Dr. Öğr. Üyesi E. Sinem ÖZDEMİR SALCI

DOĞUM VE JİNEKOLOJİ ANABİLİM DALI​ HAKKINDA          AKADEMİK KADRO          YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR          DUYURULAR


  


KİŞİSEL BİLGİLER         PROJELER          YAYINLAR


YAYINLAR :

 

A- Makaleler

A1. AGAOGLU AR, ASLAN S, EMRE B, KORKMAZ O, ÖZDEMİR-SALCI ES, KOCAMUFTUOGLU M., SEYREK INTAS K., SCHAEFER-SOMİ. Clinical evaluation of different applications of misopristol and aglepristone for induction abortion in bitches. Theriogenology 81: 947-951, 2014.

A2. ÖZDEMİR-SALCI ES, SEYREK INTAS K. Agenesis of the left abdominl wall in a fetus yeanling. Kafkas Üniv. Vet Fak Derg. 20(1): 169-170, 2014.

A3. SALCI H, AKDEŞİR E, CATIK S, ŞEN İA, ÖZDEMİR-SALCI ES, MECİTOGLU Z. Bir Alman Çoban Köpeğinde Sertoli Hücre Tümörü ve Seminoma Nedenli Feminizasyon Sendromu. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32(2): 75-79, 2013.

A4. ÖZDEMİR-SALCI ES, SALCI H. Anatomo-physiological involution of umbilical cord, umbilical hygiene and etiopathogenesis of the umbilical lesions in calves. Research Opinions in Animal and Veterinary Sciences 2(12): 587-590, 2012.

A5. GONCAGUL G, SEYREK-INTAS K, KUMRU IH, OZAKIN C, ÖZDEMİR-SALCI ES, WEISS R, PRENGER-BERNINGHOFF E. Bacterial infertility and ascending uterine infections with respect to pneumovagina and urovagina in cows. Research Opinions in Animal and Veterinary Sciences 2(12):583-586, 2012.

A6. ÖZALP GR, ZIK B, BASTAN A, PEKER S, ÖZDEMİR-SALCI ES, BASTAN I, DARBAZ I, SALAR S, KARAKAS K. Vincristine modulates the expression of Ki67 and apoptosis in naturally occurred Canine Transmissible Venereal Tumor (TVT). Biotechnic & Histochemistry 87(5): 325-30, 2012.

A7. ÖZALP GREVKE E, ÖZOCAK-BATMAZ E, ÖZEN-POLAT Y, ÖZDEMİR-SALCI ES, KAHVECİ Z. In Vitro Kültürde Zenginleştirilen Domuz Folikül ve Amniyon Hücrelerinden RNA Ekstraksiyonu. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30(1): 23-28, 2011.

  

B- Kongre Bildirileri

B1. GONCAGÜL G, ÖZDEMİR SALCI ES. Vaginal bacteriology results of the ewes induced with different parturition indcution methods. 6th Congress of European Microbiologist, page: 171, June7-11, 2015, Maastricht, The Netherlands, Poster Sunu.

B2. SALCI H, ÇATIK S, ÖZDEMİR SALCI ES, ÖZAKIN C. İntestinal atresialı buzağıların abdominal sıvı analiz bulgularının araştırılması. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Sayfa 109-110, 23-26 Ekim 2014, Antalya, Sözlü Sunu.

B3. SALCI H, AKDEŞİR E, ÇATIK S, ŞEN İA, ÖZDEMİR SALCI ES, MECİTOĞLU Z. Bir alman çoban köpeğinde sertoli hücre tümörü ve seminoma nedenli feminizasyon sendromu. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Sayfa 161-162, 23-26 Ekim 2014, Antalya, Poster Sunu.

B4. ÖZDEMİR SALCI ES, GONCAGÜL G, İPEK V. Gebe koyunlarda vaginal smear ve mikrobiyolojik sonuçların karşılaştırılması. VII. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Kars, Sayfa: 94, 2014, Poster Sunu.

B5. İPEK V, NAK D, AKKOÇ A, SALCI S, SHAHZAD AH. Bir kedide mukometra ile birlikte gözlenen adenomyozis olgusu. VII. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Kars, Sayfa: 97, 2014, Poster Sunu.

B6. ÖZDEMİR SALCI ES, İPEK V, CANGÜL İT, SEYREK İNTAŞ K. Pekinez yavrularında ekstremite ankilozu ve artrogripozis ile birlikte bağırsak eventrasyonu ile komplike abdominal duvara defekti. V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi, Sayfa 186-187, 2013, Antalya, Poster Sunu.

B7. ÖZDEMİR SALCI ES, SEYREK İNTAŞ K. Bir oğlakta sol abdominal duvar agenezisi ve bulguları. V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi, Sayfa198-199, 2013, Antalya, Poster Sunu.

B8. ÖZDEMİR SALCI ES, SEYREK İNTAŞ K. Gebe bir koyunda inkarsere hernia ventralis: Fıtıklaşan organ unilateral cornu uteri. V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi, Sayfa 214-215, 2013, Antalya, Poster Sunu.

B9. SALCI H, ÖZDEMİR SALCI ES, ÖZAKIN C, SEYREK İNTAŞ K. Umbilikal lezyonlu buzağıların karaciğer etkilenimi ve lokal mikrobiyolojik bulguların değerlendirilmesi: 6 olguluk ön çalışma. V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi, Sayfa:130-131, 2013, Antalya, Poster Sunu.

B10. ÖZDEMİR-SALCI ES, ÖZOCAK-BATMAZ E., WEHREND A., ÖZALP GR., Koyunlarda progesteron reseptör blokörü ile doğumun uyarılması ve plasental steroidogenesis üzerine etkisi, Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, 15-16 Kasım 2011, Bursa, Poster Sunu

B11. ZIK B, PEKER S, SALCI ES, ÖZALP GR, Köpek Transmissible Veneral Tümör (TVT) olgularında vincristine sülfate uygulamasının tümör regresyonu üzerine etkisi, 11. Ulusal Histoloji ve Embryoloji Kongresi, 16-19 Mayıs 2012, Denizli, Poster Sunu.

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [1.247]