Prof. Dr. Yavuz NAK

DOĞUM VE JİNEKOLOJİ ANABİLİM DALI​ HAKKINDA          AKADEMİK KADRO          YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR          DUYURULAR


  


KİŞİSEL BİLGİLER         PROJELER          YAYINLAR


KİŞİSEL BİLGİLER  :

Doğum Yeri     :  İstanbul
Doğum Tarihi   :  1963
Yabancı Dil      :  İngilizce

 

ÖZGEÇMİŞ:
Doğum yeri ve tarihi: 17.07.1963, Üsküdar/İstanbul
İlköğretim; 1969-1974, Bolu Sakarya İlkokulu, Siirt Atatürk İlkokulu, Urfa Cengiz Topel İlkokulu
Orta öğretim: 1975-1980, Urfa Lisesi, Edirne Merkez Ortaokulu, Edirne Lisesi, Bursa Cumhuriyet Lisesi.
Yükseköğretim: 1980-1985, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi.

 

KAZANILAN AKADEMİK DERECELER  :

Dr. 1994, U.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bursa
Yard.Doç.Dr. 1999, U.Ü.Veteriner Fakültesi, Bursa
Doç.Dr. 2006, U.Ü.Veteriner Fakültesi, Bursa
Prof.Dr. 2011, U.Ü.Veteriner Fakültesi, Bursa

 

AKADEMİK/İDARİ GÖREVLER:

2004-2006: U.Ü. Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
2000-2008: U.Ü. Veteriner  Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Sağlık Komisyonu Üyeliği

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER  :

Yönetilen Doktora Tezleri:

 1.Postpartum nonsiklik sütçü ineklerde progesteron-östradiol, progesteron-GnRH-prostoglandin F2α veya –östradiol ile tedaviden sonra folliküler değişiklikler ve reproduktif performans, Bursa-2005.

2. Ovsynch metoduna eklenen progesteronun farklı uygulama şekil ve sürelerinin değişik reprodüktif parametreler üzerine etkileri(devam ediyor)

 


 

VERDİĞİ DERSLER :

Lisans Dersleri :

Vet 4011 Doğum ve Jinekoloji I, 
Vet 4012 Doğum ve Jinekoloji II, 
Vet 5109 Ruminantlarda Doğum ve Jinekolji, 
Vet 4016 Klinik Uygulama, Vet 5009 Klinik Uygulama

 

 

Lisansüstü Dersleri :

VDJ 6002,  Ruminantlarda Doğum

VDJ 6014 , İneklerde İnfertiliteye neden olan Spesifik Enfeksiyonlar

VDJ 6019 , İneklerde İnfertiliteye neden olan Spesifik  olmayan Enfeksiyonlar

 


UZMANLIK ALANLARI  :

İneklerde fonsiyonel infertilite, Ruminantlarda östrus ve ovulasyonun uyarılması, Ruminantlarda embryo transferi, Ruminantlarda gebelik tanısı.

 

DANIŞMAN GÖRÜŞME SAATLERİ  :

Çarşamba 15.15 - 17.15

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ  :

Tel: (+90 224) 294 08 22 

Faks: (+90 224) 294 0873

e-mail: ynak@uludag.edu.tr

Avesis : https://avesis.uludag.edu.tr/ynak

Adres: U.Ü. Veteriner Fakültesi, Havyan Hastanesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Görükle Kampüsü 16059 Bursa

 

Adres (Ev): Cumhuriyet mahallesi Şeht.Üst.Mesut Beyazıt Cad. Alpiş Farukbey Sit. No.30 A Blok D.3  Nilüfer-BURSA

Tel: 4514634

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [4.490]