yazma Becerileri

İleri Okuma ve Yazma Becerileri I+II

Seçmeli I: Yazışma Teknikleri

3. Sınıf:

Seçmeli: Almanca Ticari Yazma

Etkin Konuşma Becerileri

İkinci Yabancı Dil I+II

Seçmeli II:  Uygulamalı Dinleme Konuşma I

Seçmeli III:  Uygulamalı Dinleme Konuşma II 

Etkili İletişim

4.Sınıf

İkinci Yabancı Dil III

Okul Deneyimi II

Öğretmenlik Uygulaması

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [239]