Erasmus

ERASMUS+ PROGRAMI

Erasmus+ 2021-2027 dönemi için eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında sürdürülecek bir Avrupa Birliği (AB) programıdır. Programın temel ve bazı özel amaçları şunlardır.

AB üyesi olan 27 ülke ve Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu 6 üçüncü ülke program kapsamında değerlendirilmektedir. Bu 33 ülke ve diğer bazı işbirlikçi ülkelerin kurumları kurumlar arası anlaşmalar yapabilmekte, vatandaşları eğitim, öğretim, staj ve diğer aktiviteler amacıyla yurt dışı hareketliliğinde bulunabilmektedir. Program kapsamında hareketlilikte bulunan bireyleri maddi olarak desteklemek amacıyla bireylere Avrupa Komisyonu tarafından karşılıksız hibe verilmektedir.

Türkiye Ulusal Ajansı ülke genelinde Erasmus+ programını yürütmekten, vatandaşlar ile kurum ve kuruluşların bu programdan azami şekilde istifade etmelerini temin etmekten sorumludur. Üniversitemizde Erasmus+ ve diğer yurt dışı değişim programları ile ilgili süreçler BUÜ Erasmus Koordinatörlüğü ve BUÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir.

Öğrenci öğrenim hareketliliği

Öğrenci staj hareketliliği

Personel hareketliliği

 

ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ

Öğrenim Hareketliliği Başvurusu

Erasmus öğrenim hareketliliği için başvurular yılda iki kez BUÜ Erasmus Koordinatörlüğü tarafından duyurulan tarihler arasında UKEY Erasmus Başvuru Sistemi  ve Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus Başvuru Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak alınmaktadır. Her iki platform üzerinden başvuru yapmayan adayların başvuruları geçersiz sayılır. Başvuru yapabilmek için şu genel şartlar aranmaktadır.

Dil Sınavları

Değişim Programları Yabancı Dil Sınavı için Erasmus Koordinatörlüğü tarafından ilan edilen takvim takip edilerek UKEY üzerinden başvuru yapılmalıdır. Başvuruda sonucu kabul edilen bazı dil sınavları şunlardır.

Başvuru Değerlendirme

Başvuran adayların başarı puanını GANO %50 ve yabancı dil puanı %50 oranında etkiler. Başvuru sonucunda yerleştirilen öğrencilerin durumu Asil olarak güncellenir. Durumu Beklemede olan adaylar durumu Asil olan bir öğrencinin hakkından feragat etmesi halinde Yedekten Asil durumuna geçebilir.

Hibe Miktarları

Tüm öğrenciler sadece 1 dönem için hibeli olarak gönderilir. Hibe miktarları gidilecek ülkeye ve yıla göre değişiklik gösterecektir. Hibenin %20’si öğrenim hareketliliği tamamlanınca öğrencinin dönüş belgelerini BUÜ Erasmus Koordinatörlüğü’ne teslim etmesinden sonra verilir.

Mevcut Anlaşmalar

Erasmus öğrenim hareketliliği için tercih edilebilecek üniversiteler kurumlararası anlaşmalara bağlı olarak belirlenmektedir. Mevcut hareketlilik kontenjanları öğrencinin eğitim düzeyine bağlı olarak değişebilir. Güz yarıyılında dolmayan yıllık kontenjanlar için bahar yarıyılında başvuru yapılabilir. Bölümümüzün 2023 yılı itibarıyla anlaşma sağlamış olduğu üniversiteler ve öğrenci öğrenim hareketliliği yıllık kontenjanları ve periyotları çizelgedeki gibidir.

