Prof. Dr. F. Olcay TOPAÇ

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres: Uludağ Üniversitesi,   Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 16059 Görükle/Bursa

Telefon: (224) 294 21 09

Faks : (224) 442 91 48

E-mail :olcaytopac@uludag.edu.tr

Kişisel Web Sayfası:

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

Doktora: Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens. Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı (2005)

Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens. Çevre Bilimleri Anabilim Dalı (2000)

Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü (1996)

ARAŞTIRMA ALANLARI
Toprak kirliliği, Toprak enzim aktiviteleri, Arıtma çamurlarının stabilizasyonu, arıtma çamurlarının toprağa uygulanması, Çevre Kimyası
 

 

Projeler (Son 5 yıldaki- devam edenler ve tamamlananlar)

 

1- Süt Endüstrisi Atıksularından Katma Değeri Yüksek PAS Proteini ve Süksinik Asit Üretimi ile Enerji ve Su Kazanımı için Entegre Proses Geliştirilmesi, 115Y826 no’lu TÜBİTAK Projesi, Araştırmacı, 2017-devam ediyor.

2- Mikrokirletici içeren atıksuların ve arıtma çamurlarının kavitasyon yöntemi ile entegre arıtımı. 114Y387 no’lu TÜBİTAK projesi, Araştırmacı, 2016-2018

3-Evsel nitelikli arıtma çamurlarının hidrodinamik kavitasyon destekli yöntemler ile işlenmesi. 114Y523 no’lu TÜBİTAK projesi, Yürütücü, 2015-2016

4- NOSAB endüstriyel atıksu arıtma tesisi arıtma çamurundaki değerli metallerin geri kazanımı. BEBKA TR41/14/DFD/0022, Danışman, 2015.

 

SCI-Exp Yayınlar (Son 5 yıldaki)

1. Topaç Şağban F.O. Dindar E. Çırakoğlu  C. ve Keskinler B. “Hydrodynamic Cavitation of Waste Activated Sludge” Environmental Engineering Science 35, 775-784 (2018).

2. Dindar E. Topaç Şağban F.O., Etyam, C. “Hidrodinamik kavitasyon ile dezentegre edilen çamurlardaki çözünmüş azot ve fosfor seviyelerinde meydana gelen değişimler” Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 33, 1145-1153 (2018).

3. Dindar E. Topaç Şağban F.O. Başkaya, H.S. ve Kaya T. “ Effect of wastewater sludge application on enzyme activities in soil contaminated with crude oil. Journal of Soil Science and Plant Nutrition 17, 180-193  (2017).

4. Topaç Şağban F.O. Taşdemir, H.G. “Alkaline assisted hydrodynamic cavitation for disintegration of waste activated sludge” Fresenius Environmental Bulletin 25, 2205-2212  (2016)

5. Aşık B.B., Aydınalp C., Topaç Şağban F.O.,Katkat, A.V. “Agricultural Use of Wastewater Sludge From Various Sources With Special Emphasis on Total and DTPA-Extractable Heavy Metal Content” Environment Protection Engineering 42, 45-58 (2016)

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [2.562]