Sıçanların Biyolojik ve Fizyolojik Özellikleri
Erişkin vücut ağırlığı: dişi 250-300 g
Erişkin vücut ağırlığı: erkek 300-400 g
Doğum ağırlığı 5-6 g
Vücut yüzey alanı 50 g için 230 cm2 ; 
130 g için 250 cm2 ; 
200 g için 325 cm2
Vücut sıcaklığı 35.9-37.5° C
Kromozom sayısı 42
Yaşam süresi 2.5-3.5 yıl
Gıda tüketimi 10 g / 100 g/gün
Su tüketimi 10-12 mL/100 g/gün
GI geçiş zamanı 12-24 saat
Seksüel olgunluk : dişi 65-110 gün (13 hafta)
Seksüel olgunluk : erkek v65-110 gün (13 hafta)
Siklus uzunluğu 4-5 gün
Gebelik süresi 21-23 gün
Postpartum östrus Fertil
Yavru sayısı 6-12
Sütten kesilme 21 gün
Doğurganlık süresi 350-440 gün
Yavru üretimi 4-5 / ayda
Önerilen sıcaklık 18-26° C
Rölatif nem % 40-70
Işık periyodu (aydınlık / karanlık) 12 / 12
Süt içeriği %13.0 yağ, 
% 9.7 protein, 
%3.2 laktoz
Solunum hızı 70-115 / dak (ort 85)
Tidal volüm 0.6-2.0 mL (ort 1.5)
Dakika ventilasyon 75-130 mL/dak (ort 100)
Oksijen tüketimi 0.68-1.10 mL/g /saat
Kalp hızı 250-450 /dak
Kan volümü 54-70 mL/kg
Kan basıncı 84-134/ 60 mmHg
Eritrosit sayısı 7-10 x 106 /mm3
Hematokrit % 36-48
Hemoglobin 11-18 mg/dL
Lökosit sayısı 6-17 x 103 /mm3
Nötrofil % 9-34
Lenfosit % 65-85
Eozinofil % 0-6
Monosit % 0-5
Bazofil % 0-1.5
Trombosit sayısı 500-1300 x 103 /mm3
Serum protein 5.6-7.6 g/dL
Albümin 3.8-4.8 g/dL
Globülin 1.8-3.0 g/dL
Serum glukoz 50-135 g/dL
Kan üre azotu 15-21 mg/dL
Kreatinin 0.2-0.8 mg/dL
Total bilirubin 0.20-0.55 mg/dL
Serum lipitler 70-415 mg/dL
Fosfolipitler 36-130 mg/dL
Trigliseritler 26-145 mg/dL
Kolesterol 26-82 mg/dL
Serum kalsiyum 3.2-8.5 mg/dL
Serum fosfat .3-8.3 mg/dL

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [22-Haz-2021 12:42]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [22-Haz-2021 12:42]

İçerik Görüntüleme : [2.669]