TÜBİTAK- 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırmaları Destekleme Programı
 TÜBİTAK- 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırmaları Destekleme Programı

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Tarımsal Yapılar Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker KILIÇ’ın yürütücü olarak TÜBİTAK-1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırmaları Destekleme Programına başvurduğu ‘Broyler Kümesi Iç Ortamında Ve Laboratuvar Ölçeğinde Farklı Kimyasal Katkı Maddelerinin Altlığa Uygulanmasının NH3 Ve Sera Gazları (CO2,CH4 ve N2O) Emisyonlarının Azaltılması Üzerine Etkisinin Belirlenmesi’ başlıklı araştırma projesi desteklenmeye hak kazanmıştır. Fakültemiz Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Melike YALILI KILIÇ’ın araştırmacı olarak görev alacağı proje ekibinde, bir tanesi HASTAVUK Ar-ge çalışanı olmak üzere, 4 farklı disiplinden 4 farklı araştırmacı ile biri doktora ikisi yüksek lisans öğrencisi olmak üzere toplam 3 bursiyer yer almaktadır. Projede ülkemizin en önemli tavuk eti üreticilerden birisi olan HASTAVUK ile işbirliği yapılmaktadır. Bu projenin amacı, broyler kümesinde kullanılmış altlık materyaline eklenen katkı maddeleri ile amonyak uçuculuğunu azaltarak altlıktaki N içeriğinin amonyum formunda tutulmasını artırmak ve sera gazları (CO2, N2O, CH4) emisyonları üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu proje çalışması ile broyler işletmelerinde oluşan gaz emisyonlarının azaltılması sağlanacaktır. Özellikle NH3 emisyonu açısından önemli üretici kaynağı olan kümeslerde, NH3 altlık materyalinde absorbe edilerek kümes iç ortam havası ile karışmadan azaltılacaktır. İlave olarak kümes altlık materyalinde kimyasal oksijen ihtiyacı, askıda katı madde, toplam organik karbon vb. parametreler analiz edilecek ve bu kirleticilerin azaltılmasına yönelik çözüm önerileri oluşturulacaktır. Kirletici konsantrasyonlarının azaltılması ile sürdürülebilir forma dönüştürülmüş broyler üretiminde verim artışı sağlanabilecek ve kaliteli tavuk eti elde edilebilecektir. Dolasıyla üreticiye ekonomik olarak katma değer sağlanabilecektir. Proje sonucunda ortaya çıkacak kirlilik önleme stratejileri, bir yandan çevrenin sürdürülebilir şekilde korunmasına katkı sağlarken, diğer yandan sadece hayvancılık sektöründe değil, benzer kirleticilerin kaynağı olan endüstriyel işletmelere de yol gösterecek ve yeni bilimsel projeler üretilmesi için örnek oluşturacaktır.

 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Haberler Haber Arşiv

Haber Tarihi : [09-Eki-2023]

Haber Görüntüleme : [598]