Bölüm Hakkında

Genel Bilgi ve Kısa Tarihçe 

Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 2005 yılında kurulmuştur. 2005 yılında ilk yüksek lisans öğrencilerini alan bölüm, 2008 yılında lisans öğrencilerini de eğitim için kabul etmeye başlamıştır.

Arkeoloji Bölümünün temel amacı, dünyanın zengin tarihi ve kültürel varlıklarına ev sahipliği yapan ülkemize, konusunda yetişmiş eleman, araştırmacı ve bilim adamı kazandırmak ve çeşitli ülkelerden gelen bilim insanları ile ortaklaşa yürütülen projelerle arkeoloji bilimini, ülke ve dünya çapında ön safhalara taşımaktır.

Bölümümüzde, iki yarıyıl zorunlu Almanca hazırlık sınıfı olmak üzere toplam 10 yarıyıl boyunca yoğun olarak teorik eğitim yapılmakta ayrıca kazılarda veya müzelerde yapılmak üzere zorunlu staj bulunmaktadır. Türkiye'deki Arkeoloji Bölümleri içerisinde üniversite giriş sıralamasına göre ilk 10'da yer alan bölümümüzde Yüksek Lisans ve Doktora programları da açık olup lisans eğitimini tamamlayan öğrencilerimize lisansüstü eğitim imkânı da sunulmaktadır.

Arkeoloji Bölümünün misyonu, alanında uzman araştırmacıları yetiştirmenin yanında büyük oranda araştırılmamış Bursa ve çevresinin tarih öncesinden Osmanlı Dönemi’ne kadar olan kesitinin araştırılmasına, yayınlarla bilim ve kültür dünyasına tanıtılmasına ve ülkemizde öneminin aksine çok az araştırılan mozaik branşında kurulan araştırma merkezi yolu ile gerekli araştırma ve yayınlarının yapılmasına öncülük etmektir.

Arkeoloji Bölümünün vizyonu, farklı bölgelerde çeşitli ülkelerden gelen bilim adamları ile ortaklaşa yürütülen projelerle ülkemiz arkeolojisini ön safhalara taşımaktır.

Arkeoloji Bölümü Öz Görevi

- Kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, soyut ve somut kültür varlıklarının korunması konusunda çevresine önderlik edebilecek yapıda, yurtsever bireyler yetiştiren nitelikli bir eğitim vermek;

- Yaptığı araştırmalarla ulusunun ve insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel, teknolojik gelişimi vb. için gerekli altyapıyı hazırlamak ve ürettiği bilgiyi uygulamak ve yaymak;

- Genel arkeolojinin yanı sıra ülkemizde öneminin aksine çok az araştırılan mozaik sanatının bilimsel olarak araştırılması ve bu alanda uzman ve bilim insanı yetiştirilmesi, ülkemiz kıyılarında ve iç sularında sualtında bulunan kültür varlıklarının bilimsel olarak araştırılması ve bu alanda uzman ve bilim insanlarının yetiştirilmesi; bölgesel anlamda üniversitemizin de yer aldığı Güney Marmara bölgesi ve çevresinin tarih öncesinden günümüze kadar olan kesitinin araştırılmasına, yayınlarla bilim ve kültür dünyasına tanıtılması konularında öncelik vermek ve üniversitemiz bünyesinde kurulan Arkeoloji Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Mozaik Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi ile bu çalışmalara destek vermek.

Akademik Kadro

Arkeoloji Bölümü, üç profesör, iki doçent, bir öğretim görevlisi ve beş araştırma görevlisinden oluşan akademik kadroya sahiptir. Bölüm başkanlığını 2005 yılından bu yana Prof. Dr. Mustafa Şahin yürütmektedir.

Arkeoloji Bölümünün Üstün Yanları, Bölümümüzde Mozaik Araştırmaları Merkezi ve Arkeoloji Araştırmaları Merkezinin bulunması bölümün aktif olarak bilimsel araştırmalar yapmasına ve yayın çıkarmasına olanak sağlamaktadır. Öğrencilerin, kültür varlıklarını ikonografi, stil ve kronoloji açılarından irdeleyebilme, kültür varlıklarını koruma bilincine sahip olma, arkeolojik verileri belgeleme becerisi kazanma, fotoğraf makinesini görsel dokümanların düzenlenmesinde doğru ve yerinde kullanabilme, disiplinler arası çalışmalarda yer alma ve proje üretebilme becerisi kazanma, arkeolojik projelerde sorumluluk alabilme, disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme, mimari ve seramik çizimlerini teknik olarak yapabilme, mimari çizimleri anlayabilme ve değerlendirebilme, ArcGIS, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme gibi yeterliliklere sahip olabilmeleri göz önünde bulundurularak ders programı ve içerikleri oluşturulmaktadır.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [24-Ara-2019 10:38]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [30-Kas-2023 11:20]

İçerik Görüntüleme : [6.012]