Eğitim Amaçları ve Program Çıktıları

Eğitim amaçları:

EA1. Program mezunları Biyosistem Mühendisliği ile ilgili tasarım, projeleme, imalat, inşa ve işletme faaliyetlerinin yanı sıra araştırma ve geliştirme, pazarlama ve danışmanlık hizmetleri gibi alanlarda çalışmak üzere iş bulabilirler

EA2. Mezunlar Biyosistem Mühendisliği alanıyla ilgili kamu veya özel sektörde iş bulabilirler.

EA3. Program mezunları ilgili lisansüstü eğitim programlarına katılabilirler, akademik ve mesleki kariyer yapabilirler.

EA4. Program mezunları Biyosistem Mühendisliği konularında, yöneticilik yapabilir, girişimci olabilir, istihdam sağlayacak kendi firmalarını kurabilirler.

 

Program çıktıları:

PÇ1. Matematik, Fen bilimleri ve Biyosistem Mühendisliği disiplinine özgü alanlarda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi,

PÇ 2. Biyosistem Mühendisliği alanındaki karmaşık problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama ve yürütme, toplanan verileri analiz etme ve yorumlama becerisi

PÇ 3. Ekonomik, çevresel, sosyal, etik ve sürdürülebilirlik gibi bazı gerçekçi kısıtlamalara uygun olarak Biyosistem Mühendisliği alanıyla ilgili karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü geliştirme ve/veya tasarlama becerisi ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi,

PÇ 4. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda çalışabilme ve liderlik becerilerine sahip olma becerisi

PÇ 5. Biyosistem mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

PÇ 6. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi,

PÇ7. Alanında etkin rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme; etkili bir iletişim kurma becerisi

PÇ8. Biyosistem mühendisliği konularıyla ilgili mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

PÇ9. Biyosistem Mühendisliğindeki gelişmeleri takip etmek için yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,

PÇ10. Biyosistem mühendisliği alanıyla ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; Biyosistem Mühendisliğine ilişkin güncel konular hakkında bilgi ve anlayış

PÇ11. Biyosistem Mühendisliği alanındaki karmaşık problemlerin analizi ve çözümü ile mühendislik tasarımı ve uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanma becerisi

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [21-Nis-2022 09:06]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [02-Kas-2022 06:19]

İçerik Görüntüleme : [1.315]