Üniversite

Ülke

Kontenjan x Periyot

Eğitim düzeyi*

University of Silesia in Katowice

Polonya

3 x 5 ay

1, 2

Liepaja University

Letonya

2 x 5 ay

1, 2

Universitat Rovira i Virgili

İspanya

3 x 5 ay

1, 2

Technical University of Varna

Bulgaristan

3 x 5 ay

1, 2, 3

Politechnika Częstochowska University

Polonya

3 x 5 ay

1, 2, 3

International Balkan University

Makedonya

2 x 5 ay

1

University of Évora 

Portekiz

1 x 5 ay

1, 2

* 1: Lisans, 2: Yüksek lisans, 3: Doktora

Gidiş Belgeleri

Öğrenim hareketliliğine hak kazanan öğrenci karşı kurumun gideceği güz veya bahar döneminde açmayı taahhüt ettiği derslerin bir listesini öğrenmelidir. Bu liste içerisinden mümkün olduğunca önceden almadığı dersleri belirleyip geçeceği takdirde BUÜ transkriptinde hangi derslere saydırabileceğini değerlendirmelidir. Derslerin içerik olarak uyumunu tespit etmek için Ders Kataloğu sayfasından yararlanılmalıdır. Eş değer görülen derslerin uygunluğunu teyit etmek için Bölüm Erasmus Koordinatörü'ne danışılmalıdır. Öğrenci şu belgeleri şartlara göre çevrimiçi veya yazılı olarak doldurup ilgili kurumların birimlerine toplu halde teslim etmekten sorumludur.

Hareketlilik Esnası Belgeleri

Eğitim dönemi başladığında karşı kurumun açmayı taahhüt ettiği derslerin açılmaması ve benzeri mücbir sebeplerle öğrenci almayı planladığı bazı dersleri alamayabilir. Bu takdirde yurt dışına varış tarihinden itibaren 7 hafta içerisinde hangi dersin bırakılıp yerine hangisinin alındığını belirten şu belgelerin doldurulup teslim edilmesi gerekmektedir.

Dönüş Belgeleri

Erasmus süreci tamamlandığında not girişlerinin BUÜ otomasyon birimince yapılabilmesi ve hibenin kalan kısmının alınabilmesi için öğrencinin şu belgeleri BUÜ tarafında ilgili birimlere toplu olarak teslim etmesi gerekmektedir.

    • Karşı kurumdan alınan derslerin harf notları ile bu derslere karşılık BUÜ tarafında tanınan eş değer derslerin harf notlarını belirtir.
    • ATB bağlantıdan temin edilir. Çevrimiçi hazırlanıp imzalanarak sadece Bölüm Erasmus Koordinatörü'ne e-posta ile teslim edilir.
    • Not denklikleri karşı kurumun notlandırma sistemi ve BUÜ Notlandırma Sistemi içerisinde yer alan notların ECTS notları üzerinden denklenmesiyle belirlenir. 
    • ATB hazırlanırken Erasmus anlaşmalı bazı üniversiteler için belirlenmiş olan Not Denklik Çizelgeleri kullanılabilir.
    • Örnek ATB ve notlandırma işlemleri için Akademik Tanınma Rehberi incelenmelidir.

 

ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ

Genel Bilgiler

Başvuru ve Tanınma

Staj Yeri Bulma Rehberi

Hibe Miktarları

Gidiş Belgeleri

Hareketlilik Esnası Belgeleri

Dönüş Belgeleri

 

PERSONEL HAREKETLİLİĞİ

Erasmus+ programı kapsamında ders verme veya eğitim alma hareketlilikleri için yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan veya ilgili kuruluşlardan kabul alan personel, hareketlilik süresine bağlı olarak hibe ile desteklenir.

Mevcut Anlaşmalar

Bölümümüzün 2023 yılı itibarıyla anlaşma sağlamış olduğu üniversiteler ile personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği yıllık kontenjanları ve periyotları çizelgedeki gibidir.

Üniversite

Ülke

Ders Verme Kontenjanı x Periyot

Eğitim Alma Kontenjanı x Periyot

University of Silesia in Katowice

Polonya

2 x 5 gün

0 x 5 gün

Liepaja University

Letonya

1 x 5 gün

1 x 5 gün

Universitat Rovira i Virgili

İspanya

1 x 5 gün

0 x 5 gün

Varna Technical University

Bulgaristan

2 x 5 gün

0 x 5 gün

Politechnika Częstochowska University

Polonya

2 x 5 gün

0 x 5 gün

International Balkan University

Makedonya

1 x 5 gün

0 x 5 gün

University of Évora

Portekiz

1 x 5 gün

0 x 5 gün

 

Personel Hareketliliğine Başvuru ve Değerlendirme

Ders Verme Hareketliliği Belgeleri

Eğitim Alma Hareketliliği Belgeleri

Personel Hareketliliği Süreci

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [25-Nis-2022 10:29]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [07-Mar-2024 19:00]

İçerik Görüntüleme : [3.668]