Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Mevzuatlar

SAYI KANUN YÖNETMELİK VE ŞARTNAMELER
4734

Kamu İhale Kanunu

657

Devlet Memurları Kanunu

2886

Devlet İhale Kanunu

4735

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

 

 

 

 

T.Ş

Elektrik tesisatı genel teknik şartnamesi

T.Ş

Makina tesisatı genel teknik şartnamesi

T.Ş

İnşaat genel teknik şartnamesi

T.Ş

Mühendislik Mimarlık Hizmetleri şartnamesi 

T.Ş

Yapım işleri genel teknik şartnamesi

 

 

 

 

Y

Yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliği

   
   
Uludağ Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Görükle Kampusü BURSA (224)2940300 (224)2940348 yapiisleri@uludag.edu.tr