Bursa Uludağ University Homepage
Türkçe

Assistant Director of the School

                                                          

Assistant Director of the School                                Assistant Director of the School 

   Lecturer Pınar AYDIN TEMEL                                   Lecturer Veyesl KAPÇAK  

       paydin@uludag.edu.tr                                             vkapcak@uludag.edu.tr