Prof. Dr. Güneş Yılmaz

Bölüm Başkanı

Telekomünikasyon ABD Başkanı

Optik Fiberler, Haberleşme Sistemleri, Elektrik Malzemeleri, Dielektrik Malzemeler

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 319 & 306

Tel: (224) 294 2005 & 2016

gunesy at uludag.edu.tr

http://home.uludag.edu.tr/~gunesy

Prof. Dr. Atilla Aydınlı

Elektronik ABD Başkanı

Optoelektronik aygıtların tasarım ve üretim teknolojileri, yarıiletken lazerler, ışık saçan diyotlar (LED), kuvantum çağlayan lazerler, fotodetektörler ve dizinleri, tümleşik optik, plasmonik aygıtlar

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 323

Tel.: (224) 294 2791

atillaaydinli at uludag.edu.tr

http://home.uludag.edu.tr

Prof. Dr. Erdoğan Dilaveroğlu

Spektrum Analizi, Sezim ve Kestirim Kuramı, İstatistiksel İşaret İşleme

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 324

Tel.: (224) 294 2012

dilaver at uludag.edu.tr

http://home.uludag.edu.tr/~dilaver

Prof. Dr. Fahri Vatansever

Devreler ve Sistemler ABD Başkanı

Yazılım, Devreler ve Sistemler, Yapay Zeka, Elektrik Enerjisi ve Güç Sistemleri

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 311

Tel.: (224) 294 0905

fahriv at uludag.edu.tr

http://home.uludag.edu.tr/~fahriv

Prof. Dr. Tuncay Ertaş

Kablosuz Haberleşme, Parametre Kestirimi, MIMO Sistemler, Uzay-Zaman Kodlama

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 523

Tel.: (224) 294 2013

tertas at uludag.edu.tr

http://home.uludag.edu.tr/~tertas

Doç. Dr. Ersen Yılmaz

Kestirim Kuramı, İşaret İşleme, Yapay Öğrenme

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 308

Tel.: (224) 294 2032

ersen at uludag.edu.tr

http://home.uludag.edu.tr/~ersen

Doç. Dr. Figen Ertaş

Ses İşleme, Konuşmacı Tanıma, Ses İşlemenin Adli Uygulamaları

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 524

Tel.: (224) 294 2017

fertas at uludag.edu.tr

http://home.uludag.edu.tr/~fertas

Doç. Dr. Murat Uyar

Güç Sistemlerinde Enerji Kalitesi Problemlerinin Belirlenmesi, Güç Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Tasarımı ve Modellenmesi, Reaktif Güç Kompanzasyonu

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 322

Tel.: (224) 294 0769

muratuyar at uludag.edu.tr

http://home.uludag.edu.tr/~muratuyar

Doç. Dr. Sait Eser Karlık

Optik Fiberli Haberleşme Sistemleri, Optik Fiberlerde Doğrusal Olmayan Olaylar, Haberleşme Ağları, Optik Algılayıcılar

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 307

Tel.: (224) 294 2095

ekarlik at uludag.edu.tr

http://home.uludag.edu.tr/~ekarlik

Doç. Dr. Uğur Yalçın

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği ABD Başkanı

Elektromanyetik Kırınım ve Saçılma, Antenler ve Yayılım, Uydu Haberleşme Sistemleri, Optik

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 544

Tel.: (224) 294 2023

uyalcin at uludag.edu.tr

http://home.uludag.edu.tr/~uyalcin

Doç. Dr. A. Emir Dirik

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

İmge İşleme, Örüntü Tanıma, Gizli Yazı Analizi, Çoklu Ortamda Kanıt Toplama

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 546

Tel.: (224) 294 0655

edirik at uludag.edu.tr

http://home.uludag.edu.tr/~edirik

Dr. Öğr. Üyesi Esin Karpat

Bölüm Başkan Yrd.

Elektromanyetik Alanlar, Elektromanyetikte Sayısal Yöntemler, Mikrodalga Görüntüleme

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 320 & 321

Tel.: (224) 294 2033 & 2020

esinoz at uludag.edu.tr

http://home.uludag.edu.tr/~esinoz

Dr. Öğr. Üyesi Neyir Özcan Semerci

Lineer Olmayan Sistemler, Lineer Olmayan Sistemlerin Kararlılık Analizi, Yapay Sinir Ağları

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 540

Tel.: (224) 294 0650

neyir at uludag.edu.tr

http://home.uludag.edu.tr/~neyir

Dr. Öğr. Üyesi Sibel Yenikaya

Bölüm Başkan Yrd.

