Tanıtım

Biyoteknoloji, hücre ve doku biyolojisi kültürü, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, genetik, fizyoloji ve biyokimya gibi doğa bilimleri yanında mühendislik ve bilgisayar mühendisliğinden yararlanarak, DNA teknolojisiyle bitki, hayvan ve mikroorganizmaları geliştirmek, doğal olarak var olmayan veya ihtiyacımız kadar
üretilemeyen yeni ve az bulunan maddeler (ürünleri) elde etmek için kullanılan teknolojilerin tümüdür. İnsanlar binlerce yıldır mikroorganizmaları, hayvanları, bitkileri ve enzimleri kullanıyor olsalar da, onları belirli süreçler için özel olarak optimize etmeyi mümkün kılan sadece modern biyoteknolojidir.

Moleküler biyoloji ve genetik uygulamalarını kapsayan biyoteknoloji tek başına var olan, dar kapsamlı bir çalışma alanı değildir. Biyoloji, kimya, matematik, bilgisayar bilimleri ve mühendislikle, ayrıca felsefe ve ekonomi gibi diğer bilim dallarına dayanan geniş ve interdisipliner bir alandır. Bu sayede de biyoteknolojinin farklı alanlarda yetişmiş insanlara nasıl bir istihdam zenginliği sunduğu yadsınamaz bir gerçektir. Ülkemizde öncelikli olarak atılım yapılması gereken teknoloji alanlarından moleküler biyoloji, genetik ve modern biyoteknoloji konularında öğrencilerin gerek lisans gerekse lisansüstü eğitim alarak yetişmeleri çok önemlidir. 
Biyoteknoloji doktora programı ile bitki ve hayvan genetiği, kök hücre, nanoteknoloji, mikrobiyal biyoteknoloji, metagenomik, çevresel biyoteknoloji ve enzimoloji gibi birçok alanda araştırmalar yürütecek bilim insanları yetiştirilecektir. Program, biyoteknoloji alanındaki insan gücü ve uzman ihtiyacını yerli kaynaklarla karşılamak ve dünyadaki biyoteknolojinin her alanındaki gelişmelere ayak uydurabilen bilim adamları yetiştirmek amacıyla eğitim verecektir.

 Sayısız sorun ve zorluklar biyoteknoloji kullanılarak çözülme potansiyeline sahiptir. Cevaplar, bizim biyolojik işlemleri daha iyi anlayarak, bunlardan uyarlanmış biyoteknolojik çözümler tasarlama yeteneğimizdedir. Biyoteknoloji doktora programı ile biyoteknolojiyi kullanarak yeni ürün, hizmet ve tanı teknolojilerinin geliştirilmesi için araştırma altyapısının oluşturulması, bu araştırmalar için ihtiyaç duyulan elemanları yetiştirilmesi, üniversite-sanayi işbirliğiyle sanayide AR-GE desteğinde yeni yapılanmaların oluşturulması kapsamında üniversite merkezli biyoteknoloji sektörünün geliştirilmesi planlanmaktadır. Biyoteknoloji doktora programı interdisipliner olması sebebiyle bu hedeflere yönelik çalışmaları yürütebilecek, alanında uzman, üniversitemizin farklı fakültelerinden akademisyenleri bir araya getiren ve ülkemizdeki biyoteknoloji endüstrisinde ihtiyaç duyulan insan gücüne katkı sağlayabilecek yapıdadır.

Programa destek veren akademik kadro başta Moleküler Biyoloji ve Genetik öğretim üyeleri olmak üzere, Biyoloji , Tıp-Mikrobiyoloji, Gıda Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik, Veteriner-Biyokimya, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları,  Tarla Bitkileri,  Tekstil Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği öğretim elemanlarından oluşmaktadır.

Son olarak programın açılmasına öncülük eden Rektörümüz Prof.Dr. A. Saim KILAVUZ’a, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanımız Prof.Dr. Cafer Çiftçi'ye teşekkürlerimizi sunarız.

 

                                                                                                                                                                                                                                         Prof.Dr.Aydın TÜRKEÇ

                                                                                                                                                                                                                                                         ABD Başkanı

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [25-Ağu-2021 14:09]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [26-Ağu-2021 09:43]

İçerik Görüntüleme : [2.582]