Prof. Dr. Hakan ÜSTÜNER

ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI HAKKINDA          AKADEMİK KADRO          YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR          DUYURULAR


  


KİŞİSEL BİLGİLER         PROJELER          YAYINLAR


KİŞİSEL BİLGİLER  :

Doğum Yeri      :   Burdur
Doğum Tarihi   :   02.05.1979
Yabancı Dil       :   İngilizce

 

ÖZGEÇMİŞ :

            Yard. Doç. Dr. Hakan ÜSTÜNER 1979 yılında Burdur'da doğdu. İlköğrenimini Çeltikçi İlçesi Bağsaray İlköğretim Okulunda, orta öğrenimini merkez Bahçelievler İlköğretim okulunda ve lise öğrenimini Burdur Cumhuriyet Lisesinde tamamladı. Yüksek lisans öğrenimini 1997-2002 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tamamladı. 2007 yılında "İvesi  Koyun Irkının Orta Anadolu Bölgesinde Başlıca Verim Özellikleri ve Adaptasyon Kabiliyeti" konulu doktora tezi ile doktor ünvanını aldı.
Lisans öğrenimi sırasında 01.07.2001 ve 15.08.2001 tarihleri arasında 6 hafta Almanya Giessen justus Liebig üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı'nda Staj yaptı. 1997-1998 yılları arasında Bursa Gençlik Merkezi aktif üyeliği yaptı. Bursa Gençlik Merkezi Halk oyunları ekibinde yarışmalara katıldı.
1998-1999 yılları arasında U.Ü.Veteriner Fakültesi Halk Oyunları Ekibi Kurucu Üye ve Başkanlığı yaptı. Bu esnada tamamı veteriner hekim adaylarından oluşan ekiple Teke Yöresi oyunlarını çeşitli gösterilerde sergiledi.
2001-2002 yılları arasında U.Ü.Veteriner Fakültesi Öğrenci Komitesi Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.
2007 yılı Şubat ayında U.Ü.Veteriner Fakültesi Araştırma Görevlisi Temsilciliğine seçildi.  1999-2007 yılları arasında U.Ü.Veteriner Fakültesi Objektif dergisinin yayın kurulu üyeliğini yaptı. 2010 yılından itibaren Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim Öğretim Komisyonunda görev yapmaktadır. U.Ü.Veteriner Fakültesi Mezunlar Derneği üyesidir. Evlidir.

 

KAZANILAN AKADEMİK DERECELER  :

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2002 (Mezuniyet)  
Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ens. 2007 (Doktora)

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilimdalı,2013 (Yard.Doç.Dr.)

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER  :

 

 

Katıldığı Kurslar :

* Biyoistatistik  kursu (03.-06.02.2003) U.Ü.Veteriner Fakültesi

* Sağım hijyeni (13-14.06.2006)Bursa Tarım İl Müdürlüğü

* Meme sağlığı ve reprodüksiyon yönetimi kursu (28.06.06) U.Ü.Veteriner Fakültesi

 

Verdiği Seminerler :

Sütçü işletmelerde sperma seçim teknikleri 
Koyunlarda kondisyon skorlaması 
Süt sığırı yetiştirme ilkeleri 
Ankara Tavşanı Yetiştirme Teknikleri ve Ekonomik Analizi 
Hayvan gen Kaynaklarının Korunması ve Türkiye yerli gen kaynakları 
Organik Gıda Üretimi

Türkiye Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Genel Durumu ve Küçükbaş Yetiştiriciliğindeki Fırsatlar

Türkiye Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Başlıca Sorunları ve Çözüm Önerileri

 

UZMANLIK ALANLARI :

Koyun, Keçi Yetiştiriciliği ve Islahı
Sığır Yetiştiriciliği ve Islahı
Projelendirme ve Fizibilite

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ  :

Tel: (+90 224) 294 12 49

Fax: (+90 224) 294 12 02

e-mail: hustuner@uludag.edu.tr

Avesis : https://avesis.uludag.edu.tr/hustuner

Adres: U.Ü. Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Görükle Kampüsü 16059 Bursa

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [4.101]