Yüksek Lisans Tezleri

Derin Öğrenme ile Beklenti Tabanlı Duygu Analizi
[Aspect Based Sentiment Analysis with Deep Learning]
Yazar: Melek TURAN
Danışman: Doç. Dr. Metin BİLGİN
Yıl: 2023

Nasa Rulman Verisetiyle Gelişmiş Derjn Transfer Öğrenme Yöntemleri Kullanarak Rulman Hatalarının Etkin Tespiti
[Effective Detection ofBearing Errors bsing Advanced Deep Transfer Leaming Methods with Nasa Bearing Dataset]
Yazar: Mert ÇELTİKOĞLU
Danışman: Doç. Dr. Pınar KIRCI
Yıl: 2023

Kümeleme Algoritmalarının CPU ve GPU Performanslarının Analizi
[Analysis of CPU and GPU Performances of Clustering Algorithms]
Yazar: Melek Güler MANAV
Danışman: Doç. Dr. Metin BİLGİN
Yıl: 2022

Derin Öğrenme Tabanlı Oftalmoloji Görüntülerinde Veri Analizi ve Güvenliği
[Deep Leaming Based Data Analysis and Security in Ophthalmology Images]
Yazar: Caner ŞEN
Danışman: Doç. Dr. Gıyasettin ÖZCAN
Yıl: 2022

Makine Çevirisi ile Türkçe Sözel İfadelerin Python Sözdiziminin Oluşturulması
[Creating the Python Syntax of Turkish Verbal Expressions with Machine Translation]
Yazar: Mehmet BOZDEMİR
Danışman: Doç. Dr. Metin BİLGİN
Yıl: 2022

Şifreli Ağ Trafiğinin İçerik Açısından Sınıflandırılması
[Classification of Encrypted Networks in Terms of Content]
Yazar: Ramazan BOZKIR
Danışman: Doç. Dr. Murtaza CİCİOĞLU
Yıl: 2022

Görsel Soru Cevaplama Probleminde Bağlamsal Vektörlerin Performans Analizi
[Performans Analysis of Context Vectors in the Visual Question Answering Problem]
Yazar: Özlem HAKDAĞLI
Danışman: Doç. Dr. Metin BİLGİN
Yıl: 2022

Makine Öğrenimi Tabanlı Android Kod Karıştırıcı Tespiti
[Machine Learn Based Android Code Obfuscation Detection]
Yazar: Sadık SARIBIYIK
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Cengiz TOĞAY
Yıl: 2022

Derin Öğrenme Algoritmalarında Eğitim Örneklerini Derecelendirmenin Etkisinin Araştırılması
[Investigation of the Effect of Grading Educational Examples on Deep Learning Algorithms]
Yazar: Kaan KARAKÖSE
Danışman: Doç. Dr. Metin BİLGİN
Yıl: 2022

Evrişimli Sinir Ağı Özelliklerine Dayanan Korelasyon Filtreleme Ve Veri İlişkilendirme İle Çoklu Nesne Takibi̇ 
[Multiple Object Tracking with Data Association and Correlation Filter Based on Convolutional Neural Network]
Yazar: Elnura ARSLAN
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Nur ÖZTÜRK
Yıl: 2021

Derin Öğrenme Tabanlı Konuşma Tanıma Sistem Tasarımı
[Deep Learning Based Speech Recognition System Design]
Yazar: Burak KORCUKLU
Danışman: Prof. Dr. Ahmet Emir DİRİK
Yıl: 2020

Heterojen Filo Üzerinde Araç Rotalama Probleminin Melez Yaklaşımla Uyum Temalı Çözümü 
[Compatibility Themed Solution of the Vehicle Routing Problem on the Heterogeneous Fleet]
Yazar: Nisanur BULUT
Danışman: Doç. Dr. Metin BİLGİN 
Yıl: 2020

Zararlı Yazılımların Tespiti için Hibrit Sistem Tasarımı
[Hybrid System Design for Malicious Software Detection]
Yazar: Kerim Can KALIPCIOĞLU
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Cengiz TOĞAY
Yıl: 2020

Derin Öğrenme Tabanlı Şeffaf Nesne Tanıma
[Deep Learning Based Transparent Object Detection]
Yazar: Korhan MUTLUDOĞAN
Danışman: Doç. Dr. Metin BİLGİN 
Yıl: 2020

Perakende Sektöründe Anormal Fire Tespiti İçin Bir Karar Destek Sistemi
[A Decision Support System for Abnormal Wastage Detection in Retail Industry]
Yazar: Hilal ÇELİKMAKAS
Danışman: Prof.Dr. Hüseyin Cenk ÖZMUTLU
Yıl: 2020

Ev Otomasyon Sistemleri İçin Güvenlik ve Gizlilik Odaklı Ağ Geçidi Tasarımı
[Design of Privacy and Security Centric Home Automation System]
Yazar: Ahmet KAŞİF
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Cengiz TOĞAY
Yıl: 2020

Hiperspektral Görüntülerde Derin Öğrenme Yaklaşımının Sınıflandırma Başarımı Üzerine Etkisi
[The Effect of Deep Learning Approach on Classification Performance in Hyperspectral Images]
Yazar: Gizem ORTAÇ
Danışman: Doç. Dr. Gıyasettin ÖZCAN
Yıl: 2019

Derin Öğrenme Tabanlı Nesne Takibi
[Deep Learning Based Object Tracking]
Yazar: Bilen BAŞARIR
Danışman: Prof. Dr. Ahmet Emir DİRİK
Yıl: 2019

Derin Öğrenme Tabanlı Sürücüsüz Araç Sistemleri
[Deep Learning Based Driverless Vehicle Systems]
Yazar: Koray AKİ
Danışman: Prof. Dr. Ahmet Emir DİRİK
Yıl: 2019

 
 
 
 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [12-Oca-2024 11:15]

İçerik Görüntüleme : [5.197]