Proje Tanıtımı

Projenin Adı                            : Güvenli İnşaat için Bilinçli Kadro                                                                                      CONSCIOUS CADRE FOR CONSTRUCTION SAFETY

Referans No                            : Europe Aid/162207/ID/ACT/TR-179

Çağrıya Çıkan Kurum              : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

                                                Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı

                                                İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Programı İKG PRO

Projenin Bütçesi                     : 138.950,00 Euro

AB Katkısı                               : 122.942,96 Euro

Eş Finansman Tutarı               : 16.007,04 Euro

Başvuru Sahibi                        : Bursa Uludağ Üniversitesi

Eş Başvuran                            : İMSİAD (İnşaat Müteahhitleri, Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği)

 

Proje Ekibi

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Nurettin YAMANKARADENİZ

Proje Teknik Sorumlusu Öğr. Gör. Dr. Mahmud Sami DÖVEN

Proje Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Hüdayi TAŞÇI

Proje Teknik Sorumlusu Öğr. Gör. Uğur SAKLANGIÇ

Proje Raporlama Uzmanı Öğr. Gör. Gizem AKALP

 

Genel Amacımız;

İnşaat sektöründe son 5 yılın verileri incelendiğinde toplam ölümlü iş kazalarının içindeki payı % 31,14 dür. Bu durum devamlı artış eylemi göstermektedir.

Projemizin amacı Bursa ili inşaat sektöründeki iş güvenliği bilincinin arttırılarak iş kazalarının ve meslek hastalıklarının en aza indirilmesidir.

 

Özel Amacımız;

H1- İnşaat sektöründeki bileşenler arasında işbirliği ve güç birliğinin sağlanması

H2- İnşaat sektöründe iş güvenliği alanında farkındalık bilincinin (Güvenlik kültürü düzeyinin) yükseltilmesi

 

Bu amaçlara ulaşmak için 16 ay sürecek proje kapsamında, Bursa’da faaliyet gösteren 30 inşaat firmasına bağlı işveren/işveren vekilleri, şantiye şefleri ve usta başları hedef grup olarak belirlenecek, teorik ve teknolojik tabanlı uygulamalı eğitimler verilecektir.

 

Neden Yöneticiler?

İnşaat sektörü çalışma koşulları açısından çok tehlikeli olan ve çalışanların en çok zarar gördüğü sektörlerden birisidir. IOSH’ a göre bir işyerinde hiç sağlık ve güvenlik sistemi yoksa çalışanlar kendi çabasıyla iş kazalarının en fazla % 28’ ini önleyebilir. İşveren ve yöneticilerin iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında aktif olarak rol aldığı işyerlerinde ise iş kazası sayılarının % 80 azaldığı tespit edilmiştir.

ABD'de İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi (OSHA) tarafından yürütülen araştırma, işçi güvenliği programlarını kuran işverenlerin, yaralanma ve meslek hastalıklarıyla ilgili maliyetleri % 20 ile % 40 oranında azaltabildiğini göstermektedir.

Proje kapsamında Dijital Eğitim Merkezinin kurulması, teorik ve uygulamalı eğitimlerin verilmesi hedeflenmektedir.

Uygulamalı eğitimler; inşaat sektörüne özel Bursa Uludağ Üniversitesi içerisinde kurulacak olan İSGDİEM de verilecektir. DİEM; etkileşimli duvarlar, VR ve 5 Duyu uygulamalarının bulunduğu yenilikçi eğitim metotları ile donatılacak ilk tesis olacaktır.

 

İSGDieM (Dijital Eğitim Merkezi)

Etkileşimli Duvar istasyonları;

Bölümlerinden oluşacaktır.

 

Alanında ilk tesis olacak Diem’de; sürdürülebilirlik kapsamında insana yakışır işlerin ve işyerlerinin oluşturulması amacıyla sektörün ihtiyacı olan konu başlıklarında eğitim programları hazırlanacak olup meslek odaları, STK’lar ve firmaların hizmetine sunulacaktır. Aynı zamanda öğrencilerin İSG farkındalıklarının artırılması için bu eğitim programlarından ücretsiz olarak yararlanması sağlanacaktır.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [24-Oca-2023 13:41]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [25-Oca-2023 11:03]

İçerik Görüntüleme : [231]