Görev ve Sorumluluklar

Koordinatörlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 Koordinatörlüğün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 

Koordinatörün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

       (a) Sorumlu olduğu koordinatörlüğü sevk ve idare etmek, koordinatörlük iş ve işlemlerini, kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda kaliteli bir şekilde gerçekleştirmeye yönelik organizasyon ve iş planlaması yapmak ve denetlemek,

       (b) Eylem planında yer alan kararları uygulamak, takip etmek ve kontrolünü yapmak,

       (c) Kurum içi ve kurum dışında Koordinatörlüğü temsil etmek,

       (ç) Koordinatörlük çalışanları arasında eşgüdümü sağlamak, görev, yetki ve sorumluklarını belirlemek,

       (d) Koordinatörlüğün faaliyet raporlarını hazırlamak ve üst yönetime sunmak,

       (e) Birim internet sitesinin kullanım amacına uygun ve güncel olmasını sağlamak.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [29-Eyl-2023 06:54]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [10-Eki-2023 08:19]

İçerik Görüntüleme : [747]