Tanıtım

Biyosistem Mühendisliğinin bir çok tanımı bulunmaktadır. Bu tanımların ortak yönleri; (a) “Yeni ortaya çıkmakta olan bir mühendislik disiplini, (b) Biyolojik-tabanlı altyapıyı, (c) Biyolojik sistemlerin temel kavramlarını, (d) Uygulamaların değer kazanmasını ve (e) Moleküler yapıdan havza düzeyinde geniş sisteme ölçeği”ni içermeleridir.

“Amerikan Ziraat ve Biyolojik Mühendisler Birliği” (ASABE) biyosistem/biyolojik mühendisliği, “… canlılar ve doğal çevrenin ortaya koyduğu sorunlara ve fırsatlara mühendisliği uygulayan” Biyosistem/Biyolojik ve Ziraat mühendisliği içerisinde gelişen bir uzmanlık alanı olarak tanımlamaktadır. Biyolojik Mühendislik Enstitüsü ise, “biyolojik sistemlerin gelBöişmesinde ve temel kavramların uygulanmasında yaşam bilimleri ile mühendisliği bütünleştiren biyolojik tabanlı disiplin” olarak tanımlar.

Biyosistem Mühendisliği Dergisi ise; “Biyosistem Mühendisliği tarım, gıda, arazi-su kullanımı ve çevrede sürdürülebilir gelişmelere yönelik biyolojik sistemleri anlamak, modellemek, işlemden geçirmek ya da geliştirmek için fiziksel bilimlerde ve mühendislikte eğitim ve araştırma ile ilgilenmektedir” biçiminde bir tanım yapmaktadır.

Pek çok tanım olmasına rağmen, genel anlamda “Biyosistem Mühendisliği, mühendislik bilimlerinin geniş kapsamlı olarak biyolojik sistemlere ve süreçlere uygulanmasını içeren bir mühendislik dalı” olarak tanımlanmaktadır.

Eğitim ve çalışma konuları;

oluşmaktadır.

Anabilim Dalları (uzmanlık alanları), Dünya’daki bazı uygulamalarda biraz daha fazla olsa bile, ülkemizdeki mevcut koşullar ve daha önce var olan benzer çalışma konuları dikkate alınarak, dört ana başlık altında toplanmıştır:

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Nis-2022 07:55]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [07-Nis-2022 07:55]

İçerik Görüntüleme : [2.132]