Tavşanların Biyolojik ve Fizyolojik Özellikleri
Erişkin vücut ağırlığı: dişi 2-6 kg
Erişkin vücut ağırlığı: erkek 2-6 kg
Doğum ağırlığı 30-100 g (40 g)
Vücut yüzey alanı 2.5 kg için 1270 cm2 ;4.8 kg için 3040 cm2
Vücut sıcaklığı 38-39.6 °C
Kromozom sayısı 44
Yaşam süresi 5-6 yıl
Gıda tüketimi 5 g/100 g/gün
Su tüketimi 5-10 mL/100 g/gün
GI geçiş zamanı 4-5 saat
Seksüel olgunluk : dişi 6-9 ay
Seksüel olgunluk : erkek 6-9 ay
Siklus uzunluğu İndüklenen ovülasyon
Gebelik süresi 29-35 gün
Postpartum östrus Yok
Yavru sayısı 4-10
Sütten kesilme 4-6 hafta
 
Doğurganlık süresi 1-3 yıl
Yavru üretimi 4-6 / ayda
Önerilen sıcaklık 16-21 °C
Rölatif nem % 40-60
Işık periyodu (aydınlık / karanlık) 14 / 10
Süt içeriği %12.2 yağ, % 10.4 protein, %1.8 laktoz
Solunum hızı 32-60 /dak
Tidal volüm 4-6 mL/kg
Oksijen tüketimi 0.47-0.85 mL/g/saat
Kalp hızı 130-325 /dak
Kan volümü 57-65 mL/kg
Kan basıncı 90-130 / 60-90 mmHg
Eritrosit sayısı 4-7 x 106 /mm3
Hematokrit % 36-48
Hemoglobin 10-15.5 mg /dL
Lökosit sayısı 9-11 x 103 /mm3
Nötrofil % 20-75
Lenfosit % 30-85
Eozinofil % 0.4
Monosit % 1.4
Bazofil % 2.7
Trombosit sayısı 250-270 x 103 /mm3
Serum protein 5.4-7.5 g/dL
Albümin 2.7-4.6 g/dL
Globülin 1.5-2.8 g/dL
Serum glukoz 75-150 g/dL
Kan üre azotu 17-23.5 mg/dL
Kreatinin 0.8-1.8 mg/dL
Serum lipitler 0.25-0.74 mg/dL
Fosfolipitler 75-113 mg/dL
Trigliseritler 124-156 mg/dL
Kolesterol 35-53 mg/dL
Serum kalsiyum 5.6-12.5 mg/dL
Serum fosfat 4.0-6.2 mg/dL

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [22-Haz-2021 12:42]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [22-Haz-2021 12:42]

İçerik Görüntüleme : [5.093]