Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Faydalı Linkler

Elektrik Mühendisleri odası http://www.emo.org.tr

Makina Mühendisleri odası http://www.mmo.org.tr/

İnşaat  Mühendisleri odası  http://www.imo.org.tr/

Bayındırlık Bakanlığı  http://www.bayindirlik.gov.tr/

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü http://www.bumko.gov.tr/

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı  (YÖK) http://www.yok.gov.tr/

Milli Eğitim Bakanlığı http://www.meb.gov.tr/

Devlet Planlama Teşkilatı http://www.dpt.gov.tr/

Kamu İhale Kurumu http://www.kik.gov.tr

Mevzuat http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/

Resmi Gazete http://rega.basbakanlik.gov.tr/

Elektronik Mevzuatlar   http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/

Uludağ Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Görükle Kampusü BURSA (224)2940300 (224)2940348 yapiisleri@uludag.edu.tr