Mikrodalga, Elektromanyetik Uyumluluk, Sayısal Analiz

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 309

Tel.: (224) 294 2031

sguler at uludag.edu.tr

http://home.uludag.edu.tr/~sguler

Dr. Öğr. Üyesi Umut Aydemir

Tek kristal Büyütme, Nanoelektronik Aygıtlar, Nano Fabrikasyon, Grafen benzeri malzemeler

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 526

Tel.: (224) 275 5262

umutaydemir at uludag.edu.tr

http://www.umutaydemir.com

Öğr. Gör. Dr. Erdem Özütürk

Elektronik Devre Elemanları, Elektronik Devreler ve Sistemler

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 108

Tel.: (224) 294 2022

ozuturk at uludag.edu.tr

http://home.uludag.edu.tr/~ozuturk

Öğr. Gör. Dr. Gökhan Yenikaya

Yapay Zeka, İş Zekası, Yazılım, Tıp Elektroniği

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 517

Tel.: (224) 294 2029

yenikaya at uludag.edu.tr

http://home.uludag.edu.tr/~yenikaya

Öğr. Gör. Dr. İsmail Tekin

Optik, Optoelektronik, Nanoteknoloji

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 316

Tel.: (224) 294 2030

itekin at uludag.edu.tr

http://home.uludag.edu.tr/~itekin

Öğr. Gör. Dr. Okan Süle

Elektrik Tesisleri ABD Başkanı

Mikrodalga Isıtma, Elektomanyetikte Sayısal Yöntemler

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 518

Tel.: (224) 294 2153

osule at uludag.edu.tr

http://home.uludag.edu.tr/~osule

Öğr. Gör. Dr. Sevim Kurtuldu

Elektromanyetik Saçılma, Asimptotik Yöntemler, Mikrodalga Antenleri

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 533

Tel.: (224) 294 2021

kurtuldu at uludag.edu.tr

http://home.uludag.edu.tr/~kurtuldu

Araş. Gör. Dr. Metin Hatun

Otomatik Kontrol, Sistem Tanıma, Uyarlamalı Kontrol

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 536

Tel.: (224) 294 2027

metinh at uludag.edu.tr

http://home.uludag.edu.tr/~metinh

Araş. Gör. Ahmet Demir

Kestirim kuramı, Sensör teknolojileri

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 514

Tel.: (224) 275 5252

ahmetdemir at uludag.edu.tr

http://home.uludag.edu.tr/~ahmetdemir

Araş. Gör. Çağlar Kılıkçıer

Yapay Öğrenme, İmge İşleme, Örüntü Tanıma, İşaret İşleme

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 520

Tel.: (224) 294 2018

caglark at uludag.edu.tr

http://home.uludag.edu.tr/~caglark

Araş. Gör. Ezel Yağmur Zeydan

Elektronik ,Optoelektronik, Sensör Teknolojileri

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 521

Tel.: (224) 275 5254

eyzeydan at uludag.edu.tr

http://home.uludag.edu.tr/~eyzeydan

Araş. Gör. Nedim Aktan Yalçın

Yazılım, Devreler ve Sistemler, Güç Sistemleri, Otomotiv Elektroniği

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 535

Tel.: (224) 294 2025

aktanyalcin at uludag.edu.tr

http://home.uludag.edu.tr/~aktanyalcin

Araş. Gör. Nergis Erdem

İşaret İşleme, Makine Öğrenmesi

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 522

Tel.: (224) 294 2019

nerdem at uludag.edu.tr

http://home.uludag.edu.tr/~nerdem

Araş. Gör. Pelin Demir

Optik Fiberler, Haberleşme Sistemleri

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 537

Tel.: (224) 294 2004

pelinsule at uludag.edu.tr

http://home.uludag.edu.tr/~pelinsule

Araş. Gör. Şule Yapıcı

Mikro/Nano/Opto-Elektronik, Yarı İletken Teknolojileri, Biosensörler

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 521

Tel.: (224) 275 5255

suleyapici at uludag.edu.tr

http://home.uludag.edu.tr/~suleyapici

Araş. Gör. Yiğit Çağatay Kuyu

Yazılım, Optimizasyon

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 513

Tel.: (224) 294 2074

yigitkuyu at uludag.edu.tr

http://home.uludag.edu.tr/~yigitkuyu

2244 Sanayi Doktora Programı

Emine Hümeyra Demircioğlu

Yapay Zeka, Makine Ögrenimi ve Derin Ögrenme, Elektrik Makineleri, Elektromanyetik alanlar

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 544

Tel.: (224) 275 5269

hdemircioglu at uludag.edu.tr

http://www.uludag.edu.tr/

Emirhan Sağ

Uydu Haberleşme Sistemleri, Optik Fiberler, Optik Algılayıcılar

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 304

Tel.: (224) 275 5270

emirhansag at uludag.edu.tr

http://www.uludag.edu.tr/

Oğuzhan Coşkun

İşaret İşleme, Sayısal Filtreler, Elektromanyetik Uyumluluk

Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Binası, 304

Tel.: (224) 275 5271

oguzhancoskun at uludag.edu.tr

http://www.uludag.edu.tr/

Akademik Personel, ünvan ve isim sırası göz önünde bulundurularak sıralanmıştır.