Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Seracılık Programı

Programın Amacı: Seracılık Programının amacı; Bir tarım kolu olan seracılık sektörüne ziraat mühendisi ile teknisyen arasında ara eleman yetiştirmektir.
Gereken Nitelikler: Bu Programda eğitim görmek isteyenlerin;

 -         Alet ve ekipman kullanmaya yatkın olmak,

-          Doğayı ve çevreyi seven,

-          Okumaya ve araştırmaya meraklı,

-          Çevre ile iyi iletişim kurabilen,

-          Dikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandığı Diploma ve Ünvanı:

Seracılık Programını bitirenlere ‘’Önlisans Diploması’’ ve ‘’Seracılık Teknikeri’’ ünvanı verilir.

 Mezunların Çalışma Alanları:

 Tarım Bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilatlarında çalışabilirler. Tarım Bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilatlarında, zirai mücadele hizmetlerinde ve zirai ilaç bayilerinde en az 3 yıl çalışmış olanlar Tarım Bakanlığının açtığı yeterlilik sınavını kazandıkları takdir de zirai ilaç bayiliği yapabilirler. Seracılık Programı mezunları eğer sera kurma imkanları varsa kendi işletmelerinde, özel kişi ve firmaların sebze ve saksılı süs bitkileri veya kesme çiçek seralarında, fide firmalarında, fidan ve dış mekan süs bitkileri üreten işletmelerde, tohum firmalarında ilaç firmalarında ve ilaç bayilerinde, gübre firmaları ve bayilerin de, sulama ekipmanı imal eden firma veya projelendirip kuran firmalarda, peyzaj işletmelerinde, turizm firmalarının peyzaj ve çevre düzenleme işlerinde çalışabilirler.

 Meslek Elemanlarının Yaptıkları Belli Başlı İşler:

 Seracılık Teknikeri genelde mühendis ile işçiler arasında ara eleman olarak, bazen sorumlu eleman olarak işlerin düzenli gitmesinden sorumludur. Seracılık Teknikerinin genelde ise yaptığı işler şunlardır;

-          Üretim için gerekli malzemenin alınmasını sağlar,

-          Üretim için gerekli sera içi ve sera dışı şartları sağlar,

-          Yapılan üretim programına göre iş gücünü sağlar ve işçilere işi öğretip, işi takip eder.

İş Bulma Olanakları:

Seracılık; Türk tarımı içinde en çok kar getiren, teknolojinin en fazla kullanıldığı ve en hızlı gelişen sektördür. Türkiye Dünya seracılık tarımı içerisinde de önemli bir paya sahiptir. Bu yüzden gün geçtikçe seracılık sektöründe özellikle bu konuda eğitim görmüş, yetişmiş elemana ihtiyaç artmaktadır. Mezun olan teknikerler okulda aldıkları eğitimin yanı sıra kendilerini bu konuda yetiştirirlerse kolaylıkla iş bulabilmektedirler. Seracılık sektöründe cinsiyet ayırımı yoktur.

Mesleğin Geleceği:

 Ülkemiz iklim özellikleri, güneşlenme durumu, su kaynaklarının zenginliği, toprak yapısı ve jeotermal enerji kaynaklarının zenginliği ile Dünya seracılık sektöründe giderek artan bir öneme sahiptir. Ülkemizin iki kıtayı birbirine bağlayan önemli bir konumda bulunması, ulaşım imkanlarının zenginliği, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke pazarlarına yakınlığı, genç ve dinamik nüfusu ile giderek yıldızı daha da parlayan bir ülke konumundadır. Seracılık sektörü de bu avantajları kullanarak önemli bir istihdam kapısı olmaya devam edecektir.

 Seracılık Programının Fiziki Olanakları:

-          1 Adet fide yetiştirme serası

-          1 Adet ısıtmalı ve ışıklandırmalı fide serası

-          1 Adet Çelik köklendirme serası

-          2 Adet Sera sebzelerinin yetiştirildiği ve denemelerin yapıldığı sera

-          1 adet kesme çiçek serası

-          Açıkta çiçek ve sebze üretiminin yapıldığı 1 dekarlık bir arazi.

-          1 adet merkez laboratuarı

-          1 Adet uygulamalarda ve teknik gezilerde kullanılabilecek minibüs

Uludağ Üniversitesi İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu. İznik Yolu Üzeri 3.Km Yenişehir / BURSA Telefon : 0 224 773 60 42 - Fax : 0 224 773 60 41