Kobayların Biyolojik ve Fizyolojik Özellikleri
Erişkin vücut ağırlığı: dişi 700-900 g
Erişkin vücut ağırlığı: erkek 900-1000 g
Doğum ağırlığı 60-100 g
Vücut yüzey alanı 400 g için 564 cm2 ; 
800 g için 720 cm2
Vücut sıcaklığı 37.2-39.5 °C
Kromozom sayısı 64
Yaşam süresi 4-5 yıl
Gıda tüketimi 6 g/100 g/gün
Su tüketimi 10 mL/100 g/gün
GI geçiş zamanı 13-30 saat
Seksüel olgunluk : dişi 12 hafta
Seksüel olgunluk : erkek 12 hafta
Siklus uzunluğu 15-17 gün
Gebelik süresi 59-72 gün
Postpartum östrus Fertil
Yavru sayısı 2-5
Sütten kesilme 18-24 gün
Doğurganlık süresi 14 ay
Yavru üretimi 0.7-1.4 /ayda
Önerilen sıcaklık 18-26° C
Rölatif nem % 40-70
Işık periyodu (aydınlık / karanlık) 12 / 12
Süt içeriği %3.9 yağ, 
% 8.1 protein, 
%3.0 laktoz
Solunum hızı 42-104 (84) /dak
Tidal volüm 2.3-5.3 mL
Oksijen tüketimi 0.76-0.83 mL/ g / saat
Kalp hızı 230-380 /dak
Kan volümü 69-75 mL/kg
Kan basıncı 80-94 / 55-58 mmHg
Eritrosit sayısı 4.5-7.0 x 106 /mm3
Hematokrit % 37-48
Hemoglobin 11-15 mg/dL
Lökosit sayısı 7-18 x 103 /mm3
Nötrofil % 28-44
Lenfosit % 39-72
Eozinofil % 1-5
Monosit % 3-12
Bazofil % 0-3
Trombosit sayısı 250-850 x 103 /mm3
Serum protein 4.6-6.2 g/dL
Albümin 2.1-3.9 g/dL
Globülin 1.7-2.6 g/dL
Serum glukoz 60-125 g/dL
Kan üre azotu 0.6-2.2 mg/dL
Kreatinin 0.3-0.9 mg/dL
Serum lipitler 25-75 mg/dL
Fosfolipitler 0-145 mg / dL
Trigliseritler 20-43 mg/dL
Kolesterol 5.3-12 mg/dL
Serum kalsiyum 3.0-7.6 mg/dL
Serum fosfat 4.0-6.2 mg/dL

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [22-Haz-2021 12:42]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [22-Haz-2021 12:42]

İçerik Görüntüleme : [1.803]