Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Staj Bilgileri

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu

ZORUNLU YAZ STAJI

 

          AÇIKLAMALAR

  1. Zorunlu Yaz Stajı en az 30 iş günü olup tek seferde veya iki parça halinde yapılabilir.

          Tek seferde Zorunlu Yaz Stajı yapabilme durumları:

         İki parça halinde Zorunlu Yaz Stajı yapabilme durumları:

* Zorunlu Yaz Stajını İki Parça yapmak isteyenlerin her bir staj başlangıcında evrakları (staj dosyası dâhil) yeniden hazırlamaları gerekmektedir.

      2-   Zorunlu Yaz Stajını yapmak isteyen öğrenciler İşyeri Bilgi Formu’ nu doldurarak staj yapacağı işyerine onaylattıktan sonra Program Başkanlarına vermeleri gerekmektedir.                    (İşyeri Bilgi Formu Yüksekokulumuz web sitesinde ve fotokopi odasında bulunmaktadır.)

3- Program Başkanı uygun bulduğu takdirde staj işlemlerine başlanabilir.

      4- Staj Başvuruları İçin İstenen Belgeler:

      - T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi

      - 3 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş -Zorunlu Staj Formuna yapıştırılacak)

      - Zorunlu Staj Formu

      - Staj dosyası

      - SGK Provizyon Belgesi

5- 3 adet Zorunlu Staj Formu ve 1 adet SGK Provizyon Belgesi hazırlanarak Program Başkanına teslim edilecektir. (Zorunlu Staj Formu ve Zorunlu Staj Öğrenci Beyan Formu Yüksekokulumuz web sitesinde ve fotokopi odasında bulunmaktadır.)

6- Sigortalı olarak çalışan öğrencilerimizin bunu belgelendirmesi ve işyerlerinden Hizmet Belgesi getirmesi gerekmektedir. Bu öğrencilerimizin Staj sigortaları kurumumuz tarafından yapılmayacaktır. Belge getirmeyen öğrencilerimizin karşılaşabilecekleri olumsuz durumlarda sorumluluk kendilerine aittir.

7- Staja başlamadan önce işyerine vermek üzere Yüksekokulumuz muhasebe bürosundan SGK girişi yapılmıştır belgesi alınarak işyerine teslim edilecektir. Ayrıca Zorunlu Staj Formunun bir nüshası alınarak Staj Dosyasına eklenecektir.

8-  Yüksekokulumuz öğrenci işleri bürosundan Staj dosyası alarak kapak sayfası doldurulup Yüksekokulumuz Sekreteri’ne imzalatılacaktır.

9- Aşağıda detaylı bir şekilde sıralanan Yaz Stajı Takvimi’ne staj yapacak tüm öğrencilerin hassasiyetle uyması önemle rica olunur.

ZORUNLU YAZ STAJI İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER

 

A. STAJ ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER

1- Staj Takviminde belirtilen tarihler sürecinde staj yapmak isteyen öğrencilerin başvurularının kabul edilmesi ve staj formlarının hazırlanması                               

 

2- Staj Takviminde belirtilen tarihler sürecinde Zorunlu Staj Formunun Program başkanlarına teslim edilmesi       

 

3- Staj Takviminde belirtilen tarihler sürecinde SGK Giriş belgesinin muhasebe bürosundan teslim alınarak işyerine teslimi

 

4- Staj dosyasının alınması ve Yüksekokul Sekreterine imzalattırılması                                          

 

B. STAJ

 

Zorunlu Staj takviminde belirtilen zamanlarda staj yapılacaktır.

C. STAJ SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER

1-        Staj yapan öğrencilerin

           a) Staj Dosyası,

           b) İşyeri Değerlendirme Formu

               (Kapalı zarf ile işyeri tarafından gönderilecektir.)      
           c) İşyeri Devam Durumunu Gösterir Çizelge’nin
               Program Başkanına Teslimi

Staj Takviminde Belirtilen                      Tarihler Sürecinde

2- Staj Dosyalarının Staj Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmesi, değerlendirilmesi ve    Staj Değerlendirme Sınavı’nın yapılması            

 

Not: Programlara göre Staj Değerlendirme
        Sınavlarının saati ve yeri
        Yüksekokulumuzda ayrıca ilân edilecektir.

Staj Takviminde Belirtilen                      Tarihler Sürecinde

3- Staj Değerlendirme Komisyonu tarafından Staj Değerlendirme Sonuç Listelerinin Yüksekokulumuz Müdürlüğüne teslim edilmesi

Staj Takviminde Belirtilen                      Tarihler Sürecinde

 

 

Uludağ Üniversitesi İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu. İznik Yolu Üzeri 3.Km Yenişehir / BURSA Telefon : 0 224 773 60 42 - Fax : 0 224 773 60 41